RAFAELS VATIKANMÅLNINGAR

RAFFAELLO – RAFAEL SANZIO 1483-1520
CITTA DEL VATICANO MCML (1950) TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

Rafaello aveva compiuto i venticinque anni, quando, venuto a Roma sulla fine del 1508, ebbe l,incarico di dipingere nel Palazzo Pontificio la ztanza della Segnatura.
I slutet av 1508 kom Rafael som tjugofemåring till Rom och fick i uppdrag att måla Segnatura-området i påvepalatset.
— och det är i huvudsak härifrån denna påkostade bildsamlings originalmålningar finns.


BAINS DE MER DE BRETAGNE

DU MONT SAINT-MICHEL

A SAINT-NAZAIRE
Många stadskartor, Flera utvikbara kartor, Utvikbar karta i speciellt fack. (se foto 45 cm x 54 cm
Svart/vita miljöbilder, Tydliga vägkartor och innehållsrika miljöbeskrivningar. Översiktskartor. Alfabetiskt index,
Fransk text, 296 sidor, Bredd 11 cm, Höjd 16 cm, Tjocklek 2 cm. LES GUIDES ILLUSTRÉS En HACHETTE- bok från 1925! KÖP DEN genom Bokbörsen


Bretagne, Saint Michel, Saint Nazaire
Bretagne, Saint Michel, Saint Nazaire
Utvikbar karta i speciellt fack, — Utmärkt skick!

Den svenske Ikaros

Publicerat i Sveriges Radio  torsdag 22 januari 2004 kl 12.4

Det är titeln på en bok med underrubriken ”berättelserna om Andrée” av litteraturprofessorn och pressforskaren Per Rydén, och den handlar förstås om ingenjör Andrée och hans kamrater Strindberg och Fraenkel och deras ballongexpedition till Nordpolen 1897, och om hur bilden av dem har sett ut i svensk offentlighet. Mats Arvidsson har läst om den svenske Ikaros.

Denna egendomliga expedition måste vara ett av de största fiaskona i svensk historia, nästan i klass med Vasa. Här är dessa tre amatörer som under pomp och ståt och med hela nationen bakom sig lyfter mot Nordpolen, och trillar ner praktiskt taget omedelbart. Ingenting fungerade, ballongen läckte, det var inte solsken dygnet runt, det blåste inte stadig sydlig vind hela vägen till polen, alltså kom de inte längre än till sin egen bakgård. 3 dagar i ballong, 3 månader på isen, och så dog de, på Vitön, ett stenkast från Spetsbergen där de hade startat.

Ändå har den här resan alltid haft ett slags mytiska proportioner i Sverige, med det djärva försöket, den heroiska vandringen över isen och till sist den ensamma döden på den kalla öde ön, särskilt sedan man på ett mirakulöst sätt hade funnit deras kvarlevor efter 33 år.

Om detta, om myten och berättelserna om Andrée och hans expedition handlar Per Rydéns bok, som med omåttlig lärdom går igenom praktiskt taget allting som någonsin har skrivits kring Andrée, från första början med hans egen PR-kampanj för projektet, över alla tidningsartiklarna och reportagen till PO Sundmans roman, Jan Troells film, och Klas Torstenssons opera. Under resans gång använder han samtliga sina litteraturvetenskapliga och litteratursociologiska verktyg för att detaljgranska romanerna, debatterna och reportagen ur varje upptänklig synvinkel. Det är rätt imponerande, fast jag får väl erkänna att 700 sidor nog kändes litet långt. Här finns en hel del litteraturteori som inte känns helt nödvändig, särskilt när den är tillämpad på texter som kanske inte riktigt tål tyngden av all teori, även om man gärna sympatiserar med Per Rydéns ambition att jämställa alla sorters text, alla sorters berättelser.

Ändå finns här ju historien om den stollige ingenjör Andrée och svenska nationens behov av att göra honom till symbol för mod och bragd och svensk dådkraft i största allmänhet, och dessutom för tåligt buret lidande och en stoiskt manlig död. Och det är fascinerande att se hur hela denna mytologi byggs upp, trots att alla egentligen är fullt medvetna om att det inte finns mycket gott att säga om ingenjörens projekt.

Och på samma sätt är det faktiskt med författaren Per Rydén själv. Han bär uppenbarligen på en livslång fascination inför Andrée och hans resa, han vet mycket väl att det handlar om en av världens klantigaste polarexpeditioner, men det bryr han sig egentligen inte alls om.

Per Rydéns egen berättelse handlar, liksom de andra, om en man med en dröm, som chansade och misslyckades, men mitt i misslyckandet på något vis växer förbi såna småttigheter som att lyckas eller inte och förvandlas till just en berättelse, en berättelse som handlar om mycket mer än bara att resa till Nordpolen.

För min del hade jag gärna haft mer koncentration på den berättelsen och litet mindre detaljanalyser, men man kan inte få allt, och Per Rydén lyckas i alla fall nästan övertyga mig om att ingenjör Andrée kanske var något mer än ett enda stort dunderfiasko.

Mats Arvidsson

LÄS MER OM BOKEN OCH OM FÖRFATTAREN – PÅ BAKSIDESTEXTEN:

August Andrée fascinerar oss mer än ett sekel efter det att han tillsammans med Nils Strindberg och Knut Fraenkel försvann på sin ballongfärd mot Nordpolen i juli 1897. Deras egen berättelse fick sin fragmentariska fortsättning först sedan de tre återfunnits på Vitön 1930. Efter en norsk expeditions fynd och en svensk journalists scoop spreds den gamla nyheten i en ny tids former. Strindbergs bilder kunde räddas åt fotohistorien. De tre gjorde bokhandelssuccé över gränserna med Med Örnen motpolen.

     Men om aktörernas berätteIse aldrig blev färdigskriven, gav det plats för andras berättelser. Många, däribland August Strindberg, Selma Lagerlöf och Frans G. Bengtsson, kunde tagit sig an historien om den svenske Ikaros. Men det dröjde 70 år innan det typiskt svenska misslyckandet fick sin litterära form genom Per Olof Sundman och ytterligare 15 år innan det genom Jan Troell fick sin filmiska. David Hempleman-Adams fullföljde till slut ballongfärden och skrev vidare på föregångarnas färd. Klas Torstensson gav i sin opera också röst åt den övergivna Anna Charlier. Den andra kvinnliga huvudpersonen Gurli Linders berättelse ligger kvar i arkivet.
Det finns många andra att lyfta fram eller efterlysa. Under generationer har de gestaltat svenskt medvetande och undermedvetande.
Och myten om Andrée kommer också fortsättningsvis att ge upphov till berättelser.

Per Rydén, har som den förste begrundat alla dessa former, de må vara litterära, vetenskapliga eller journalistiska. Det resulterar i en fängslande berättelse om berättelserna, om kampen mellan olika sätt att återge verkligheten och om spelet mellan förflyttningens, överföringens och berättandets teknologier. Drygt hundra år av berättelser i olika former och medier föder också tanken på en speciellt svensk mimesis. Det för över till fiinderingar om berättelsernas framtid i en värld där mobiltelefonens och andra direktsändningar framstår som hot. Utilisten och modernisten August Andrée skulle ha välkomnat en era efter romanen. Men vi andra kommer att begära nya berättelser för tusen och en dag.

Du hittar Per Rydéns fantastiska bok, i nästan nyskick (snyggt namnad med en annan Andréebok-författares namn) på BOKBÖRSEN för 100:- + porto

Vem var Ikaros? — Läs mer på Wikipedia…http://Permanent URL: //sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikaros&oldid=46551075

INDUSTRIENS RATIONALISERING en praktisk handbok av John A. Carlson

Bilden visar den häftade boken omslag. Här medbundet i Antikvariat Citrons inbundna exemplar.
UR FÖRORDET: Industriens rationalisering är dagens lösen och förr eller senare måste alla våra industrier genomgå denna omdaning. Med tanke på de få konsulterande experter på driftens rationalisering, som vi äga, blir det nödvändigt för de flesta industriföretag att själva genomföra denna del av rationaliseringen. Avsikten med denna bok har därför varit att den i möjligaste mån skall kunna bliva dem till en vägledning vid genomförandet av detta lika viktiga som svåra arbete och härigenom bliva den svenska industrien till gagn. De här beskrivna organisationsformerna ha ursprungligen utformats av den amerikanske organisatören H. L. Gantt, på sin tid en av F. W. Taylors främsta medarbetare. Författaren hade förmånen att under en följd av år samarbeta ned Gantt vid införandet av dennes metoder vid ett antal amerikanska industriföretag.
FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN Denna upplaga skiljer sig från den första huvudsakligen därigenom att kapitlet om tidsstudier utökats och kallats arbetsstudier i enlighet med den av L V. A. utarbetade terminologien, som i övrigt så vitt möjligt följts. En del nya illustrationer ha dessutom tillkommit.
FÖRORD TILL TREDJE UPPLAGAN Den omarbetning som skett hänför sig huvudsakligen till kapitlen om arbetsplanering och arbetsstudier där en del tillägg ha gjorts.

Detta är en klassiker från 1943. Enbart bokens omslagsbild (Medbunden i detta ex. som tillhört Bertil Tyberg)* formligen “lyser” rationalisering med sin utrustning för ett företags nyckelperson “Tidsstudiemannen”. Denna rikligt illustrerade och välvårdade bok borde vara en självskriven detalj i varje Industrimuseum. Kontakta oss gärna för mer information.

* Utdrag ur; Foreign Commerce Weekly, Volym XLIII No. 3 APRIL 16 1951

63 Sweden Bertil Tyberg and Carl Gustaf Söderlund representing Husqvarna Vapenfabrik importer exporter manufacturer Huskvarna and Norrahammars Bruk manufacturer Norrahammar are interested in visiting modern foundries for study purposes as well as manufacturers of foundry machinery and equipment Scheduled to arrive about April 10 via New York City for a visit of approximately 3 months US address c o Zeth F Ahlquist 5343 Linder Avenue Chicago 30 Ill Itinerary New York Chicago Cincinnati Cleveland and Pittsburgh

63 Sverige Bertil Tyberg och Carl Gustaf Söderlund som representerar Husqvarna Vapenfabrik. Importör-   exportör- och tillverkningsföretag i Huskvarna och tillverkningsföretaget Norrahammars Bruk i Norrahammar är intresserade av att besöka moderna gjuterier för studier samt besöka tillverkare av gjuterimaskiner och gjuteriutrustning. Planerad ankomst omkring 10 april via New York City för ett cirka 3 månaders besök. USA-adress co Zeth F Ahlquist 5343 Linder Avenue Chicago 30 Ill Itinerary New York Chicago Cincinnati Cleveland and Pittsburgh

The TEDDY BEARS´ DAY Fun Around The Clock With The Little Bruins!

DU kan köpa den på vår BOKBÖRSENSIDA — KLICKA PÅ LÄNKEN HÄR NEDANFÖR!

https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=The%20TEDDY%20BEARS%C2%B4%20DAY%20Fun%20Around%20The%20Clock%20With%20The%20Little%20Bruins!

The TEDDY BEARS' DAY Fun around the Clock with the little Bruins
THE TEDDY BEARS´ DAY Fun Around The Clock With The Little Bruins! Boken är läst och använd, men utan fläckar och kladd. Stifthäftad (inga rostfläckar) Engelsk text med avsikt att lära ut dagens 12 timmar genom att de 12 charmiga helsidersbilderna (A4) visar teddybjörnsfamiljens olika dygnsrutiner. På varje bild är en klocka lämpligt placerad för att visa de olika klockslagen. M.a.o. boken kan sägas vara “universiell”. Som vanligt finns inget årtal eller uppgifter på författare eller illustratörer angivna i dessa böcker från – The Children´s Press London and Glasgow – Printed in the Netherlands. Som du ser på avbildningarna från pärmens insidor kan man på den bakre läsa att följande titlar ingår i serien: A LITTLE HOUSE IN THE WOODS, THE ADVENTURES OF JILLY AND JOHNNY, THE CLEVER LITTLE ELEPHANT, THE TEDDY BEARS´ DAY.The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Främre PÄRMENS-INSIDA
The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Främre PÄRMENS-INSIDA

The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Bakre PÄRMENS INSIDA
The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Bakre PÄRMENS INSIDA

PENNS BREVE av INGER BUCHARDT

PENNS BREVE Föfattare Inger Buchardt; KFUK SPEJDERNES DEPOT, GRØNVIRKE A-S, 1943
INGER BUCHARDT, PENNS BREVE; Naar Penns Breve udkommer i Bogform, er det paa Opfordring; de har aldrig været skrevet med den Tanke at blive samlet under eet.
Ideen med det enkelte Brev var at behandle et aktuelt Emne eller Problem, at give nogle praktiske Idéer samt appellere til Patt (som repr, Læseren) at gøre sine Ting godt og derefter gøre dem bedre næste Gang.

Kontakta Antikvariat Citron för mer information. Boken är mycket bra skick. Bara delvis sprättad och detta mycket välgjort. Ryggtexten fullt läsbar. Du når oss på +46709929424 eller info@citron.se. VÄLKOMNA

Vérité et langue, langue et pensée

Bild


av Eric BUYSSENS
Häftad bok 1960 by Institut de Sociologie Solvay. . 1960. 46+4 sidor.

Gott skick. Sanning och språk språk och tanke (Googles översättning) Vérité et langue, langue et pensée, Eric Buyssens Professeur à l’Université Libre de Bruxelles. inklistrad etikett – Librairie HACHETTE, 2, Avenue El Horria Alexandrie – Egypte. Fransk text. Univetsité Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, Publié avec l’appui du Ministére de I’Instruction Publique. Fd ägarnamn + Årtal + ort (Alexandria 63) snyggt noterat på främre pärm. Sällsynt

Vérité et langue Langue et pensée
Häftad bok 1960 by Institut de Sociologie Solvay. . 1960. 46+4 sidor. Gott skick. Sanning och språk språk och tanke (Googles översättning) Vérité et langue, langue et pensée, Eric Buyssens Professeur à l’Université Libre de Bruxelles

Du hittar den även på vår  https://www.bokborsen.se/view/Eric-Buyssens/V%C3%A9rit%C3%A9-Et-Langue-Langue-Et-Pens%C3%A9e/9200983

VETENSKAPEN och LIVET – “Ny teknik – Ny vetenskap” för 100 år sedan!

 • Ca 50 sidor i varje TIDSKRIFT
 • TIDSKRIFTERNA innehåller mycker mer än vad INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN berättar
 • Läsning som både skapar AHA-upplevelser och ?-tecken
 • Rikligt med illustrationer och förklarande bilder.
 • Du köper dom styckvis på vår hemsida på Bokbörsen
  https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
 • Du får gärna kontakta oss för mer information: info@citron.se eller Telefon: 0709 929 424
https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte visar ett arbete, som utförts i Amerika. I Charleston stodo några smärre trähus i vägen för en offentlig byggnad, som skulle uppföras. Husen transporterades i sin helhet på pråmar över till flodens motsatta strand.

INNEHÅLL: Hur man gör levande teckningar för kinematografen —
Hur man lindar en spole med flera lager tråd —
Avståndsverkan och vågformig energiöverföring —
Fotografering av havsbottnen och hydrografisk kartläggning — Tagelormen genomgår en underlig utveckling. —
Koksen, ett av våra viktigaste bränslen —
Med korta vågor kan man rikta radiosignalerna —
Genom att vrida på en kran kan man vattna hela trädgården . —
Kallt ljus —
En maskin för pålning —
En god mottagare för att åhöra de större europeiska radiostationerna — Fler orubricerade artiklar – Vid sidan av Vetenskapen (Uppfinningar och upptäckter)

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1923
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer visar en målare på havets botten (se artikeln sidan 154).  

INNEHÅLL: Stenar som falla från himlen —
Praktiska metoder för vattenmängdsmätningar —
En båt med luftturbin som går mot vinden —
Totalisatorn har införts i Sverge —
Oljemålning på havets botten —
Neonrör för dekorativ reklam —
Kapok kan ersätta bomull —
En rörlig lyftkran byggd på kedjeband —
Aerodynamikens lagar tillämpade på automobilen —
Hur såren på ringarna kunna förbindas och botas —
Hur man själv kan göra intressanta apparater för små vetenskapliga försök —
Vid sidan av vetenskapen (Uppfinningar, upptäckter, kuriositeter) —

Vetenskapen och Livet Nr 8 Augusti 1927
Vetenskapen och Livet Nr 8 Augusti 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron


Omslaget på detta häfte foreställer inmonteringen av en dieselmotor på ett motorfartyg. År 1926 var tontalet av under byggnad varande motorfartyg Större än tontalet av motsvarande ångfartyg, däri inräknat även sådana som drivas med ångturbin. Detta visar vilken betydelse motorfartygen fått i världshandelsflottan. Se vidare artikeln sid. 339. 

INNEHÅLL: Motorfartyg — Modern metod att tvätta järnvägståg — Växtemas vaka och sömn — 327 kilometer i timme — röghet och gravitation — Naturgaserna äro icke tillräckligt utnyttjade — Vinden är en outtömlig kraftkälla. — Den elektriska kanonen — Radiokompassen och nattliga flygningar — Prövning av elektriska apparater för höga spänningar — Havets oljeproducenter —

Vetenskapen och Livet Nr 12 December 1923
Vetenskapen och Livet Nr 12 December 1923 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta nummer föreställer en apparat, som uppfunnits av två naturforskare, Fage och Legendre, f, för undersökning av havsfaunan invid kusterna, i. Den utgöres av en vattentät lykta med 40 cm höga glas, vilken iiålles flytande medels en korkboj av 70 cm :s diameter.


 • INNEHÅLL:   Vulkanutbrott och stora jordskalv . —
  Från Nobelpristagarnes arbetsfält —
  Djur som se utan ögon och som uppteckna vad de se —
  Ett motorlok för växling på bangårdarna —
  Av pappersgarn väver man vackra vävnader —
  “Automatisk vattenuppfordring tillhör varje välordnad egendom —
  Vetenskapens klassiker: Antony v. Leeuwenhoek —
  Reservoarpenna vari man ser bläcket —
  Råd för radioamatörer —
  Kan man uppfatta radiosignalerna på annat sätt än med hörseln?  — 
Vetenskapen och Livet Nr 4 April 1924
Vetenskapen och Livet Nr 4 April 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta nummer föreställer en apparat, som uppfunnits av två naturforskare, Fage och Legendre, f, för undersökning av havsfaunan invid kusterna, i. Den utgörcs av en vattentät lykta med 40 cm höga glas, vilken hålles flytande medels en korkboj av 70 cm :s diameter. 

INNEHÅLL:   Vulkanutbrott och stora jordskalv . — Från Nobelpristagarnes arbetsfält — Djur som se utan ögon och som uppteckna vad de se — Ett motorlok för växling på bangårdarna — Av pappersgarn väver man vackra vävnader — “automatisk” vattenuppfordring tillhör varje välordnad egendom — Vetenskapens klassiker: Antony v. Leeuwenhoek — Reservoarpenna vari man ser bläcket — Råd för radioamatörer — Kan man uppfatta radiosignalerna på annat sätt än med hörseln?  — 

Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1927
Vetenskapen och Livet Nr 1 Januari 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer föreställer ett godståg försett med kontinuerlig broms rullande utför en lång sluttning. (Se vidare artikeln sid. 3.)

INNEHÅLL: Järnvägarnas utveckling —
Hur långt ha vi hunnit 1926? . —
Hur erhålles en god belysning? —
I Amerika samverka arkitekter och belysningsingeniorer för att uppnå en god belysning —
Kvicksilverlampor av ny konstruktion —
Stereoskopiska röntgenmikrofotografier —
Livets spridning i världsrymden. —
Radion och amatörerna —
Elektriska likriktare med positiva joner. —
En ny kondensator enligt kvadratlagen . —
Blondelröret —
Maskinelement, mekaniska rörelser, m. m. —
Uppfinningar och upptäckter: Ett praktiskt klädstreck — Kautschukpreparat till skydd mot syror —
Världens största motoraggregat —
Fotografiapparat för inställning utan mattskiva. —
Apparat som visar fuktigheten i ett rum —
Slagruta för uppsökande av skatter i jorden —
Anordning för ställningar. — En förbättrad sportapparat —
Praktisk anordning för att rengöra lokomotivångpannor. —
Gnistprov —
Elektriskt sigill —

Vetenskapen och Livet Nr 9 November 1924
Vetenskapen och Livet Nr 9 November 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget till detta häfte visar en egendomlig användning av den elektromagnetiska lyftkranen. Se sidan 528.

INNEHÅLL: Väderleksförutsägelser — Jordens överbefolkning — Segelflygning — Vad skorna avslöja om fötterna. — Konservering och restaurering av målningar — Fermenten och deras verksamhet i kroppen — Insekternas flykt och jämvikten hos flygmaskinerena — En ny metod att mäta häftiga vindstötar — Den stereoskopiska filmen återger bilderna i relief — I England användes armerad betong som vägunderlag — En ny antenntyp: Beverages antenn — Stjärnornas fysiska tillstånd och avsvalning — ** rationell metod för att öva spårvagnsförare — Praktiska råd för radioamatörer — En dykare som kan röra sig fritt under vattnet — Automobilhus för turistfärder på landsvägarna — Uppfinningar och upptäckter —

Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1925
Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte foreställer en transportanordning for transport av glödande tackor i ett modernt stålgjuteri. (Se sidan 596).

INNEHÅLL: Stjärnornas spektra ha givit oss en bild av universums byggnad — Stereoskopisk bildverkan utan stereoskop — Kunna skogsinsekterna bekrigas från luften? — Våglängdens betydelse och bestämmande (Andra artikeln) .. — För en god mottagning fordras en god antenn — En ny flygmaskin: “Autogiron” med roterande vingar — Experimentella undersökningar över blixten — Transportanordning för glödande ståltackor — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Elektriska startförvärmare för bilar — Stjärnhimlen i November. —

Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1924
Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

INNEHÅLL: Sommarhimlens moln — Har Stradivaris hemlighet blivit funnen? — Birkaregulatorn . — Konungens tal i Wembley rundradierades för den lyssnande invigningspubliken — Genom snabbtelegrafering utnyttjas ledningen på bästa sätt — dynens betydelse för människans psykiska utveckling — Oljepalmen, tropikernas största fettproducent — De tropiska insekterna ge oss vackra smycken  — Glödkatodröret och dess olika former (ett 20-tal glödkatodrör avbildade) —Ny svensk diskmaskin — Stadion i Colombes — Kampen mot vägglössen — Råd för radioamatörer — 

Vetenskapen och Livet Nr 5 Maj 1925
Vetenskapen och Livet Nr 5 Maj 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte foreställer en anordning for att psykiskt prova spårvagnsförare. (Se vidare artikeln sid 312.)

INNEHÅLL: Fiskodling i Sverige —Klimatrasernas betydelse för skogsodling. — Den moderna teaterns tekniska resurser — Moderna teorier och uppfattningar om åskan — Hur olika insekter försvara och skydda sig mot sina fiender — Hur ögat använder ljuset — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Psykiska prov med spårvagnsförare — Små uppfinningar, mer eller mindre praktiska — Stjärnhimlen i maj —

Vetenskapen och Livet Nr 10 Oktober 1927
Vetenskapen och Livet Nr 10 Oktober 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte föreställer en modern anläggning vid en kraftcentral i Holland för bättre utnyttjande av ångan med hjälp av värmeisolatorer enligt ett av de nyaste förfaringssätten. (Se artikeln sid. 443)

INNEHÅLL: Hur bergoljan försändes över världen — Rysslands flygväsen och lufttrafik — Genom värmeisolering spares bränsle — Syntetisk kamfer — Våra födoämnens förfalskning upptäckes av vetenskapen — Brinnande berg — Telefoneringsmöjligheterna på lån distanser ökas medels pupinspolar och reläer — Detektografen — Moderna transportanordningar i de stora hamnarna — Commandant Byrds “Amerika” — Hur Lindbergh navigerade över Atlanten — Mineralfosfaten äro värdefulla gödningsmedel — Radion i det dagliga Uvet — Inredningen av en transatlantångare efter sjösättningen — Sportapparat för rodd — Automatiskt framförande av bilder — Elektriskt motstånd — . 

Vetenskapen och Livet Nr 10 December-1924
Vetenskapen och Livet Nr 10 December-1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslagsbilden på detta häfte visar en eldsläckningsmetod för skyskraporna. Se vidare sidan 630

INNEHÅLL: Har man lyckats finna ett verksamt medel mot tuberkulosen — Bien, vaxfabrikanterna bland insekterna — några nyheter på 1924 års automobilmarknad — Konstgjort petroleum — En metod som pånyttföder inkrusteringskonsten — Radifyrarna äro vägledare för aeroplan och fartyg — Glimljuslampor — Arkimedes —  

Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1925
Vetenskapen och Livet Nr 6 Juni 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte visar den stora fyren, som upprets på utställningen i Grenoble .

INNEHÅLL: Indianernas begrepp om tal — Bil med fyra drivhjul — Vår födas färger — Gamens segelflygning — Uppstoppning och konservering av fåglar och däggdjur — En automatisk måltavla — Den moderna teaterns tekniska resurser — analogier mellan elektricitetsläran och mekaniken — Skyltfönster som upplysas om dagen — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. — Projektionsapparat för operationssalar — Stjärnhimlen i juni —

Vetenskapen och Livet Nr 7 Juli 1925
Vetenskapen och Livet Nr 7 Juli 1925 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta hfte visar en bild från den nu pågående internationella utställningen för dekorativ och industriell konst i Paris.

INNEHÅLL: Vatten och vattenrening — Den totala solförmörkelsen i Amerika den 24 Januari 1925 — Äkta pärlor, hur de bildas och odlas — En ny exponeringsanordning för kinokameror — Traktorproblemet — Vetenskapen och Framtiden — Vad många fotografer ej känna men borde veta — Maskinelement, mekaniska rörelser m. m. Stjärnhimlen i juli — Ur den populärvetenskapliga litteraturen —

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET - intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta häfte föreställer övre delen av linjefrånskiljare för 150.000 volt, en för varje ledare. Dessa apparater äro 3 meter höga, medan transrormatorema aro 4 meter. Porslinsisolatorerna aro över 5 meter långa. Den yta en dylik anläggning kräver kan uppgå till tusental kvadratmeter. Se artikeln sid. 109.

INNEHÅLL: Vad veta vi om radium? —  Högspänningsledningar med en spänning på 200.000 volt —  Utopier i går, möjligheter i dag, verklighet i morgon — Isaac Newton, ett tvåhundraårsminne denna månad — Vad är verkningsgraden? — Såg för trädfällning och kapning. — Vad blir det av gammal kautschuk? — Från utställningen i Basel 1926 — 600.000 volts likström för undersökning av atomernas sönderfall. — Radion i det dagliga livet – Radio, Kraftförstärkarrören – Radio, En modulationsmottagare – Radio, En ny högtalare: Audalion – Radio, Några råd for amatörer, som använda kristallmottagare — Omslaget på detta häfte föreställer övre delen av linjefrånskiljare för 150.000 volt, en för varje ledare. Dessa apparater äro 3 meter höga, medan transformatorerna äro 4 meter. Porslinsisolatorerna äro över 5 meter långa. Den yta en dylik anläggning kräver kan uppgå till tusental kvadratmeter. Se artikeln sid. 109.  

Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1927
Vetenskapen och Livet Nr 11 November 1927 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

I Frankrike har man gjort försök med nattarbete i lantbruket. Detta av två skäl. Dels är det fördelaktigt för elektricitetsverken om den elektriska strömmen kan användas alla tider på dygnet och dels representerar materialet, som användes för jordens brukande ett kapital, som är fastlåst, när det icke användes. Man räknar med att kostnaderna pr hektar skola bli lägre genom ett intensivare arbete under kortare tid. Elektricitetsverken gynna detta nattarbete genom att sätta en betydligt lägre taxa på nattströmmen.

INNEHÅLL: Amerika-expressen — Fonografens utveckling — Huru skola vi använda våra fotografiska negativ — Kometerna och världens undergång — Vannkraftft og kraftutbygninger i Norge — Rätt man på rätt plats — En egendomlig bro över Njemen i Litauen — Enhetliga internationella mått — Radion i det dagliga livet — Talande kristaller — Tanken som helår — 

Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1923
Vetenskapen och Livet Nr 3 Mars 1924 Läs igenom INNEHÅLLSREGISTRET – intresserad? Du hittar den till bra pris på https://www.bokborsen.se?f=1&qs=Antikvariat+Citron

Omslaget på detta nummer visar en målare på havets botten (se artikeln sidan 154).  

INNEHÅLL: Stenar som falla från himlen — Praktiska metoder för vattenmängdsmätningar — En båt med luftturbin som går mot vinden — Totalisatorn har införts i Sverge — Oljemålning på havets botten — Neonrör för dekorativ reklam — Kapok kan ersätta bomull — En rörlig lyftkran byggd på kedjeband — Aerodynamikens lagar tillämpade på automobilen — Hur såren på ringarna kunna förbindas och botas — Hur man själv kan göra intressanta apparater för små vetenskapliga försök — Vid sidan av vetenskapen (Uppfinningar, upptäckter, kuriositeter) —