John Bauer – Den Vackraste Sagan Två John Bauer-sagor Författare: Helena Nyblom

John Bauer-sagor på Grännaberget (OBS Bilden är "TERJAD" av Antikvariat Citron)

Du hittar “DEN VACKRASTE SAGAN” på Bokbörsen — Klicka här — Skriv bokens namn i
sökrutan och jämför Skick och Pris


John Bauer-sagor på Grännaberget (OBS Bilden är “TERJAD” av Antikvariat Citron)
“Den vackraste sagan” med målningar i fyrfärgstryck av John Bauer och text av Helena Nyblom från 1942
Passa på — vi säljer våra sista exemplar på Bokbörsen! Vill du “lyssna” på en John Bauer-saga så kan du ta en Corona-promenad på 2,5 km-spåret i Gränna och skanna QR-koden på informationstavlan som syns på vår “Terjade” bild.
Eller varför inte ta´ med en “riktig bok” och läs sagan direkt i John Bauerskogen – tyst för dig själv eller högt för ditt lilla “corona-gäng” – och gärna vid någon av grillplatserna! Vadå… Coffee-Table-Book — Skogsfikabok…
Hälsningar – Antikvariat Citron — Vi har böckerna du inte trodde fanns!

BOKTRYCKERI-KALENDERN 1921

BOKTRYCKERI-KALENDERN 1921
Här nedan följer ett ytterst litet urval av den rikligt illustrerade boken.

Du hittar den på Bokbörsen

KÖP DEN PÅ VÅR BOKBÖRSENSIDA

Detta exemplar av Boktryckeri-Kalendern 1921 är på frampärmens insida försedd med vackert utförd etikett med texten:
   ”Minne av Svenska Bokhandelsskolans besök hos WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI A.-B. — Wezäta — i GÖTEBORG Juli J925”.

Efter Kung Gustaf den V:s Fontespis (innanför ett felfritt skyddspapper) läser du som inledningsord och förord:
Boktryckeri-Kalendern 1921. Under medverkan av framstående fackmän, utgiven av Wald. Zachrisson, 16:de årgången.

— Förord: Tiden mellan den förra Boktryckeri-Kalendern och denna årgång utmärkes av den högsta utveckling inom de grafiska facken. Oavbrutet framkommo nya uppfinningar, nya metoder och förbättringar av dem, som redan voro i användning. Otaliga, ja, alldeles för många voro de olika typsnitten, tryckfärgerna fulländades, nya maskinkonstruktioner sågo dagen och nya typer avtryckmaskiner tillkommo. På pappersfabrikationens område fingo vi allt bättre kvaliteter, vilka voro anpassade för de olika tryckmetoderna.
Som en blixt från en klar himmel kom kriget och slog förstörande ned i den storartade position som med flit och möda skapats i alla länder inom vårt fack. Allt efter som kriget varade togo råvarorna slut och fabrikanterna måste söka ersättningsmaterial. Sålunda fingo vi dålig färg, dåligt papper, och de maskiner som inköptes voro av »krigskvalitet». Tiden till noggrant utförande blev i regel icke given, — allt måste forceras. Det var så krigstidsmanér.
Ifrån den vackra, höga ståndpunkten inom facket kommo vi sålunda med eller mot vår vilja att bevittna ett återfall till det mindervärdiga arbetet, och tvingades tillbaka till en nivå, som vi väl alla trodde vara övervunnen.
Man kan med skalden säga om krigets sorgliga inflytande:
»Himmelhoch jauchzend
zum Tode betrübt».
Sky högt skrikande, bedrövad till döds. (Goethe)
Detta gäller i samma grad de ekonomiska förhållandena. Efter några år av högkonjunktur äro vi inne i så »dåliga tider» som aldrig förr. Men även om utsikterna till bättre förhållanden äro ringa, så måste de ju dock en gång komma. Även i Pandoras ask, som ju innehöll alla olyckor och sjukdomar, vilka kringspredos bland människorna, fanns dock hoppet kvar. »Arbeta och förtvivla icke», säger Carlyle.

Visst är det en storslagen och gripande inledning för att vara en ”Företagskalender”, men faktum är att de övriga 300 sidorna + 80 annonssidorna är minst lika gripande. Vi  rekommenderar en studie av innehålls- och annonsregistret och glöm bort eller glöm inte bort att denna bok är 100 år – tillkommen mindre än 2 år efter 1:a världskrigets slut. – vi önskar att vi på Antikvariat Citron hade fler än detta exemplar att förmedla. Det är och förblir en klassiskl uppslags-, inspirations-, ide- och lärobok för alla som älskar ”böcker om böcker”! — En Klassiker!
Klicka på INNEHÅLLSLÄNKEN och ANNONSLÄNKEN nedan!

Boktryckeri-Kalendern 1921 INNEHÅLLSLISTA:

Boktryckeri-Kalendern Annonsörer_Komplett lista

DU HITTAR DEN PÅ VÅR BOKBÖRSENSIDA TILL FÖRDELAKTIGT PRIS

Fritiof Nilsson Piratens “Julgästen” i Publicistklubbens Jultidning JULKVÄLLEN 1954

Omslagsbild: Efter färgfotografi av Lennart Nilsson. – Fler fantastiska bilder av Lennart Nilsson och Lennart af Petersens i tidningen
Julgästen – En historia om svartkonst och julkalas Text: Fritiof Nilsson Piraten; Teckningar: Gunnar Brusewits

INNEHÅLL

GUD GÅR BORT. Dikt av Karl Asplund
KOSTYMERADE KUNGAR. Några avslöjanden kring historiska maskeradupptåg. Sven Ulric Palme
JULGÄSTEN. En historia om svartkonst och julkalas. Av Fritiof Nilsson Piraten
Att bo i slott. Ett kåseri om behaget att i koja. Av Red Top
STOCKHOLMS SLOTT FYLLER 200 ÅR. En rundvandring genom den jubilerande kungaborgen. Av Henrik Alm
ELVIRA BRODIN ÄR FÖRVIRRAD. Novell Björn-Erik Höijer
BALLADEN OM SOFIE MÅNESKÖLD. Dikt av Bo Setterlind
SIDENSKORNA OCH HARTSLÅDAN. Ett reportage från Operabalettens kulisser. Av Anna Greta Ståhle
EN JULNÖT ATT KNÄCKA. Pristävling
OMSLAG efter färgfotografi av Lennart Nilsson.
TECKNINGAR av Sven Borgström, Gunnar Brusewitz, Helga Henschen, Georg Lagerstedt, Rita Rapp, Yngve Svalander.
FOTOGRAFIER av Beata Bergström, Lennart Nilsson, Lennart af Petersens.
REDAKTÖR: Nils Kjellström.
LAYOUT: Borge Laursen. Åhlén & Åkerlunds Boktr., Stockholm 1954  


EXLIBRIS från S, DK, N, D, SK, GB, DDR.

EXLIBRIS, LITTERATUR OM EXLIBRIS, PERSONLIGA EXLIBRIS, YRKESEXLIBRIS

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå direkt till vår “BOKBÖRSENSIDA” för pris mm.<

VILL DU SÖKA EFTER ANDRA BÖCKER REKOMMENDERAR VI ATT DU GÅR DIREKT TILL BOKBÖRSEN  OCH ANVÄND SÖKFUKTIONEN LÄNGST UPP PÅ SIDAN!

 


“Exlibris I Streg Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov” av Frank Pedersen Dansk Exlibris Selskab København 1984

Exlibris i Streg er udsendt af Dansk Exlibris Selskab, Kobenhavn, i anledning af den 20. Internationale exlibriskongres, august 1984, i Weimar, DDR. Trykt hos Knud Hansen, Frederikshavn, i 450 eksemplarer. 50 eksemplarer er stillet til rådighed for boghandelen gennem forlaget Exlibristen, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn. Detta ex har nummer 0311

Bokens inledning är skriven av förläggaren Klaus Rödel och kan läsas på Engelska, Tyska, Franska och Danska — Antikvariat Citron på Bokbörsen


EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, LEIPZIG I97I

EXLIBRIS in Der DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
PIRCKHEIMER-GESELLSCHAFT IM DEUTSCHEN KULTURBUND Prof. Horst Erich Wolter (Gestaltung des Kataloges); Lothar Lang (Ausstellung und katalog); Edith Wollschläger (Ausstellungs-Büro)

DANSKA APOTEKAREXLIBRIS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Danska-apotekarexlibris.-1947_1-672x1024.jpg
Danska Apotekarexlibris. Författare: Emanuel Bergman AKTIEBOLAGET REALTRYCK 1947

FRÅN INLEDNINGEN I “DANSKA APOTEKAREXLIBRIS”

KORT UTDRAG FRÅN FÖRF: EMANUEL BERGMANS FÖREDÖMLIGA BESKRIVNING AV DESSA SPECIELLA YRKESEXLIBRIS.


Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg
Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg Numrerat ex, och försett med 2 st exlibris
 1. Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris / Erik Skovenborg* (Författare) (959 -960)
 2. Farmaciens Symboler (961-966)
 3. Lidt Om Teknik (967-969)
 4. Ejerfortegnelse (970-1051)
 5. Addendum (1052-1056)
 6. Hvordan Får Man Sit Eget Exlibris (1057-1059)
 7. Litteratur (1060-1060)
 8. Pharmaceutical Bookplates (1061-1061)
 9. Apotheker-Exlibris (1062-1062)
  Anm. Kapitel 7 består av en mycket innehållsrik litteraturförteckning!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är EBBA-HOLMS-EXLIBRIS-OTTO-WANG-688x1024.jpg
EBBA HOLMS EXLIBRIS; OTTO WANG 1927

Från Otto Wangs inledning:

 1. Ernst Philipsons
 2. Harald Og Karen Abrahamsen
 3. Grosserer Adolf Holms  
 4. Exlibris For Føreningen For Opdragelseshjem
 5. Godhavn
 6. Jur. Erling Koefoeds  
 7. Billedhuggerinden Laura Ragoczys
 8. Ingenior Kaj Erik Christensen
 9. Baron Mogens Holcks,   
 10. Margrete Og Forständer Axel Bonnevie
 11. Bankier Hans Tegnérs
 12. Vexelerer Jacob Simonsens
 13. Grosserer Joseph Nathans  
 14. Frøken Margrethe Sechers
 15. F J. C. Hartmann
 16. Forstanderinde Fröken Christine Jensens
 17. Svend Foldens  
 18. Direktor Fr. Christensens
 19. Fröken Agnete Clausens
 20. Edvard Johnsen  
 21. Otto Lehrmann

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är FORSOK-PA-EN-NORSK-EXLlBRlSlANA-1944-1-623x1024.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Leslie-C.-Benenson-W.E.-Butler-Exlibristen-1986-1-741x1024.jpg

Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik i Exlibristen 1988 av Dr. Marion Beaujean
Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik Exlibrispublikation 253 er udsendt af forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn) i april 1988. Sat med Times hos Satsform, Århus og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn, i 500 nummererede eksemplarer. Dette eksemplar har nr.: 459

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå till vår “Bokbörsensida”


Svensk Exlibrisbibliografi
1 Sällskap
2 Tidskrifter
3 Utställningar
4 Allmänna Arbeten
5 Särskilda Grupper Av Exlibris
6 Enskilda Exlibris
7 Exlibriskonstnärer
8 Exlibrissamlingar
9 Register
10 Exlibrislitteratur / GRETA S-G WELAMSON (Författare)
Det Praktiska Ordnandet Av En Exlibrissamling
Exlibrislitteratur Collage Svensk Exlibrisbibliosrafi

“EN DANSK EX-LIBRISKUNSNER; EBBE KORNERUP” av Otto Wang

UR BOKENS INLEDNING:
En af dem, der har tegnet flest Ex-libris her i Danmark, og absolut en af dem, der allerførst tog den gamle idé frem igen herhjemme, er Maleren og Forfatteren Ebbe Kornerup. Allerede i 1899 ser vi hans overmaade stilfulde A. Baagø Ex-libris, et Træsnit, hvor netop det dekorative og det at udfylde Fladen er naaet.

KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA Författare: LARS OLOF LARSSON. 1974; Svensk o Tysk text

KUNSTGESCHICHTLICHE ERLÄUTERUNGEN ZU EINIGEN DER SPÄTEREN EXLIBRIS VON JAROSLAV VODRAZKA Översättning: Marianne Berg

KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA
KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA av Lars Olof Larsson 1974 och utgiven av Svenska EXLIBRISFÖRENINGEN

Du hittar den och övrig EXLIBRIS-litteratur på vår “Bokbörsensida”


“Exlibris I Streg Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov” av Frank Pedersen Dansk Exlibris Selskab K0benhavn 1984

Exlibris I Streg; Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov av Frank Pedersen 1984
Exlibris i Streg er udsendt af Dansk Exlibris Selskab, Kobenhavn, i anledning af den 20. Internationale exlibriskongres, august 1984, i Weimar, DDR. Trykt hos Knud Hansen, Frederikshavn, i 450 eksemplarer. 50 eksemplarer er stillet til rådighed for boghandelen gennem forlaget Exlibristen, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn. Detta ex har nummer 0311

Bokens inledning är skriven av förläggaren Klaus Rödel och kan läsas på Engelska, Tyska, Franska och Danska — Antikvariat Citron på Bokbörsen


EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, LEIPZIG I97I

EXLIBRIS in Der DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
PIRCKHEIMER-GESELLSCHAFT IM DEUTSCHEN KULTURBUND Prof. Horst Erich Wolter (Gestaltung des Kataloges); Lothar Lang (Ausstellung und katalog); Edith Wollschläger (Ausstellungs-Büro)

Intresserad? Du hittar all vår Exlibrislitteratur på Bokbörsen (klicka här)

De inledande raderna av bokens författare:
DAS EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
Seit ungefähr fünfhundert Jahren gehören Buch und Exlibris zuammen, genauer: Sammler, Buch und Exlibris. Das in Kupfer gestochene, ins Holz geschnittene oder auf den Stein gezeichnete Bucheignerzeichen hat sich als ein Bindeglied zwischen zwei Kunsten bestätigt, zwischen Buchkunst und Grafik, Als grafisches Batt  findet es seine Existenzberechtigung nur im Zusammenhang mit dem Buch und seinem Besitzer. Das bescheidene Stiick Grafik kleinen Formats driickt in der Regel aufs intimste das Verhältnis seines Besitzers zu den Biichern optisch aus und ist obendrein ein nicht zu unterschätzendes Ingredienz der Kulturgeschichte geworden

Representerade konstnärer:
Avd. 1
BARTHOLOMÄUS, BEHRENDT, BEIER, BEWERSDORF, BOFINGER, BUNGTER, 
GOLTZSCHE, GOSSMANN, 
HIRSCH, HÖFER, HUSSEL, 
ILGENFRITZ, 
JOHN, 
KETSCHER, KOBAN, 
LEWINGER, LIEDTKE, LÖTZSCH, 
MAGNUS, MAIWALD, MAU, METZKES, MÖRSTEDT, 
NAUMANN, 
QUEVEDO, 
SCHILLER, SCHINKO, SCHULZE, SCHUSTER, SELL, SERVAIS, SHAW, STAUF, 
TRÖGER, TSCHÖRTNER, 
UHLIG, 
VOGEL, VOLKAMER, 
WALCH, WALTHER, WALTHER-SCHÖNHERR, WEBER, WEIDENSDORFER, WOLTER, 
ZIEROL, ZIMMERMANN ZÜRNER
Avd. 2
BEYER
FISCHER FUCHS
HAMMERMANN HOLTZ
KREISSIG
RAECKE
SCHELLHORN SCHNEIDER SCHRÖDER SEIDEL
URBAN


DANSKA APOTEKAREXLIBRIS

Danska Apotekarexlibris. Författare: Emanuel Bergman AKTIEBOLAGET REALTRYCK 1947

FRÅN INLEDNINGEN I “DANSKA APOTEKAREXLIBRIS”

Litteraturen om apotekarexlibris är mycket sparsam. I regel får man söka efter dem i större exlibrisverk och i exlibristidskrifter. Vad de nordiska förhållandena beträffar torde väl blott finnas en artikel om apotekarexlibris nämligen den, som jag skrivit om Svenska apotekarexlibris (Litt. 6). Beträffande detta och övriga arbeten, som äro av intresse i detta sammanhang, hänvisar jag till litteraturförteckningen i slutet. Dit hänvisas även från texten för de här omnämnda exlibris, som enligt vad jag har mig bekant äro avbildade i där upptagna nämnda exlibrisarbeten. För att slippa ta utrymmet i anspråk för närmare utveckling av frågan om de medicinska symbolerna har jag även tagit upp några av mina skrifter, i vilka jag redogjort för dem (Litt. 1, 2, 4). De här avbildade exlibrisen äro troligen ej publicerade förut.

KORT UTDRAG FRÅN FÖRF: EMANUEL BERGMANS FÖREDÖMLIGA BESKRIVNING AV DESSA SPECIELLA YRKESEXLIBRIS.

Av de 45 apotekarexlibrisen med 42 ägare ha 10 en ormstav, 3 en ormskål och 3 en orm utan samband med stav eller skål, vilket tillsammans gör 16, som äro försedda med ormsymbol. Apoteksinventarier finnas på 11 exlibris, av vilka 7 äro försedda med en mortel med eller utan sällskap av andra apoteksrekvisita. Det blir tillsammans 27 apoteksbetonade exlibris, medan 13 alldeles sakna yrkesbetoning. Härtill komma 5 exlibris, som äro latent yrkesbetonade. De ha nämligen sitt apoteks emblem (3 stycken), medicinalväxter (1) resp. en pillertrillare (1). Man kan sålunda säga, att hälften av dessa exlibris är yrkesbetonad, om man ser det ur allmänhetens synpunkt, men för apotekarna själva framstå säkert 2/3 såsom yrkesexlibris.
Du hittar priser och övriga uppgifter på Antikvariat Citrons “Bokbörsensida”!


Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg
Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg Numrerat ex, och försett med 2 st exlibris

Danske farmaceut- og apotekerexlibris 1987
er udgivet som særtryk af Archiv for Pharmaci og Chemi 93-1986 i kommission hos forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK-9900 Frederikshavn). Exlibrispublikation 252.
Denne udgaveer trykt i 500 nummererede eksemplarer og forsynet med to indklæbede exlibris af Christian Blaesbjerg (Vernier Andersen)og Friedrich Britze (Jens Lange Larsen von Abildgaard). Kobberstikket er trykt af Lorentz May, Odense. Dette eksemplar har nr.130

 1. Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris / Erik Skovenborg* (Författare) (959 -960)
 2. Farmaciens Symboler (961-966)
 3. Lidt Om Teknik (967-969)
 4. Ejerfortegnelse (970-1051)
 5. Addendum (1052-1056)
 6. Hvordan Får Man Sit Eget Exlibris (1057-1059)
 7. Litteratur (1060-1060)
 8. Pharmaceutical Bookplates (1061-1061)
 9. Apotheker-Exlibris (1062-1062)
  Anm. Kapitel 7 består av en mycket innehållsrik litteraturförteckning!

EBBA HOLMS EXLIBRIS; OTTO WANG 1927

Från Otto Wangs inledning:

Dansk Exlibris Kunst er mere broget end noget andet Lands, der er ingen speciel dansk Stil eller Form, ingen speciel dansk Formel for, hvorledes et Exlibris skal se ud — hver Kunstner har sin Maner, sin Idé. Somme Tider bliver danske Exlibris derfor noget ret tilfaeldigt sammenrodet Noget, der tager sig uheldigt ud. Udlandets Bedömmelse af danske Exlibris er ikke altid i vor Favör, naturligvis er Kunstnere som Hans Tegnér og Joakim Skovgaard anerkendt af alle og enhver; af yngre Kunstnere har f. Eks. Gudmund Hentzes Navn en overordentlig fin Klang, og Axel Nygaards, H-C. Bärenholdts, Else Hasselriis’, Harald Moltkes og paa Sin Vis Thor Bøgelunds Exlibris er ogsaa kendt og skattet langt ud over Landets Grænser. Af yngre Kunstnere, der i det sidste Tiaar med særligt Held har produceret Exlibris, bliver man dog mer end ved nogen anden staaende ved Malerinden og Graphikeren Ebba Holm.
Ur innehållet:

 1. Ernst Philipsons
 2. Harald Og Karen Abrahamsen
 3. Grosserer Adolf Holms  
 4. Exlibris For Føreningen For Opdragelseshjem
 5. Godhavn
 6. Jur. Erling Koefoeds  
 7. Billedhuggerinden Laura Ragoczys
 8. Ingenior Kaj Erik Christensen
 9. Baron Mogens Holcks,   
 10. Margrete Og Forständer Axel Bonnevie
 11. Bankier Hans Tegnérs
 12. Vexelerer Jacob Simonsens
 13. Grosserer Joseph Nathans  
 14. Frøken Margrethe Sechers
 15. F J. C. Hartmann
 16. Forstanderinde Fröken Christine Jensens
 17. Svend Foldens  
 18. Direktor Fr. Christensens
 19. Fröken Agnete Clausens
 20. Edvard Johnsen  
 21. Otto Lehrmann

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller besök vår “Hemsida på BOKBÖRSEN”Leslie C. Benenson er udsendt som Exlibrispublikation 245 af förtaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postbox 109, DK-9900 Frederikshavn) i november 1986. Sat med Tunes og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn i 300 nummerede eksemplarer. 50 eksemplarer. nummeret I-L, er udsendt som de luxe edition i et specielt håndgjort bind og forsynet med originale signerede traesnit.
Dette eksemplar har nr. 210


Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik i Exlibristen 1988 av Dr. Marion Beaujean
Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik Exlibrispublikation 253 er udsendt af forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn) i april 1988. Sat med Times hos Satsform, Århus og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn, i 500 nummererede eksemplarer. Dette eksemplar har nr.: 459

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå till vår “Bokbörsensida”

                         Letar du efter andra böcker rekommenderar vi Bokbörsen!


THE LUGANO REVIEW is published and edited by James Fitzsimmons, at Via Maraini 17a, Lugano, Switzerland.

THE LUGANO REVIEW VOL. 1/3-4 SUMMER 1965 EDITOR: James Fitzsimmons
Du hittar den på vår Bokbörsensida

THE HERO OF SILENCE, STANLEY BURNSHAW; SEA & SKY, ROBERT LAX; EZRA POUND’S SCHOOL BOOK, DENIS DONOGHUE; ACTION IS ELOQUENCE, DENIS DONOGHUE; THE HUMAN IMAGE IN MODERN DRAMA, DENIS DONOGHUE; NECESSARY AND ACCOMMODATED: THE WORK OF V.S.NAIPAUL, WILLIAM WALSH; MANNERISM AS METATHEATRE, WYLIE SYPHER FRANK STELLA: A WAY TO GO, ROBERT CREELEY; ANTHONY CARO AND KENNETH NOLAND: SOME NOTES ON NOT COMPOSING, MICHAEL FRIED; OBJECTS LIKE WORDS: ARAGON AND THE ART OF COLLAGE, GEORGE WOODCOCK; THE REALITY OF THE NOTHING: THE IMPORTANCE OF SAMUEL BECKETT, ROY FINCH; NOTES ON CONTRIBUTORS .
THE LUGANO REVIEW VOL. 1/1 1/1965 EDITOR: James Fitzsimmons
Du hittar den på Antikvariat Citrons Bokbörsensida

THE ELEGIES OF A GLASS ADONIS, C.A. TRYPANIS; IN BENONI’S TIME, MICHEL FARDOULIS-LAGRANGE; ANSWERS ON ART AND FREEDOM, THOMAS MERTON; FLAGELLATION, MARCELIN PLEYNET; THREE CONCRETE POEMS, ROBERT CREELEY; PREFACE TO FINDING ANCIENT ENEMIES IN A MODERN BED, GERALD SYKES, THREE OPTICAL POEMS, IAN HAMILTON FINLAY …illustrerad! MELVILLE, DENIS DONOGHUE; THREE STANFORD POETS, MARVIN MUDRICK; EGON SCHIELE, MICHAEL LEVEY…illustrerad ! THE PROBLEM OF REALITY WITH SUPREMATISM, CONSTRUCTIVISM, PROUN, NEOPLASTICISM AND ELEMENTARISM, JOOST BALJEU illustrerad! BONNARD, ROBERT GOLDWATER; A CITY IDYLL, DOUGLAS MACAGY. illustrerad! FIVE DRAWINGS, THOMAS MERTON illustrerad! NOTES ON CONTRIBUTORS ….
NOTES ON CONTRIBUTORS R. C. KENEDY, RONALD JOHNSON, JOHN PAUKER, ROBERT LAX, DENIS ROGHE, MIGHAEL BENEDIKT, GERALD JAY GOLDBERG, NICHOLAS OF CUSA, GERALD SYKES, AD REINHARDT, ROY FINGH, JAMES MELLOW, MIKE WEAVER, THOMAS MERTON, KENETH BURKE,
Du hittar den på vår Bokbörsensida

THE LUGANO REVIEW is published and edited by James Fitzsimmons, at Via Maraini 17a, Lugano, Switzerland.

Gustaf Lind TRÄDGÅRDSBOK För Ungdom eller Sven och Greta som trädgårdsmästare/SÅLD

Bild

TRADGARDSBOK-FOR-BARN-OCH-UNGDOM-ELLER-SVEN-OCH-GRETA-SOM-TRADGARDSMASTARE_1915
Trådäftad bok med hårt omslag. MAGN. BERGVALLS FÖRLAG .
1 uppl. 1915. 94 sidor.

Mycket gott skick. TRÄDGÅRDSBOK FÖR BARN OCH UNGDOM
ELLER SVEN OCH GRETA SOM TRÄDGÅRDSMÄSTARE
AV GUSTAF LIND
Föreståndare för Kungl. Lantbruks-Akademiens trädgårdsskola.
TECKNINGARNA AV ARTISTEN GUNNAR WIDHOLM
STOCKHOLM; 1915

Stipendium
TRÄDGÅRDSBOK FÖR BARN OCH UNGDOM ELLER SVEN OCH GRETA SOM TRÄDGÅRDSMÄSTARE_Stipendium VÅR BOKBÖRSENSIDA
Sven klipper sitt äppelträd
Sven klipper sitt äppelträd VÅR BOKBÖRSENSIDA
Greta och Sven planerar sin trädgård
Greta och Sven planerar sin trädgård DU HITTAR DEN PÅ VÅR BOKBÖRSENSIDA till fördelaktigt pris SÅLD, men vi har mer trädgårdsböcker
Som Du kan se av ovanstående illustration så utgör boken även ett ovärderligt dokument över en välplanerad mindre trädgård i början av 1900-talet. Testa gärna om den finns kvar på ANTIKVARIAT CITRONS BOKBÖRSENSIDA

VÅRA PÄRON-, PLOMMON- och KÖRSBÄRSSORTER av Anton Nilsson

Anton Nilssons bok är såld genom BOKBÖRSEN och levererad till Sörmland.
Vi rekommenderar att du tar en “titt” på:

Dr Olof Eneroths – HANDBOK I SVENSK POMOLOGI – eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade TRÄDFRUKTER OCH FRUKTTRÄD – Se vår beskrivning här nedan!

Eneroth, Olof, 1825-1881 Handbok i svensk pomologi eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd af Olof Eneroth

Bild

Handbok i svensk pomologi av Olof Eneroth.
Handbok i svensk pomologi del 1, 2, 3, 4, 5, Häftena är sammanbundna i 2 snygga band med förgylld ryggtext.

Du hittar dem på vår Antikvariat Citrons Bokbörsensida Eller kontakta oss för mer information.

Hovfotografen Calla Sundbecks Grännapäron som kommit på villovägar i "julposten" 1906
Hovfotografen Calla Sundbäcks GRÄNNAPÄRON som inte kom fram med sin Julhälsning 1906
Julhälsningen med GRÄNNAPÄRON som kom bort!

OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN av Joel Haugard

Bild

Supplement: NÅGRA TURISTLEDER till Joel _Haugards bok: Om Vättern och Norra Vättersbygden
Supplement: NÅGRA TURISTLEDER, till Joel _Haugards klassiska verk: Om Vättern och Norra Vättersbygden. Supplementet har en författardedikation ” Till Brukspatronen m.m. Rutger Robson med tack från författaren,
OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN - NATUR OCH KULTURHISTORISK BESKRIVNING av JOEL HAUGARD
Ett snart 100-årig klassiker från norra delen av Vättern. “OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN” av Joel Haugard. Denna första del som utkom på Albert Bonniers Förlag i Stockholm har följande disposition: Förord 1 sida, Inledning 35 sidor, Sjön 34 sidor, Landet 22 sidor, Bebyggelsen 42 sidor, 51 sidor, Minnesrika gårdar 60 sidor, Askersund 27 sidor, Bergsbruk och industri 29 sidor Sägner 9 sidor. Verket är rikligt försett med sv/v foton. Vart och ett av ovanstående avsnitt är försett med en vacker och tidsenlig vignett som tillsammans med omslaget tecknats av Kurt Grönvall. Boken är tryckt av Askersunds Boktryckeriaktiebolag 1922. Vid köp av denna första bok medföljer det 4 år senare utgivna Supplementet NÅGRA TURISLEDER. Detta EX. är dedikerat till “Brukspatronen m.m. Rutger Robson” — Även nedanstående flygblad medföljer.

Pressuttalanden av Ellen Key, Erik Åkerhielm, Verner von Heidenstam
Pressutlåtande: Joel Haugards bok OM VÄTTERN och NORRA VÄTTERSBYGDEN från Ellen Key, Verner von Heidenstam och Erik Åkerhielm från STF