Utvalda

ÖSTRA SMÅLAND och ÖLAND
– läsebok för skola och hem –
utgiven av Hjalmar Bjurulf 1934

KÖP DEN PÅ BOKBÖRSEN DU HITTAR MER HEMBYGDSLITTERATUR UNDER LÄS OCH LÄR OM DIN LOKALHISTORIA! (citron.biz)

Östra Småland.

UR HÄVDERNA
Från förhistorisk tid.
Av folkskolinspektör 0. LIDEN
Sägner. Av överlärare HJ. BJURULF
Karl Knutssons och Arvid Horns Fåqelvik, Av fil. dr E. NYLEN
Fänrik Stål på Kallernäs. Av fil. dr E. NYLEN
Lagman Granschoug och Odensviholm. Fritt efter ADA RYDSTRÖM
Hammarskiöldarnas Tuna. Av fil. dr E. NYLEN
Kronobäcks kloster. Av fil. dr E. NYLEN
Kalmar slott. Fritt efter A. HAHR m. fl.
Gränslandet vid Brömsebäcken. Fritt efter kyrkoherde E. SANDGREN

FRÅN TJUST TILL MÖRE
Uknadalen, Tjusts vackraste dalgång.
Av folkskollärare S. JONSSON
I småländsk skärgård. Efter RAGNAR WISÉN
Ellen Key och Sundsholm, Av fil. dr E. NYLÉN
Västervik.
Av redaktör H. ÅKERMAN
Ankarsrums järnbruks historia. Av E. LEHMANN
Ur arbetslivet vid Ankarsrums järnbruk. Av E. LEHMANN   Smidda gravminnen från järnbrukstiden i Tjust Av E. LEHMANN
Vimmerby.
Av överlärare I. ÄNGQVISTHultsfred slätt och den indelte soldaten. Av fil. dr. E. NYLÉN
Oskarsh
amn. Av folkskolinspektör V. PETERSON
En konstnär i trä.
Av överlärare HJ. BJURULF
Mönsterås. Av folkskollärare A. SÖDERBÄCK
Kalmar. Av folkskolinspektör E. SVÄNSSON
Kalmar ångkvarn. Efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERGKalmarslätten. Av rektor T. BR: SON WENNERBERG
Ur »Kapellet”, Av C. J. L. ALMQUIST
Hemslöjd i Kalmar län. Av amanuensen E. VON WALTERSTORFF
Östra Smålands ortnamn. Av fil. dr N. ÖDÉEN

Öland.
Ölandssång. Av redaktör S. E. SJÖHOLM
Hur Öland bildades.
Av statsgeologen GÖSTA LUNDQVIST
1. Berggrunden
2. Jordlagren
Ur växt- och djurliv.
Av överlärare H.JALMAR BJURULF
Vid havsstranden
I orkidéernas rike
Lundar och lövängar
Alvaret
När flyttfåglarna sträcka vid Ölands södra udde
Bland forntidens minnen på Öland.
Av docenten M. STENBERGER
Historiska minnen. Av överlärare 0. NORDMARK
Från Kalmar till Borgholm. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG
Borgholm. Av överlärare 0. NORDMARK
Mörbylånga.
Av kantor JOSEF SVENSSON
Från Ölands södra udde till den norra.
Fritt efter GUSTAF AV GEIJERSTAM
Livet på ätandet. Fritt efter INGEBORG FORSBERG
Folkminnen från Öland.
Fritt efter THEKLA ENGSTRÖM                  
Alvarets lustgård.
Av folkskollärare B. DANIELSSON       
Erik Johan Stagnelius och Gärdslösa prästgård.
Efter Fr. BÖÖK
Utvandringen från Öland. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG

Antikvariat Citrons exemplar är sålt!

Galleri

Detta galleri innehåller 9 foton.

Ernst Mankers ”ÖVER VIDDERNA” 303 sidor – 15 kapitel – 90- talet svart/vita foton och mer än 60 teckningar och välgjorda skisser Exempel på 2 av de ca 90 svart/vita tidsdokumenten från 1950-talet som beskrivs i ovanstående noter Nedan visas … Fortsätt läsa

VYKORTSHÄFTE; FRANKRIKE/FRANCE Finistére

Mera av och om Verner von Heidenstam

Länk

VERNER VON HEIDENSTAMS LANDSKAP; 
Dikt och bild MED ETT FÖRORD AV KATE BANG
OCH EN INLEDNING AV CARL FEHRMAN; FOTO JAN MARK.
ALLHEMS FÖRLAG;

Denna volym är utgiven på uppdrag av Stiftelsen Övralid till Verner von Heidenstams 100-årsdag den 6 juli 1959.
Heidenstamcitaten i denna volym är återgivna med vederbörligt tillstånd av Albert Bonniers Förlag AB. Volymen är framställd i boktryck, djuptryck och offset på AB Allhems Tryckerier i Malmö 1959 och bunden på officinens bokbinderi.
Rikligt illustrerad.
INNEHÅLL
Förord av Kate Bang
Verner von Heidenstams landskap av Carl Fehrman
Bildfragment av Verner von Heidenstams landskap
Fotografier av Jan Mark

Även CARL FEHRMANs Inledningstext präglas an Heidenstams naturromantik och inleds med: En blyertsanteckning av Verner von Heidenstams hand från hans sena år har följande lydelse: »Mitt fosterland började två mil söder om Askersund och slutar någonstans på andra sidan sjustjärnorna».
I denna uttrycksfulla formulering kan man läsa in något om Heidenstams egen utveckling som naturdiktare, om hans väg från det lokalbundna till det universella.

Långt före debuten med Vallfart och vandringsår 1888 hade Heidenstam skrivit dikter som återgav intryck från hans barndoms sommarlandskap, dikter om Vättern och om Tivedens skogssjöar. Boken Vallfart och vandringsår, med dess färgglada exotism, det främsta litterära resultatet av de orientaliska vandringsåren, upptakten till hans stora lyrik, är ett förspel eller ett mellanspel.
Den första dikt som Carl Fehrman nämner är kanske självklar: Tiveden (1888) och nästa gång i samlingen ”Dikter” (1895) då som inledningsdikt.

Fehmar skriver: Dikten har fått sin kraft genom återseendets och hemlängtans dramatik. Det är i denna dikt Heidenstam i ofta citerade ord talar om de outplånliga spår som ett landskap lämnar i en människas psyke. Han ställer den retoriska frågan:
Vem ärver ej av sin hembygd drag?
— och han fortsätter med de välkända raderna:
… den som lyss som liten slarv
till skogens dån får annat arv
än den som fötts vid en gata

Verner von Heidenstam

Utvalda

Verner von Heidenstam

Född 1859 – 07 – 06 i Olshammar, Närke — Död 1940 – 05 – 20 på Övralid i Östergötland

med vignetter m.m. av E. v. STROKIRCH
ALBERT BONNIERS FÖRLAG 1914

 • INNEHÅLL.
 • Del I
 • Gröna gången
 • En predikan
 • Trontagaren
 • Högsommarleken
 • Gunnel Fatburshustru
 • Måns Fransöske
 • Marodörernas drottning
 • Mazepa och hans ambassadör
 • Femtio år efteråt
 • Det befästa huset
 • Marodörernas drottning
 • En snygg vit skjorta
 • Poltava
 • Si mina barn!
 • Vid rådsbordet
 • På kyrkovallen
 • INNEHÅLL.
 • Del II
 • När klockorna ringa
 • Gustaf Celsing
 • Dumma svenskan
 • Excellensen
 • Pappersgeneralen
 • Löjtnant Pinello på apoteksstugan
 • Fångarna i Tobolsk
 • Lejonburen
 • Kungsritten
 • Bland svenska skären
 • I Marstrands kyrka
 • Katerinuschka, mor lilla
 • Den mörka julottan
 • Fredrikshall
 • Taga Gjörtzen
 • En hjältes likfärd
 • Skeppet

Bo Ollén, HEIDENSTAM SOM BARNBOKSFÖRFATTARE;
Om Svenskarna och deras hövdingar
Gidlunds Bokförlag, 1992

Baksidestexten

”Här skola vi reda oss ett land för människor.” Det är en vision av det goda Sverige, formulerad redan av en bronsålderman. Heidenstams berättelse ”Hövdingen med de oräkneliga stenyxorna” uttrycker en stämning från nittonhundratalets början, utopiernas tid, då folkhemsdrömmen började ta form. Men författarens egenart röjer sig i att den verklige hjälten inte blivit framtidens man, den ”gulskinande” segraren Karilas, utan den mörke förloraren, stenåldersfolkets hövding Ura-Kaipa.

Bo Ollén visar att denna klassiska novell har många bottnar. Boken den står i, Svenskarna och deras hövdingar (två delar, 1908-10, i urval utg. av Bo Ollén 1992) var ett beställningsverk, avsett som läsebok i historia för folkskolan. Författaren hade att anpassa sig till utifrån ställda krav. Ändå ter den sig i mycket som genuint heidenstamsk. Den blev en stor kritikersuccé och användes allmänt i skolorna under närmare fyrtio års tid. Karin Boye, Astrid Lindgren och Torgny Lindgren hörde till dem som fascinerades av den i unga år. Fortfarande minns många äldre den med glädje.

/Genom Bo Olléns studie får man veta vad Heidenstam ville ge och vilka medel han valde. Många drastiska exempel lämnas på hur han diskuterade pedagogiska hänsyn och historiska sanningskrav med utgivarna och med tillkallade experter, ibland uppgiven, irriterad eller arg, ibland på gnistrande gott humör. Det är ett spännande spel bakom kulisserna som avslöjas tack vare ett här för första gången utnyttjat stort material av manuskript, korrektur och brev.
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 46

Verner von Heidenstam; DER WALD RAUSCHT,
1925, 4. – 5. Tausend
H. Haessel, Verlag, Leipzig

Verner v Heidenstam der Wald Rauscht mit FLYGBLAD/WERBEBLATT/FLIEGER

Diese „Sagen und Erzählungen”, in denen Heidenstam (geb.1859) ungewöhnliche Motive der Antike, der sagenhaften Vorzeit und der Geschichte Schwedens behandelt, geben ein vollwertiges Zeugnis von der Macht selner Phantasie und dem Klangreichtum seines Stils.
INHALT
1. Königin Omma / Drottning Omma
2. Kettil Runske und die Nattern / Kettil Runske och ormarna
3. KatharinaJagellonicas Tod / Katarina Jagellonicas död
4. Am Grenzstein / Vid gränsstenen
5. Lasse Lucidors Tod / Lasse Lucidors död
6. Heimwandernde Karoliner / Hemvanddrande karoliner
7. Herakles / Herakles

FLYGBLAD/WERBEBLATT/FLIEGER
FLYGBLAD/WERBEBLATT/FLIEGER
ISBN 91-7022-083-2
ISBN 91-7022-083-2
Fortsätt läsa

Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts

Utvalda

Förf: Otto F. A. Meinardus 1961; 436 sidor; Upplaga 1 — Cairo Press

Utvalda

MIN FAR UPPLEVER POLARNATTEN

av Maja Jäderin-Hagfors; 176 Sidor, 1939; Natur och Kultur

Min far upplever polarnatten

Edvard Jäderin är — som Sven Hedin framhåller i sitt förord – en av de vetenskapsmän som bidragit till att göra det svenska namnet ärat och aktat jorden runt. Inom geodesien, som tagit till sin uppgift att uppmäta jordens storlek och bestämma jordskorpans form m. m., har hans insats varit av banbrytande betydelse. Det är den svenska expeditionens öden och äventyr under övervintringen 1899–1900 som professor Jäderins dotter med stöd av brev och dagboksanteckningar här skildrar. Det är en bok som har något aktuellt att säga. Den visar genom karaktärsskildringar, främst av Jäderin själv men också av hans medhjälpare, hur manligt mod och vetenskaplig iver stå väl tillsammans inte blott med vänlig humor och gott lynne utan även med öm godhet. Flera i forskningen frejdade personer som t. ex. botanisten Thorild Wulff, den våghalsige Hans Frænkel och den lärde furst Albert av Monaco, träda läsaren till mötes. Skildringen är, påpekar Sven Hedin, belysande för det mödosamma forskningsarbete som ofta under svåra förhållanden utförts för att vidga vår kunskap om vår jords mera otillgängliga delar. Den bör verka sporrande på svensk ungdom till fortsatt dådkraftig insats i fädrens spår.