VERNER VON HEIDENSTAM RENÄSSANS

RENÄSSANS NÅGRA ORD OM EN ANNALKANDE NY BRYTNINGSTID INOM LITTERATUREN AF VERNER von HEIDENSTAM; Albert Bonniers förlag. Stockholm. Alb. Bonniers boktryckeri 1889. 45 sidor.
I boken RENÄSSANS menar Heidenstam att den litterära naturalismens tid är slut. Man skall opponera sig mot det invanda och han ser sig själv talesman och pådrivare för den romantiska litteraturen