UTSIKT en litterär periodica — Tidskriften ”40-TALs” efterträdare.

Klicka på tidningarna och läs varje nummers innehåll – Tag gärna del av utgivarnas ädla syfte med denna litterära tidskrift. Längst ner på sidan hittar du början på utgivarens presentation. Förutom noveller dikter och kåserier är de rikligt illustrerade. Storlek: A5. Klammerhäftade och C:a 30 – 32 sidor i vaje ex. Intresserad?

(PRESENTATION) UTDRAG FRÅN TIDNINGENS FÖRSTA NUMMER

UTSIKT
40-TAL har — redlöst eller behärskat, allt efter läsarens fordringar på ett sobert uppträdande — avvikit från den litterära debatten. Huruvida denna därigenom egenart må vara osagt, men det är roande egenart må vara osagt, men det är roande att fastslå att de som kondolerade vid födelsen var flera än de som i motsatt sinnesstämning läste dödsannonsen. Ingenting kan vara mera näraliggande för redaktionen av UTSIKT än att önska nya tidskriften medveten om nya tidskriften medveten om att de magistrala tongångar som på sistone uppträdde i föregångaren kräver en mera komplicerad akustik än den som här kan erbjudas.
40-TALs författarprofiler är redan till mer eller mindre allmän beundran utstansade och kräver följaktligen ingen experimentell inramning för att väcka hänförelse. I den mån en eller annan intressant skärpning kring munvinklarna lägges till den allmänna karakteristiken kommer den utan tvivel att återfinnas i denna tidskrift. Men annars är det meningen att UTSIKT, som nu i viss mån efterträder 40TAL, skall företräda den ännu yngre generationen, den som ännu inte gett ut några böcker eller på allvar tagit del i det stora världs- och livsförbättrarbråket.
UTSIKT vill kanske främst vara en sparkpåse för denna unga generation.