VERNER VON HEIDENSTAM OCH ELLEN BELFRAGE främre pärm

VERNER VON HEIDENSTAM OCH ELLEN BELFRAGE BREV OCH DIKTER UTGIVNA AV HELGE GULLBERG; 135 Sidor,
Trådhäftad, snyggt sprättad och välvårdad. Illustrerad med Svartvita foton och kopior av handskrivna brev. P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG • STOCKHOLM; KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER 1960;
Innehåll:
Förord
Våren 1888
Sommaren 1888
Hösten 1888
Vintern 1888-1889
Sommaren 1889
Hösten 1889
Vintern 1889-1890
Våren och sommaren 1890
Sommaren 1891
Hösten 189
Våren 1892
Sommaren 1892
Från ensamma år
Slutord
Litteratur
Från baksidestexten:
OCH
ELLEN BELFRAGE
Det är ett mycket märkligt material som här framlägges, av stort mänskligt och litteraturhistoriskt intresse. En hittills föga känd episod i en av våra stora diktares liv belyses. Och vi får lära känna en sällsynt intagande, nobel och imponerande kvinna och hennes djupt tragiska öde.
>>I början av sin diktarbana», skriver utgivaren, lektor Helge Gullberg, i sitt förord, »lärde Verner von Heidenstam känna en ung adelsdam av den i Sverige på 1600-talet adlade och introducerade gamla skotska ätten Belfrage. Det första ovän- tade mötet blev inledningen till en flerårig kärlekssaga, som har lämnat hittills icke belysta spår i skaldens lyrik. Sagan var bräddad av ungdomlig känsla och renaste romantik, och den blev slutligen ödesgestaltande allvar.
Den här följande berättelsen bygger huvudsakligen på en länge i hemlighet bevarad och först sommaren 1955 upptäckt dokumentsamling. Av naturliga hänsyn kan de funna breven, dikterna och andra papperen endast undantagsvis offentliggöras. Större delen av skriftväxlingen mellan de båda vännerna har för länge sedan återlämnats eller förstörts. Men händelserna kan ändå följas i sina huvuddrag. De ger ett stycke tidshisto- ria från den oscariska epokens Sverige.»