TABERGS BERGSLAG med Barnarp, Månsarp och Sandseryd

Galleri

Detta galleri innehåller 19 foton.

Årsskrifter för TABERGS BERGSLAG och de kring Taberg liggande socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd som sedan 1621 varit förenade i Tabergs Bergslag. Årsskrifterna är sedan 1929 utgivna av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län. Några av böckerna är utgivna i faksimilupplaga  … Fortsätt läsa