VERNER von HEIDENSTAM TAL MIDSOMMARAFTON 1923

INVIGNINGEN AV STOCKHOLMS STADSHUS MIDSOMMARAFTON 1923.
TAL av VERNER von HEIDENSTAM.
Omkring oss reser sig en ny och ungdomlig byggnad, där murställningarna nyss plockats ned, men som är ämnad att i århundraden stå kvar som ett vittnesbörd vår tid, när vi ej längre äro till. Det är ett verk, uppstått ur kärlek, ett långsamt mognat verk, i vilket mästaren nedlagt sitt hjärta och sin själ, stödd av medhjälpare och konstnärer, som med glädje sirat rum och salar. Var och en har velat skänka sitt bästa.
Tanken går till Venedigs Markusdom och Dogepalats, där så många olika händer arbetat och sammanfört. Det är ur stilbrytningar, ur olika stilars upptäckt av varandras skönheter och ur deras bröllop, som nya levande enheter gå fram med frisk och säregen fägring…

TILLBAKA TILL BOKGALLERIET
TILLBAKA TILL BILDHUGGARBRÖDERNA SANDBERG FRÅN ÖSTANÅ UTANFÖR GRÄNNA