Utvalda

Gränna Jultidningar
och
Gränna Tidnings Jubileumsnummer

KLICKAR DU PÅ TIDNINGARNA KOMMER DU TILL BOKBÖRSEN
OCH KAN JÄMFÖRA PRISER

GRÄNNA-JUL

Gränna Tidnings Julläsning 1938,

Mittenuppslaget saknas – 7-8-9-10 – enl, tidigare ägaren fattades troligen detta redan vid utgivningen eftersom familjen ej märkt detta förrän vi på antikvariatet påpekade brister i pagineringen.

 • Krubbans halm och Korsets spikar. Av A. Lindgren.
 • Barnet som väntar. Av Kontraktsprosten, Teol. D:r Isak Krook
 • Kyrkobranden 1889 – ett 50-årsminne. (Anm. Den 28 januari ha 50 år förflutit sedan Gränna gamla kyrka härjades av eld. Här kan man läsa om försäkringar mm)
 • ÖGONVITTNEN skildra kyrkobranden.
 • Vid Gränna kyrkas brand. Dikt
 • Efter kyrkans brand. Dikt
 • Gränna kyrkas öden genom sekler som gått. — En återblick av gelbgjutaremästare V. Fong.
 • Hoppare-Jons julotta. Av Gerda Ghobe
 • Hembygdens jul. Av Werner Håkansson
 • Julekväll. Dikt av Albert Wester

Gränna – Jul 1942
Gränna Boktryckeri* Gränna 1942

 • Stora och rika gåvor — fulbetraktelse av Kontraktsprosten Gustaf Norrlin, Skärstad
 • Rotsoppa och ärtor var fattigmat i Gänna 1839. Utspisning med ett mål om dagen för förhindrande av tiggeri. Socker och kaffe var överflödsvaror. (Anm. For att få bort tiggeriet i staden ordnades i Gränna år 1839 fattigutspisning för 30 personer med ett mål om dagen. Kostnaden blygsam – endast 13 riksdaler pr vecka. (efter uppteckn. Av G. Kellner)
 • Den förste Gyllensvaan till Västanå. — Slöt siälv sin ätt men bildade fideikommiss för syskonbarnen.
 • Då galgspik och huvudskål stals från galgbacken. — En tragikomisk rättegång i Gränna på 1820-talet.

— Åtskillig vidskepelse knöts i gången tid kring avrättningen av förbrytare. Tron på galgspikens och huvudskålens förmåga att bota från svåra sjukdomar blev bakgrunden till en tragikomisk rättegång i Gränna på 1820-talet, vilken även ger en målande bild från rättegångsförfarandet vid samma tid.

 • ”Gränna, du del av mitt fosterlan kära” — Tidsenlig fotokavalkad med passande dikter.
 • Ett ”julakalas” på Visingsö vid sekelskiftet. Minnesanteckningar av Styrman Emil Carlsson.
 • För barnets skull. Av Carl Daning.(Dikt)
 • Krubbans halm och Korsets spikar. Av A. Lindgren.
 • Barnet som väntar. Av Kontraktsprosten, Teol. D:r Isak Krook
 • Kyrkobranden 1889 – ett 50-årsminne. (Anm. Den 28 januari ha 50 år förflutit sedan Gränna gamla kyrka härjades av eld. Här kan man läsa om försäkringar mm)
 • ÖGONVITTNEN skildra kyrkobranden.
 • Vid Gränna kyrkas brand. Dikt
 • Efter kyrkans brand. Dikt
 • Gränna kyrkas öden genom sekler som gått. — En återblick av gelbgjutaremästare V. Fong.
 • Hoppare-Jons julotta. Av Gerda Ghobe
 • Hembygdens jul. Av Werner Håkansson
 • Julekväll. Dikt av Albert Wester
 • När julljusen tindra. Skiss av Ulla-Britt.
 • En juldagsjakt. Av Nemo.
 • JULKLAPPEN. Av E. Wallnert

GRÄNNA-JUL
Gränna Tidnings julläsning 1943

 • Ringen I klockor Sv. Ps. 54, N. F. S. Grundtvig, N. Beskow.  Musik: Sture Petri, Tillägnad Gränna Sångsällskap julen 1943.
 • Ljuset i dödsskuggans dal. Julbetraktelse i av kyrkoherde Wallis Wendel
 • J. G. Granlund – den lille trygge vagnmakaren. En minnesteckning av Erik Granlund.
 •   En tidsbild från Gränna 1772. Kvällsträta hos sämskmakareåldermannen, förlikning inför prästen och dom av rådstuvurätten.  (Anm. De gamla rådstuvurättsprotokollen ha åtskilligt av intresse att berätta om livet i en småstad under gången tid och om rättens sätt att skipa rättvisa. Här en pikant historia, upptecknad av folkskollärare G. Kellner, som även kompletterat densamma med uppgift om var de agerande bodde.
 • Klockare Rossander – ett gammalt visingsöoriginal. Uppteckning från 1880-talet av styrman EMIL CARLSSON.
 • ”Stenbocks kurir”.  Några erinringar om Henrik Hammarberg till Viredaholm. Av Pehr Johnsson.
 • Pojken som stod utanför. Av Rudolf Värnlund.
 • ”Mylingen” Efter en småländsk sågen av BENGT BARRSKOG
 • Julstormen 1830. För Gränna Tidning av J. A. Göth
 • Undret. En iuldikt av lars Fredin.
 • Ute föll snön. Julberättelse av OSKAR RUNANDER.

Gränna-Jul 1946
Gränna Tidning n:r 100 b – 1946.

Gränna Boktryckeri, Gränna 1946

JUL — dikt av Oskar Levertin
Eder är född en frälsare — Julbetraktelse av pastor Bernhard Viberg.

 • Juldagspredikan i Gränna kyrka 1845
 • Ett par tidsbilder från 1833 – (Anm. Länsstyrelsernas 5-årsberättelser ge intressanta bilder av förhållandena tid efter annan. Här ett par utdrag ur den 1833 avgivna berättelsen för Jönköpings län.)
 • Johannes Nobelinus, ”den förarglige pedagogen i Gränna” av Paul Wilstadius
 • En herre till Broxvik unde4r 1600-talet. Hans Eriksson Ulfsparre var en mångbetrodd man. Av Pehr Johnsson.
 • Pekoralistens årsrevy 1946 av Japson & Co
 • Julafton för sextiofem år sedan. Av J. A. Göth
 • Paradisets lustgård av Emil Bönelycke
 • Sme-Antes sällsamma julgäst. Av Vilhelm Wederslöv.
 • EN JULRAPSODI Stycken och stämningar av Jules Ingelow

Gränna-Jul 1954

GRÄNNA TIDNINGS JULLÄSNING

 • Jungfru Maria i rosengård.   VIKTOR RYDBERG
 • Vallfart till barnet. Julbetraktelse av pastor Josef E. Olsson.
 • Ett författarhem i Gränna 1904.
  Anm. Författaren Axel Lundegård, känd bl. a. såsom författare till fosterlandssången ”Ej later och starka ord” bodde i början av 1900-talet i Gränna och intog därvid en uppmärksammad plats i vår stads offentliga liv.
  I tidningen Idun skildrade Frida Landsort i juli 1904 ett besök i Gränna och i författarhemmet. Artikeln är en intressant tidsbild från vår stad för 50 år sedan, varför den även i vår tid har ett bestående värde.
 • Ett märkligt stadssigill. Anm. Ur ”Ny Illustrerad Tidning 1892 återgiva vi följande av G. c. Witt signerade artikel om Gränna stads första sigill.  
 • Hur såg han ut? Av Björn Nihlén
 • Svenska Jular på andra breddgrader. Av Daniel Young
 • Julklappstyget. Av Sven O. Bergqvist.
 • VAD MAN MEST MINNS av förgångna julaftnar och jular. Av Johan Sewerin
 • Nisses tomteskägg.  – Julsaga av H. Linghard
 • En vecka med kungen. Teckning av Gunnar Brusewitz

GRÄNNA-JUL  1961

Gränna Tidnings Julläsning

 • Sv. Ps. V2: 1-3. Runeberg
 • Betlehems krubba – Julens tecken Julbetraktelse av komminister Ture Petersson.  
 • Första missionshuset i Gränna sattes på aktier
 • Fiske och fiskearter i Bunn på 1890-talet
 • Våra marknader – snart ett minne blott. Av TAGE EKELÖF
 • Jakobs dröm i Betel. Dikt
 • När vintermörkret kring oss står. Barndomsminnen berättade av Alarik Svensson
 • Tallen som blev julgran. Novell Sven 0.  Bergkvist
 • Kärlekens krokvägar. Novell av Sigge Stark
 • Gränna Boktryckeri – Gränna – 1961

GRÄNNA 300 år
GRÄNNA TIDNING
– Grundad 1857 –
Jubileumsnummer


Vi PER BRAHE, Grefve till Visingsborg……  Göre härmed för allom veterligt, att eftersom Vi fast gerna se vårt grefskaps märkeliga tilltagande i alla måtto, hvilket förmedelst Guds välsignelse, goda städers planteringar till att uppbringa uti ljuset, eftersom allmänt i verlden är oppfunnit och-hälmedskliga societet genom handel och vandel uti det gemena lefvernet med hvarandra kunna kristiliga rättighet en städ i Gränna……

INNEHÅLL

 • Hyllning till Gränna
 • Brahe-grevarna och Brahe-Gränna
 • Hur natur och kultur format bygden Strödda anteckningar från Grännabygdens historia.
 • Hundra år till sparandets fromma – Inför Grenna stads sparbanks sekeljubileum
 • Fruktodling i Gränna – en näring med traditioner.
 • ”Per Brahe kommer till Gränna” En sällsam händelse, berättad av Viktor Fong.

Exempel på fruktodlarnas sorter i mitten på 50-talet. (ur Gränna Tidnings jubileumsnummer 47 b 1952)
Päron:
1) Rödpäron,
2) Kanelpäron,
3) Winter-Bergamotter,
4) Sommar-Bergamotter,
5) Bergamotte d’Holland,
6) Keisariner,
7) Gråpäron,
8) Beurré Gris,
9) Beurré Blane,
10) Boncretien,
11) Utmärkt sort från Malmö,
12) Åtskilliga utan namn från Schönberga,
13) S:t Germain,
14) Martin Suerè från Bersaille,
15) Josephine chaire från Bersaille,
16) Augusti-päron,

 17) Swanhalsar.
Äpplen:

1) Hwit Astrachan,
2) Röd dito,
3) Winter dito,
4) Spanska Renätter,
5) Rosenhäger,
6) Hampus,
7) Winter-Gyllen,

8) Sommar-Gyllen,
9) Holländare,
10) Okänd, utmärkt sort från Westergötland,
11) Citronäpplen,
12) Bullerhus,
13) Smultron-äpplen,
14) Flera goda sorter utan namn.
Körsbär:
1) Klarbär,
2) Swarta dito,
3) Bigareau Napoleon,
4) Wanliga Bigareau,
5) Swarta dito,
6) Weisse Spanich,
7) Schwartze dito,
8) Ostheimer Wechsel,
9) Sarta Moreller,
10) Ljusa dito,
11) Spanska dito
12) Maj-Kirchen,
13) Hartz- Kirchen.
Plommon:
1) Flera sorter wita och röda,
2) Reine-Claud’s,
3) Äggplommon, hwita och röda,
4) Win-plommon,
5) Glory af Newyork m. fl.
Krusbär
flera hundra, dels med dels utan namn, Winbär och Hallon dito.  

Dessutom: 2:ne Walnötträd,
1 Persika på kall jord, och som burit frukt.

Berättelsen visar, att fruktodlingen i Gränna med omnejd har gamla anor, och att man redan under Eneroths tid och även tidigare hade uppmärksamheten riktad på de stora möjligheterna som fanns för en ekonomisk fruktodling i Vätterbygden och särskilt inom Gränna stad.

Sedan ett par plantskolor startats under 1880-talet, och fruktträd där förökades till försäljning, synes fruktodlingen ha tagit allt större omfattning, och i början av 1900-talet planterades bl. a. bigarrå- och äppleträd i stor utsträckning i Gränna. Under de svåra vintrarna på 1940-talet skadades eller bortfröso emellertid så gott som alla äldre bigarråträd

Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts

Utvalda

Förf: Otto F. A. Meinardus 1961; 436 sidor; Upplaga 1 — Cairo Press

Uncle Ivar’s Lapponian N. Testament — Åtå Testamenta 1903 med unik kyrklig proveniens från Glasgow och Jockmock

Utvalda

Notes to uncle Ivar's Lapponian N.testament
Ådå Testamennta_Åtå Testamenta 1903 med tillhörande unik proveniens från Glasgow. 1913-14 Jockmock 1915

DU HITTAR DEN PÅ BOKBÖRSEN KLICKA HÄR!

RAFAELS VATIKANMÅLNINGAR

RAFFAELLO – RAFAEL SANZIO 1483-1520
CITTA DEL VATICANO MCML (1950) TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

Rafaello aveva compiuto i venticinque anni, quando, venuto a Roma sulla fine del 1508, ebbe l,incarico di dipingere nel Palazzo Pontificio la ztanza della Segnatura.
I slutet av 1508 kom Rafael som tjugofemåring till Rom och fick i uppdrag att måla Segnatura-området i påvepalatset.
— och det är i huvudsak härifrån denna påkostade bildsamlings originalmålningar finns.


GUDELIGE TALER ØVER SØN- OG FESTDAGS EVANGELIER UDGIVNE AF ET TEOLOGISKT SELSKAP

FØRSTE BIND FØRSTE HEFTE
KIØBENHAVN  1776
tryckt paa GYLDENDALS FØRLAG

Författare som medverkat i boken

Nicolaj Edinger Balle
Hans Jørgen Buch
Andreas Køhler
Niels Rudolf Suhr
Christen Møller Holst
Henrich Jesperson Clementin
Damasus Klauen
Ole Kraft

Är Du intresserad?  Hör av Dig till Antikvariat CITRON
Tel: 0709 929 424
eller
info@CITRON.se
för närmare information

Gudelige-Taler-over-Son--og-Festdags-Evangelier_Pärmar-o-RyggGudelige-Taler-over-Son--og-Festdags-Evangelioer Bild 2Indhold-af-de-folgende-gudelige-TalerIndhold-af-de-folgende-gudelige-Taler.sid-2