EXLIBRIS från S, DK, N, D, SK, GB, DDR.

EXLIBRIS, LITTERATUR OM EXLIBRIS, PERSONLIGA EXLIBRIS, YRKESEXLIBRIS

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå direkt till vår ”BOKBÖRSENSIDA” för pris mm.<

VILL DU SÖKA EFTER ANDRA BÖCKER REKOMMENDERAR VI ATT DU GÅR DIREKT TILL BOKBÖRSEN  OCH ANVÄND SÖKFUKTIONEN LÄNGST UPP PÅ SIDAN!

 


”Exlibris I Streg Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov” av Frank Pedersen Dansk Exlibris Selskab København 1984

Exlibris i Streg er udsendt af Dansk Exlibris Selskab, Kobenhavn, i anledning af den 20. Internationale exlibriskongres, august 1984, i Weimar, DDR. Trykt hos Knud Hansen, Frederikshavn, i 450 eksemplarer. 50 eksemplarer er stillet til rådighed for boghandelen gennem forlaget Exlibristen, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn. Detta ex har nummer 0311

Bokens inledning är skriven av förläggaren Klaus Rödel och kan läsas på Engelska, Tyska, Franska och Danska — Antikvariat Citron på Bokbörsen


EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, LEIPZIG I97I

EXLIBRIS in Der DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
PIRCKHEIMER-GESELLSCHAFT IM DEUTSCHEN KULTURBUND Prof. Horst Erich Wolter (Gestaltung des Kataloges); Lothar Lang (Ausstellung und katalog); Edith Wollschläger (Ausstellungs-Büro)

DANSKA APOTEKAREXLIBRIS

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Danska-apotekarexlibris.-1947_1-672x1024.jpg
Danska Apotekarexlibris. Författare: Emanuel Bergman AKTIEBOLAGET REALTRYCK 1947

FRÅN INLEDNINGEN I ”DANSKA APOTEKAREXLIBRIS”

KORT UTDRAG FRÅN FÖRF: EMANUEL BERGMANS FÖREDÖMLIGA BESKRIVNING AV DESSA SPECIELLA YRKESEXLIBRIS.


Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg
Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg Numrerat ex, och försett med 2 st exlibris
 1. Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris / Erik Skovenborg* (Författare) (959 -960)
 2. Farmaciens Symboler (961-966)
 3. Lidt Om Teknik (967-969)
 4. Ejerfortegnelse (970-1051)
 5. Addendum (1052-1056)
 6. Hvordan Får Man Sit Eget Exlibris (1057-1059)
 7. Litteratur (1060-1060)
 8. Pharmaceutical Bookplates (1061-1061)
 9. Apotheker-Exlibris (1062-1062)
  Anm. Kapitel 7 består av en mycket innehållsrik litteraturförteckning!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är EBBA-HOLMS-EXLIBRIS-OTTO-WANG-688x1024.jpg
EBBA HOLMS EXLIBRIS; OTTO WANG 1927

Från Otto Wangs inledning:

 1. Ernst Philipsons
 2. Harald Og Karen Abrahamsen
 3. Grosserer Adolf Holms  
 4. Exlibris For Føreningen For Opdragelseshjem
 5. Godhavn
 6. Jur. Erling Koefoeds  
 7. Billedhuggerinden Laura Ragoczys
 8. Ingenior Kaj Erik Christensen
 9. Baron Mogens Holcks,   
 10. Margrete Og Forständer Axel Bonnevie
 11. Bankier Hans Tegnérs
 12. Vexelerer Jacob Simonsens
 13. Grosserer Joseph Nathans  
 14. Frøken Margrethe Sechers
 15. F J. C. Hartmann
 16. Forstanderinde Fröken Christine Jensens
 17. Svend Foldens  
 18. Direktor Fr. Christensens
 19. Fröken Agnete Clausens
 20. Edvard Johnsen  
 21. Otto Lehrmann

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är FORSOK-PA-EN-NORSK-EXLlBRlSlANA-1944-1-623x1024.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Leslie-C.-Benenson-W.E.-Butler-Exlibristen-1986-1-741x1024.jpg

Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik i Exlibristen 1988 av Dr. Marion Beaujean
Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik Exlibrispublikation 253 er udsendt af forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn) i april 1988. Sat med Times hos Satsform, Århus og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn, i 500 nummererede eksemplarer. Dette eksemplar har nr.: 459

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå till vår ”Bokbörsensida”


Svensk Exlibrisbibliografi
1 Sällskap
2 Tidskrifter
3 Utställningar
4 Allmänna Arbeten
5 Särskilda Grupper Av Exlibris
6 Enskilda Exlibris
7 Exlibriskonstnärer
8 Exlibrissamlingar
9 Register
10 Exlibrislitteratur / GRETA S-G WELAMSON (Författare)
Det Praktiska Ordnandet Av En Exlibrissamling
Exlibrislitteratur Collage Svensk Exlibrisbibliosrafi

”EN DANSK EX-LIBRISKUNSNER; EBBE KORNERUP” av Otto Wang

UR BOKENS INLEDNING:
En af dem, der har tegnet flest Ex-libris her i Danmark, og absolut en af dem, der allerførst tog den gamle idé frem igen herhjemme, er Maleren og Forfatteren Ebbe Kornerup. Allerede i 1899 ser vi hans overmaade stilfulde A. Baagø Ex-libris, et Træsnit, hvor netop det dekorative og det at udfylde Fladen er naaet.

KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA Författare: LARS OLOF LARSSON. 1974; Svensk o Tysk text

KUNSTGESCHICHTLICHE ERLÄUTERUNGEN ZU EINIGEN DER SPÄTEREN EXLIBRIS VON JAROSLAV VODRAZKA Översättning: Marianne Berg

KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA
KONSTHISTORISK KOMMENTAR TILL NÅGRA SENA EXLIBRIS AV JAROSLAV VODRAZKA av Lars Olof Larsson 1974 och utgiven av Svenska EXLIBRISFÖRENINGEN

Du hittar den och övrig EXLIBRIS-litteratur på vår ”Bokbörsensida”


”Exlibris I Streg Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov” av Frank Pedersen Dansk Exlibris Selskab K0benhavn 1984

Exlibris I Streg; Exlibrisudkast Til Vennen Henrik Carlo Skov av Frank Pedersen 1984
Exlibris i Streg er udsendt af Dansk Exlibris Selskab, Kobenhavn, i anledning af den 20. Internationale exlibriskongres, august 1984, i Weimar, DDR. Trykt hos Knud Hansen, Frederikshavn, i 450 eksemplarer. 50 eksemplarer er stillet til rådighed for boghandelen gennem forlaget Exlibristen, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn. Detta ex har nummer 0311

Bokens inledning är skriven av förläggaren Klaus Rödel och kan läsas på Engelska, Tyska, Franska och Danska — Antikvariat Citron på Bokbörsen


EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, LEIPZIG I97I

EXLIBRIS in Der DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
PIRCKHEIMER-GESELLSCHAFT IM DEUTSCHEN KULTURBUND Prof. Horst Erich Wolter (Gestaltung des Kataloges); Lothar Lang (Ausstellung und katalog); Edith Wollschläger (Ausstellungs-Büro)

Intresserad? Du hittar all vår Exlibrislitteratur på Bokbörsen (klicka här)

De inledande raderna av bokens författare:
DAS EXLIBRIS IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
Seit ungefähr fünfhundert Jahren gehören Buch und Exlibris zuammen, genauer: Sammler, Buch und Exlibris. Das in Kupfer gestochene, ins Holz geschnittene oder auf den Stein gezeichnete Bucheignerzeichen hat sich als ein Bindeglied zwischen zwei Kunsten bestätigt, zwischen Buchkunst und Grafik, Als grafisches Batt  findet es seine Existenzberechtigung nur im Zusammenhang mit dem Buch und seinem Besitzer. Das bescheidene Stiick Grafik kleinen Formats driickt in der Regel aufs intimste das Verhältnis seines Besitzers zu den Biichern optisch aus und ist obendrein ein nicht zu unterschätzendes Ingredienz der Kulturgeschichte geworden

Representerade konstnärer:
Avd. 1
BARTHOLOMÄUS, BEHRENDT, BEIER, BEWERSDORF, BOFINGER, BUNGTER, 
GOLTZSCHE, GOSSMANN, 
HIRSCH, HÖFER, HUSSEL, 
ILGENFRITZ, 
JOHN, 
KETSCHER, KOBAN, 
LEWINGER, LIEDTKE, LÖTZSCH, 
MAGNUS, MAIWALD, MAU, METZKES, MÖRSTEDT, 
NAUMANN, 
QUEVEDO, 
SCHILLER, SCHINKO, SCHULZE, SCHUSTER, SELL, SERVAIS, SHAW, STAUF, 
TRÖGER, TSCHÖRTNER, 
UHLIG, 
VOGEL, VOLKAMER, 
WALCH, WALTHER, WALTHER-SCHÖNHERR, WEBER, WEIDENSDORFER, WOLTER, 
ZIEROL, ZIMMERMANN ZÜRNER
Avd. 2
BEYER
FISCHER FUCHS
HAMMERMANN HOLTZ
KREISSIG
RAECKE
SCHELLHORN SCHNEIDER SCHRÖDER SEIDEL
URBAN


DANSKA APOTEKAREXLIBRIS

Danska Apotekarexlibris. Författare: Emanuel Bergman AKTIEBOLAGET REALTRYCK 1947

FRÅN INLEDNINGEN I ”DANSKA APOTEKAREXLIBRIS”

Litteraturen om apotekarexlibris är mycket sparsam. I regel får man söka efter dem i större exlibrisverk och i exlibristidskrifter. Vad de nordiska förhållandena beträffar torde väl blott finnas en artikel om apotekarexlibris nämligen den, som jag skrivit om Svenska apotekarexlibris (Litt. 6). Beträffande detta och övriga arbeten, som äro av intresse i detta sammanhang, hänvisar jag till litteraturförteckningen i slutet. Dit hänvisas även från texten för de här omnämnda exlibris, som enligt vad jag har mig bekant äro avbildade i där upptagna nämnda exlibrisarbeten. För att slippa ta utrymmet i anspråk för närmare utveckling av frågan om de medicinska symbolerna har jag även tagit upp några av mina skrifter, i vilka jag redogjort för dem (Litt. 1, 2, 4). De här avbildade exlibrisen äro troligen ej publicerade förut.

KORT UTDRAG FRÅN FÖRF: EMANUEL BERGMANS FÖREDÖMLIGA BESKRIVNING AV DESSA SPECIELLA YRKESEXLIBRIS.

Av de 45 apotekarexlibrisen med 42 ägare ha 10 en ormstav, 3 en ormskål och 3 en orm utan samband med stav eller skål, vilket tillsammans gör 16, som äro försedda med ormsymbol. Apoteksinventarier finnas på 11 exlibris, av vilka 7 äro försedda med en mortel med eller utan sällskap av andra apoteksrekvisita. Det blir tillsammans 27 apoteksbetonade exlibris, medan 13 alldeles sakna yrkesbetoning. Härtill komma 5 exlibris, som äro latent yrkesbetonade. De ha nämligen sitt apoteks emblem (3 stycken), medicinalväxter (1) resp. en pillertrillare (1). Man kan sålunda säga, att hälften av dessa exlibris är yrkesbetonad, om man ser det ur allmänhetens synpunkt, men för apotekarna själva framstå säkert 2/3 såsom yrkesexlibris.
Du hittar priser och övriga uppgifter på Antikvariat Citrons ”Bokbörsensida”!


Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg
Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris 1987; Erik Skovenborg Numrerat ex, och försett med 2 st exlibris

Danske farmaceut- og apotekerexlibris 1987
er udgivet som særtryk af Archiv for Pharmaci og Chemi 93-1986 i kommission hos forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK-9900 Frederikshavn). Exlibrispublikation 252.
Denne udgaveer trykt i 500 nummererede eksemplarer og forsynet med to indklæbede exlibris af Christian Blaesbjerg (Vernier Andersen)og Friedrich Britze (Jens Lange Larsen von Abildgaard). Kobberstikket er trykt af Lorentz May, Odense. Dette eksemplar har nr.130

 1. Danske Farmaceut- Og Apotekerexlibris / Erik Skovenborg* (Författare) (959 -960)
 2. Farmaciens Symboler (961-966)
 3. Lidt Om Teknik (967-969)
 4. Ejerfortegnelse (970-1051)
 5. Addendum (1052-1056)
 6. Hvordan Får Man Sit Eget Exlibris (1057-1059)
 7. Litteratur (1060-1060)
 8. Pharmaceutical Bookplates (1061-1061)
 9. Apotheker-Exlibris (1062-1062)
  Anm. Kapitel 7 består av en mycket innehållsrik litteraturförteckning!

EBBA HOLMS EXLIBRIS; OTTO WANG 1927

Från Otto Wangs inledning:

Dansk Exlibris Kunst er mere broget end noget andet Lands, der er ingen speciel dansk Stil eller Form, ingen speciel dansk Formel for, hvorledes et Exlibris skal se ud — hver Kunstner har sin Maner, sin Idé. Somme Tider bliver danske Exlibris derfor noget ret tilfaeldigt sammenrodet Noget, der tager sig uheldigt ud. Udlandets Bedömmelse af danske Exlibris er ikke altid i vor Favör, naturligvis er Kunstnere som Hans Tegnér og Joakim Skovgaard anerkendt af alle og enhver; af yngre Kunstnere har f. Eks. Gudmund Hentzes Navn en overordentlig fin Klang, og Axel Nygaards, H-C. Bärenholdts, Else Hasselriis’, Harald Moltkes og paa Sin Vis Thor Bøgelunds Exlibris er ogsaa kendt og skattet langt ud over Landets Grænser. Af yngre Kunstnere, der i det sidste Tiaar med særligt Held har produceret Exlibris, bliver man dog mer end ved nogen anden staaende ved Malerinden og Graphikeren Ebba Holm.
Ur innehållet:

 1. Ernst Philipsons
 2. Harald Og Karen Abrahamsen
 3. Grosserer Adolf Holms  
 4. Exlibris For Føreningen For Opdragelseshjem
 5. Godhavn
 6. Jur. Erling Koefoeds  
 7. Billedhuggerinden Laura Ragoczys
 8. Ingenior Kaj Erik Christensen
 9. Baron Mogens Holcks,   
 10. Margrete Og Forständer Axel Bonnevie
 11. Bankier Hans Tegnérs
 12. Vexelerer Jacob Simonsens
 13. Grosserer Joseph Nathans  
 14. Frøken Margrethe Sechers
 15. F J. C. Hartmann
 16. Forstanderinde Fröken Christine Jensens
 17. Svend Foldens  
 18. Direktor Fr. Christensens
 19. Fröken Agnete Clausens
 20. Edvard Johnsen  
 21. Otto Lehrmann

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller besök vår ”Hemsida på BOKBÖRSEN”Leslie C. Benenson er udsendt som Exlibrispublikation 245 af förtaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postbox 109, DK-9900 Frederikshavn) i november 1986. Sat med Tunes og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn i 300 nummerede eksemplarer. 50 eksemplarer. nummeret I-L, er udsendt som de luxe edition i et specielt håndgjort bind og forsynet med originale signerede traesnit.
Dette eksemplar har nr. 210


Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik i Exlibristen 1988 av Dr. Marion Beaujean
Helmut Seehausen : Illustrationen, Buchgraphik Exlibrispublikation 253 er udsendt af forlaget Exlibristen (Klaus Rödel, Postboks 109, DK 9900 Frederikshavn) i april 1988. Sat med Times hos Satsform, Århus og trykt hos Nordtryk, Frederikshavn, i 500 nummererede eksemplarer. Dette eksemplar har nr.: 459

KONTAKTA ANTIKVARIAT CITRON info@citron.se för mer information eller gå till vår ”Bokbörsensida”

                         Letar du efter andra böcker rekommenderar vi Bokbörsen!


Järnvägslitteratur – TUNG SVENSK INDUSTRI – Svenska lok – Antikvariat CITRON presenterar en en snart hundraårig – unik – företagspresentation från NOHAB i Trollhättan

imageNOHAB
NYDQVIST & HOLM AB
Fler bilder under ”Aktuellt” i Meny-listen och ännu närmare upplysningar om denna vackra och informativa trycksak får ni om ni kontaktar oss på:
info@CITRON.se eller tel: 0709 929 424

 

Industrihistoria NOHAB Trollhättan, Lidköping, Forsbacka

Industrihistoria NOHAB Trollhättan, Lidköping, Forsbacka

imagesvensktillverkade ånglok från Trollhättan

C. A. M. LINDMAN – BILDER UR NORDENS FLORA 1905 I-III o.u

C. A. M. Lindman utgav Bilder ur Nordens flora
med första upplagan 1901-1905,
baserat på de gamla kopparplåtarna
till Johan Wihelm Palmstruchs
Svensk Botanik
”Taftornas antal i detta arbete är 520”

Antikvariat CITRON_BILDER UR NORDENS FLORA 1905

C. A. M. Lindman BILDER UR NORDENS FLORA 1905

Plansch-ur—C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON

 

Plansch-Del-1-av-3--C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON Titelblad_Del-1-av-3--C.-A.-M.-Lindman_Biklder-ur-Nordens-Flora_Antikvariat-CITRON

Antikvariat CITRON

C.-A.-M-Lindman_Bilder-ur-NORDENS FLORA   PÄRMSIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Förordet från denna 1:a upplaga från 1905 kan man bl.a. läsa följande:.

’•’Svensk botanik^ är titeln på ett numera sällsynt botaniskt planschverk, som för sin tid var ett mycket framstående och betydelsefullt arbete. Det innehåller 774 koppargraverade och för hand färglagda växtafbildningar i oktav, i allmänhet en enda art på hvarje plansch, och för hvarje plansch ett särskildt, textblad. De allra flesta af detta gamla verks bilder äro fullt naturtrogna och tillika särdeles konstnärligt tecknade. Arbetet påbörjades 1802 af tvenne officerare, ryttmästarne J. W. Palmstruch och C. W. Venus; den förre tecknade växterna efter naturen och graverade bilderna i koppar, den senare målade dem. Redan följande år öfvertog Palmstruch ensam utgifningen och fortsatte därmed till sin död år 1811. Han namnes därför vanligen såsom auktor till ^Svensk Botanik^. Till följd af  flere motgångar gick arbetets utgifning sedermera långsamt och måste år 1848 upphöra med 11:e bandet. En redogörelse för planschverkets utgifning, dess tecknare och författare, finnes uti J. E.Wikströms Conspectus literaturae botanicce in Suecia, 1831, sid. 254 ■256.

Det arbete, som här föreligger, stöder sig så till vida på ”Svensk Botanik”^, som de gamla kopparplåtarna, hvilka förvaras i Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek och af Akademien benäget utlånats, användts till att öfverföra växtafbildningarnas konturer på den litografiska^ stenen. Färgläggningen har därefter utförts på litografisk väg. I många fall hafva dock de gamla konturbilderna kunnat förbättras eller kompletteras; och dels för att undvika alltför lånqa beskrifningar, dels för att få så fullständiga bilder som möjligt från både växtsystematisk och biologisk synpunkt, hafva detaljfigurer och analyser blifvit tillsatta, förnämligast af blomma, frukt och frö; och slutligen tillkomma här 31 nya taflor, som ej finnas i ^’Svensk Botanik”. Taftornas antal i detta arbete är 520, representerande inemot 620 arter fanerogamer och ormbunkar…