Joh. Ludw. von Greiff, Jagt och Djurfångst – Fiskeristadgan m.m – 5 unika tryck med flera utvikningsbara planscher i ett välvårdat privatinbundet band. — SÅLD —

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

 

Anteckningar
angående
Jagt och Djurfångst
i Swerige
af
Joh. Ludv. Greiff,
Förste Hof-Jägmästare, Ridd. af Kongl. Swärds-Orden
____________
Andra Upplagan,
tillökt med ett
Bihang:
Om Jagt och Djurfångst
i allmänhet;
samt
med ett Register
=============
STOCKHOLM, 1828.
Tryckt hos Direct. Henrik And. Nordström.
på eget förlag.

II

Om de tillförlitligaste medlen att utrota

Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

wåra skadligare rofdjur och roffoglar.
Af
Ch. Hahr
III

DUF- ELLER HÖNSHÖKEN
MED ALLA DESS KÄNNETECKEN
ett tillägg till
”JAGTSTADGAN MED BIHANG”
AF
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid
KONGL. SKOGSINSTITUTET.
________________
Åtföljes af en större plansch..von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_1von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_2
_______________
Stockholm, 1866
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
KONGL. BOKTRYCKARE

IV

OM KONSTGJORDA FOGELBONvon-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscher_3von-Greiff-Jagdt-mm_konstgjorda-fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_Fiskeristadga_1

von Greiff Jagdt

Anteckningar gjorda vid inbindningen

OCH DERAS INBYGGARE
Till nytta och nöje för ungdomen samt till
gagn för det allmänna
af
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid Kungl. Skogsinstitutet.
_____________
Stockholm 1870. P. A. Norstedt & söner.

V

Samling af Förordningar
beträffande
Fiskerierna i Riket
____
I.
Kongl. Maj:ts Nådiga
FISKERI-STADGA
af den 29 Juni 1852
öfriga i allmänna…

med upplysande
anmärkningar, hänvisningar och sakregister
utgifna af
HJALMAR WIDEGREN.
_______
STOCKHOLM, 1870
P. A. NORSTEDT&SÖNER
KONGL. BOKTRYCKARE

Fler bilder. Mer information och närmare upplysningar genom Antikvariat CITRON
Hallska Gården
i
GRÄNNA
info@CITRON.se

LETTREs DE MAINTENON, LETTRE DE JULIE A OVIDE

lettres-de-Madame-de-Maintenon-ryggbildlettres-de-Madame-de-Maintenon-titelbladlettres-de-Madame-de-Maintenon-FörsättsLETTRES
DE
M A D A M E
DE
MAINTENON.
TOME I

A NANCY.
Chez DEILLEAU, Imprimeur du Roi.
==========
MDCCLIL

LETTRES
DE
M A D A M E
DE
MAINTENON
Lettre I – Lettre CLIX
Sid 1 – Sid 251

LETTRE
DE
M A D A M E DE MAINTENON.
TOME II
A NANCY.
Chez DEILLEAU, Imprimeur du Roi.
=========
MDCCLII

LETTRES
DE
M A D A M E
De MAINTENON

Lettre CLX – Lettre CCXCVIII
Sid 1 – Sid 214

lettres-de-Madame-de-Maintenon-Pärmar

PORTRAITS AU LECTEUR.
Sid 217 – 237

Lettres
DE JULIE
A OVIDE

AROME,
Ches BERNABO & LAZZARINI
========================
M.DCC.LIII.

LETTRES
DE JULIE
A OVIDE

Lettre Premiere – Lettre XLIII
Sid 1 – 130
Totalt 630 sidor i vackert helfranskt band, 8,5 x13,5 x 3 cm,  Rött snitt, 4 upphöjda bind, rikligt och välbevarad förgylld ryggdekor med förgylld text på rödbrun botten:
LETTRE DE M DE MAINTE.

Fler bilder och information:

info@citron.se

LES OEUVRES GALANTES ET AMOUREUSES D’ OVIDE,

 

Traduction nouvelle En Vers Francois; Half polished calf, red spine label with gilt title, gilt spine decoration & frontis engraving; A good copy; 320 Condition of item: Used / Hardcover / Quantity Available: 1 Title: Les Oeuvres Galantes et Amoureuses D'Ovide,.  Publisher: A Cythere   Publication Date: 1756  Binding: Hardcover Book's edition year: 1756 The book's author: Ovid


The book’s author: Ovid

Les-oeuvres-galantes-et-amoureuses_3-Antikvariat-GitronLes-oeuvres-galantes-et-amoureuses_4-Antikvariat-Gitron

LES
OEUVRES
GALANTES
ET
AMOUREUSES
D’ OVIDE,
CONTENANT
L’Art d’Amier, le Remede d’Amour,
Les Epitres & les les Elegies amoureuses.
Traduction nouvelle
En Vers Francois
A Cythere
Aux Depens du Loifir,
MDCCLVI

Book written in french language. 1756
Contenant :L’Art d’Aim, le Remede d’Amour, Les Epitres & les Elegies amoureuses;
Traduction nouvelle En Vers Francois;
Half polished calf, light Brown label with gilt title, gilt spine decoration & frontis engraving; A good copy; 320 Condition of item: Used / Hardcover / Quantity Available: 1
Title: Les Oeuvres Galantes et Amoureuses D’Ovide,.
Publisher: A Cythere
Publication Date: 1756
Binding: Hardcover
Book’s edition year: 1756
The book’s author: Ovid
17,3 cm x 11,5 cm  x  3 cm

Les oeuvres galantes et amoureuses i Antikvariat CITRON

Les oeuvres galantes et amoureuses i Antikvariat CITRON

 

Johann Kankel

Uthtåg aff the mirakel, underwärck och några andra tänckwerdige ting, som ifrån keyser Antonini Pii intill Rvdolphi tijd, inclusive, sig tilldragit hafva 

Aff Christiani Matthiæ sammanfattadt, och på swenska språkat affsatt uthaff Æschillo S. Fabricio

Johann Kankel Antikvariat CITRON

Johann Kankel
Antikvariat CITRON