Utvalda

ÖSTRA SMÅLAND och ÖLAND
– läsebok för skola och hem –
utgiven av Hjalmar Bjurulf 1934

KÖP DEN PÅ BOKBÖRSEN DU HITTAR MER HEMBYGDSLITTERATUR UNDER LÄS OCH LÄR OM DIN LOKALHISTORIA! (citron.biz)

Östra Småland.

UR HÄVDERNA
Från förhistorisk tid.
Av folkskolinspektör 0. LIDEN
Sägner. Av överlärare HJ. BJURULF
Karl Knutssons och Arvid Horns Fåqelvik, Av fil. dr E. NYLEN
Fänrik Stål på Kallernäs. Av fil. dr E. NYLEN
Lagman Granschoug och Odensviholm. Fritt efter ADA RYDSTRÖM
Hammarskiöldarnas Tuna. Av fil. dr E. NYLEN
Kronobäcks kloster. Av fil. dr E. NYLEN
Kalmar slott. Fritt efter A. HAHR m. fl.
Gränslandet vid Brömsebäcken. Fritt efter kyrkoherde E. SANDGREN

FRÅN TJUST TILL MÖRE
Uknadalen, Tjusts vackraste dalgång.
Av folkskollärare S. JONSSON
I småländsk skärgård. Efter RAGNAR WISÉN
Ellen Key och Sundsholm, Av fil. dr E. NYLÉN
Västervik.
Av redaktör H. ÅKERMAN
Ankarsrums järnbruks historia. Av E. LEHMANN
Ur arbetslivet vid Ankarsrums järnbruk. Av E. LEHMANN   Smidda gravminnen från järnbrukstiden i Tjust Av E. LEHMANN
Vimmerby.
Av överlärare I. ÄNGQVISTHultsfred slätt och den indelte soldaten. Av fil. dr. E. NYLÉN
Oskarsh
amn. Av folkskolinspektör V. PETERSON
En konstnär i trä.
Av överlärare HJ. BJURULF
Mönsterås. Av folkskollärare A. SÖDERBÄCK
Kalmar. Av folkskolinspektör E. SVÄNSSON
Kalmar ångkvarn. Efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERGKalmarslätten. Av rektor T. BR: SON WENNERBERG
Ur »Kapellet”, Av C. J. L. ALMQUIST
Hemslöjd i Kalmar län. Av amanuensen E. VON WALTERSTORFF
Östra Smålands ortnamn. Av fil. dr N. ÖDÉEN

Öland.
Ölandssång. Av redaktör S. E. SJÖHOLM
Hur Öland bildades.
Av statsgeologen GÖSTA LUNDQVIST
1. Berggrunden
2. Jordlagren
Ur växt- och djurliv.
Av överlärare H.JALMAR BJURULF
Vid havsstranden
I orkidéernas rike
Lundar och lövängar
Alvaret
När flyttfåglarna sträcka vid Ölands södra udde
Bland forntidens minnen på Öland.
Av docenten M. STENBERGER
Historiska minnen. Av överlärare 0. NORDMARK
Från Kalmar till Borgholm. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG
Borgholm. Av överlärare 0. NORDMARK
Mörbylånga.
Av kantor JOSEF SVENSSON
Från Ölands södra udde till den norra.
Fritt efter GUSTAF AV GEIJERSTAM
Livet på ätandet. Fritt efter INGEBORG FORSBERG
Folkminnen från Öland.
Fritt efter THEKLA ENGSTRÖM                  
Alvarets lustgård.
Av folkskollärare B. DANIELSSON       
Erik Johan Stagnelius och Gärdslösa prästgård.
Efter Fr. BÖÖK
Utvandringen från Öland. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG

OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN av Joel Haugard

Bild

Supplement: NÅGRA TURISTLEDER till Joel _Haugards bok: Om Vättern och Norra Vättersbygden
Supplement: NÅGRA TURISTLEDER, till Joel _Haugards klassiska verk: Om Vättern och Norra Vättersbygden. Supplementet har en författardedikation ” Till Brukspatronen m.m. Rutger Robson med tack från författaren,
OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN - NATUR OCH KULTURHISTORISK BESKRIVNING av JOEL HAUGARD
Ett snart 100-årig klassiker från norra delen av Vättern. ”OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN” av Joel Haugard. Denna första del som utkom på Albert Bonniers Förlag i Stockholm har följande disposition: Förord 1 sida, Inledning 35 sidor, Sjön 34 sidor, Landet 22 sidor, Bebyggelsen 42 sidor, 51 sidor, Minnesrika gårdar 60 sidor, Askersund 27 sidor, Bergsbruk och industri 29 sidor Sägner 9 sidor. Verket är rikligt försett med sv/v foton. Vart och ett av ovanstående avsnitt är försett med en vacker och tidsenlig vignett som tillsammans med omslaget tecknats av Kurt Grönvall. Boken är tryckt av Askersunds Boktryckeriaktiebolag 1922. Vid köp av denna första bok medföljer det 4 år senare utgivna Supplementet NÅGRA TURISLEDER. Detta EX. är dedikerat till ”Brukspatronen m.m. Rutger Robson” — Även nedanstående flygblad medföljer.

Pressuttalanden av Ellen Key, Erik Åkerhielm, Verner von Heidenstam
Pressutlåtande: Joel Haugards bok OM VÄTTERN och NORRA VÄTTERSBYGDEN från Ellen Key, Verner von Heidenstam och Erik Åkerhielm från STF