HORISONT

ORGAN FÖR SVENSKA ÖSTERBOTTENS LITTERATURFÖRENING

Årg.16 Nr 1, Nr 2, Nr 3 Nr 5/6, 1969
Årg.17 Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5/6, 1970
Årg.29 Nr 3, Nr 5/6, 1982
Årg.30 Nr 5 1983

HORISONT
Nr 1 Årgång 16 1969

Ur innehållet: Tjugoen finlandssvenska författare berättar om barndomsminnen och uppväxtmiljöer— artiklar, noveller, dikter, bilder
Robert Alftan, Ulla Bjerne, Bo Carpelan, Helen af Enehjelm, Hjamar Krokfors, Ulla-Lena Lundberg, Ulla Olin, Nina Perand, Oscar Parland, Carolus Rein, Viola Renvall, Hans Ruin Agnes Rögård, Peter Sandelin, Kurt Sanmark, Solveig von Schoultz, Levi Sjöstrand, Eva Wichman, Sven Willner, Gösta Ågren, Hans Fors
Vänporträtt av Erik Kihlman
Jarl Hemmer och havet, Arvid Mörnes lyrik. Gunnar Björlings teknik. Solveig von Schoultz och Erik Bergman i dialog om dikt, musik

INNEHÅLL
Vi hyllar författarföreningen 1Kaj Hagman.
Hur mina böcker kommit till 3Oscar Parland
Från två år till tio 20Eva Wichman
Och tiden som var så knapp – 31Hans Ruin
Jarl Hemmer och havet 40Anders Westermark
Arvid Mörnes mogna lyrik 43Tom Hedlund
Björlings Iitterära teknik48Eva Björklöf
Dialog 50Solveig von Schoultz 
och Erik Bergman
Flickan i gungan 54Solveig von Schoultz
Upptäckter 56Helen af Enehjelm.
Din tid med jämmer ej förspill62Ulla Bjerne
 Existens på andra villkor 65Ulla Olin.
Till minne av Alfred – 66-,,-
Rysshygget66-,,-
 Gården 67Bo Carpelan
Två dikter 68-,,-
Barndomen 69Kurt Sanmark 
Hjortronmyr 71Hjalmar   Krokfors 
Till en tygdocka 72Viola Renvall 
De storas blindhet 73Agnes Rögård 
Skapad av tillfälligheter 75Sven Willner
Tankar inför ett skolkort 80Levi Sjöstrand
Morgonen – Dagen – Kvällen  82Hans Fors
Verkligheten84Gösta Ågren.
Barndomsbilder 91-,,-
Prosaskisser 93Nina Parland 
Vattentornet faller 94Peter Sandelin
När jag var 3 95-,,-
Jullov i Viborg 95-,,-
Min tanke och min diaspora96Carolus Rein.
 Sekunder av återvändo 98-,,-
Från lekhäcken 99Ulla-Lena Lundberg
Auktion 101Robert Alftan
Hemma-maa 102-,,-
I medarbetarskaran 102
Den österbottniska kulturmiljön103
Boksamling104
Resulat av pristävlan 105
Notiser 106
Smärtan må säga mig 107Josef Kalnur 
Till toppen av sidan

HORISONT
Nr 2 Årgång 16 1969

Ur innehållet:
Svenskt-finländskt symposium:
Finlandsbilden i Sverige
Sverigebilden i Finland
belysta av litteraturen, behovet översatt litteratur, undervisningen de finska immigranternas språkproblem, bibliotekens verksamhet, pressens, radions och tvins information, kulturarbetets villkor
Rabbe Enckell: Den finlandssvenska litteraturens tillhörighetsproblem
Väinö Linna: Formar författaren samhället
Ralf Långbacka: Mitt nordiska arbetsfält

Utblick: Internationellt samarbete 1Harry Järv
Finlandsbilden i Sverige och Sverigebilden i Finland; symposium på Hässelby slott 3.-5.2.1969:
Hälsningsord 3Gunnar Tideström
Min Sverigebild 4Pekka Lounela
Min Finlandsbild 7 P Stig Carlson. 
De två nationerna 12Lars Huldén 
Diskussion 14 
Finlandsbilden i Sverige under 1800-talet och dess   
samband med Runebergsuppfattningen19Ernst Brydolf
Mottagandet av Linnas böcker i Sverige 28Harry ]ärv 
Diskussion 37 
Sverigebilden i finsk litteratur 40Annamari Sarajas 
Diskussion 46 
Den svenska litteraturens ställning i Finland 49Kaj Hagman
Diskussion 53 
Undervisningen svensk litteratur och kultur vid   
finländska universitet 58Thomas Henrikson
Diskussion 63 
De finska immigranternas språkproblem 65Man/ red Ribbing 
Diskussion 67 
De svenska folkbiblioteken   
och de finska immigranterna 69Tellervo Kelen 
Undervisningen i finska språket   
och litteraturen vid svenska universitet 72Sakari Vapaasalo 
Diskussion 76 
Översättningar från finska till svenska 80Thomas Warburton 
Översättningar från svenska till finska 84Kai Laitinen 
Diskussion 88 
Tidningarnas information om grannländernas   
kulturliv 94Max Rand 
Kulturtidskrifternas uppgift i informationen   
om grannländernas kulturliv 96Peter Curman 
Diskussion 98 
TV: ns och radions information om grannfolken105Eino S. Repo
                           — ” —                              — ” –108 Mats Rehnberg 
Diskussion110 
    Vår finlandssvenska litteraturs tillhörighetsproblem  117Rabbe Enckell 
Formar författaren samhället? 123Veinö Linna 
En arbetsgrupp över mediagränserna lockar mig 128Ralf Långbacka
Finlandssvenska författare jubilerar 132 Kaj Hagman 
Recensioner 135 
Till toppen av sidan

HORISONT
Nr 5/6 Årgång 16 1969

Ur innehållet: Skapande frihet
Antika motiv i Rabbe Enckells lyrik Barbro Mörnes lyrik,
Edith Södergran,
Kerstin Söderholm,
Österbottnisk författarturné,
C. J. L. Almqvists motgångar,
Almqvist som brevskrivare,
Gunnar Ekelöf.
Occitaniens diktare Loisa Paulin, Freud: Dostojevskij och fadermordet, Forsytesagan,

Tjechovs Måsen i tjeckisk regi,
Styrons ”Såsom en eld”
Gandhis motstånd utan våld
Dikter av
: Lotsa Paulin, Marianne Rieger, Reidar Ekner, Elin Herrgård, Magdalena Nystrom, Matts Rying, Lars-G. Siklund, Bo Wengström,
Prosa av: Molly Johnson,
Aste Lindelöf

HORISONT Nr 5/6 Årgång 16 1969
Utblick: personlighetens styrka1Kaj Hagman
Den skapande människan  3Kaj Hagman
’Septemberbuss” genom Österbotten 101Erik Ågren
Kraft och vilja i finlandssvensk kultur 103Lawrence S. Backlund
ESSÄER
Gandhis motstånd utan våld108Erland Dahm
Dostojevskij och fadermordet 55Sigmund Freud
Almqvists tolv motgångar 75 Torgny Wickman
Almqvists Brev 1803—66 79 Hillewi Paulin
Forsytesagan än en gång 93Kerstin Lindman-Strafford
 William Styrons ”Såsom en eld” 114.Lennart Peterson
ESSÄER OM LYRIKER
Antika motiv i Rabbe Enckells lyrik 1935—42  5Håkan Andersor
En studie i Barbro Mömes lyrik 26Tom Hedlund
Edith Södergran som besegrade livet — Kerstin 66
Söderholm som besegrades av livet 30 Grete Huldén
 En gränslandets diktare, Gunnar Ekelöf 105Persival
Loi’sa Paulin. En Södergran från Södem 45Pierre Naert
LYRIK
Rabbe Enckell en själsfrände  25Bo Wengström
Dikter 46Loisa Paulin
Almqvifst-svit 70Matts Rying
Legend 84Reidar Ekner
Tre dikter 87Magdalena Nyström
Två dikter 88Elin Herrgård
Tre dikter 88Lars-G. Siklund
 Diktsvit I—IV119Marianne Rieger
PROSA  
Nichts. Rien. Nothing. Ingenting95Molly Johnson
Aforismer 95Aste Lindelöf
TEATER
Ett drama om konstnärskapets tragik (Tjechovs Måsen)90Hillewi Paulin
RECENSIONER
Böcker av Werner Aspensttröm, Samuel Beckett, Folke Dahlberg, Svante Foerster, Leif Furhmar/Folke Isakason, Venwr von Heidenstam, Elisabet Hermodsson, Margaretha Hernlund, Vladimir Holan, Björn Håkanson, Artur Lundkvist, Mauritz Nylund/Mirjain Polkunen, Bertil Pettersgon, Rundt, Sven Edvin Salje, Irmelin Sandman-Liilius, Williain Styron, Francisco J. Uriz, Eric Äkerlund. recenserade av tig Carlson, Kaj Hagman, Tom Hedlund, Olof Hägerstrand, Jan Mårtenson, Bengt Packalén, Ralf Parland, Lennart Peterson, Hans Evert René.
 
Till toppen av sidan

HORISONT
Nr 1 Årgång 17 1970

Ur innehållet: Latinamerikas indianer Den politiska efterkrigsromanen i Island
Laxness om »Det återvunna paradiset»
Linjer i 60-talets finska litteratur
Ny finsk litteratur
Marja-Leena Mikkola
Timo K. Mukka
Dikter av:
Vladimir Holan, Snorri HjartarJuhani Feltonen, Mildred Ratia, Pentti Saaritsa, Tyyne Saastamoinen, Lassi Sinkkonen, Arvo Turtiainen Prosa av: Gudhergur Bengsson,
Totte Mannes? Timo K Mukka Veijo Meri

HORISONT Nr 1 Årgång 17 1970
utblick: »Alla djur är jämlika» 1Harry Järv
Litteraturföreningen ökar sin aktivitet 82Kaj Hagman
Drömmen, dikt 12Vladimir Holan
FINSKT
Linjer i sextiotalets finska litteratur 39 Pekka Tarkka
Ny finsk litteratur 39Pauli W. Leiponen
Kvinnors sökan — om Marja-Leena Mikkolas
författarskap
43Yrsa Stenias
Timo K. Mukka — profet i främmande land 47Ellinor Gube
Hundens död51Timo K. Mukka
Mannen som inte sa ett ord 60Veijo Meri
Natt i Hong Kong 66Totte Mannes
Soldatmannen — En patetisk dikt — En trött fågeldikt 55Juhani Peltonen
Breven 1—5 — Då man är tillräckligt klok 56Lassi Sinkkonen
Åtta dikter ur »Minä paljasjalkainen» 63Arvo Turtiainen
På viktig resa — Varje årstid 69Tyyne Saastamoinen
Förnöjd — Pushkinesque — Snö överallt 78Pekka Suhonen
Jorden — Zemlja 80Pentti Saaritsa
Jungfrucirkel — Läst ur en löpsedel — In media res — En dessäng 81Mildred Ratia
ISLÄNDSKT
Den politiske efterkrigsromanen i Island 18Sigurdur A, Magnusson
Tillkomsten av »Det återvunna paradiset» 36Halldor Laxness
Fyra dikter 34Snorri Hjartarson
Fariséerna, novell 27Gudbergur Bergsson
RECENSIONER
Böcker av Bo Bergman/Hjalmar Söderberg, recenserade av Kaj
Sven 0. Bergkvist & Bert OIls, Anni BlomHagman, Elisabeth Hed
qvist, Poul Borum, Inger Christensen, Tito lund, Tom Hedlund, Harry
Colliander, Christian Diesen, Gustaf Rune Eriks, Järv, Urpa-Liisa Karahka,
Marika Hausen, Lars Huldén, Bure Holmbäck, Sören Lindgren, Jan
Ebbe Linde, Anita Johanson, Jan Mårtenson,Mårtenson, Hans Evert
Åke Nylinder, Nina Pariland, Hans Ruin, Hannu Salarna, Lassi Sinkkonen René, Sven Willner
Till toppen av sidan

HORISONT
Nr 2 Årgång 17 1970

En essay om kritiken på vers av Alexander Pope 
En debatt om kritiken 
Är skönlitteratar verklighetsflykt
Den moderna människans verklighetsuppfattning 
Tjechovs brev 
Samtal med Araold Wesker 
Samtal med Per Olof Sundman om litteratur och politik 
Karl Rune Nordkvist 
Norsk litteratur 1969 
Jöns Budde 
Svenska Österbottens litteraturförening 
Dikter av: Evert Huldén, Erik Granvik, Allis Mar
Prosa av: Volter Kilpi Ulla Ingves, Irmélin Sandman Lilius

HORISONT Nr 2 Årgång 17 1970
Utblick: Nordisk utgångspunkt 1Kaj Hagman
Litteraturföreningens 60-tal 15Rut Åman
Några som gästat litteraturföreningen 27(bilder)
Kritisk höstserie 30Gösta Ågren
ARTIKLAR, ESSÄER
En fattig munk från Nådendal (Jöns Budde) 2Christer Laurén
En essay om kritiken 34Alexander Pope
Tjechovs brev 53Ragnar Matsson
Mannen mot strömmen — Ett samtal med Arnold Wesker 57Tommy Gustavsson
Den resignerade idealisten — Karl Rune Nordkvist 64Lennart Frick
»En fråga om moral» — Ett samtal med Per Olof Sundman 76Rolf Yrlid
Är skönlitteratur verklighetsflykt 83Tom Näse
Den norska bokhausten 1969 84Jan Askelund
Det moderne menneske og dets virkelighetsoppfatning 91Knut Endre Solum
PROSA
Familjen Björkgrens nya betjänt 48Ulla Ingves
DIKTER
Den vise 24Erik Granvik
Nummermänniska Hjältegraven — Linjehorisont — Dövgubbens vik — »Bleka dödens minut» — Blodtransfusion 25Evert Huldén
Ulf Karmi In memoriam 94Allis Mar
RECENSIONER
Böcker av Ronny Ambjörnson, Bo Bergman, Petter Bergman, Sven Delblanc, Reidar Ekner, Lennart Frick, Jerzy Grotowski, Anders Hedvall, , Tor Obrestad, Per Wästberg, antologin »I grenselandet» i urval av Halldis Moren Vesaas recenserade av Bernt Eklundh, Tom Hedlund, Olof Hägerstrand, Mogens Hyllested, Liv Marit Idsö, Anna-Lena Østern
Till toppen av sidan

HORISONT
Nr 3 Årgång 17 1970

BALTISKT SEXTIOTAL i lyrik och prosa 
Glödeld efter aska — lettisk sextiotalsprosa
Döden i exil — litauiskt tema med variationer 
Estniskt drama — utvecklingslinjer just nu 
Lettiska författare
Alberts Bels, Vizma Belsevica, Baiba Bicole, Máris Cakiais, Alda Darbina, Lidija Dombrovska-Larsen, Andrejs Irbe, Astride Ivaska, Andris Jakubáns, Pávils Johansons, Tálivaldis Kikauka, Monta Kroma, Juris Kronbergs, Laima Livena, Dina Rauna, Richards Rid zieniks, Gunars Salins, Olafs Stumors, Linards Tauns, Ojārs Vācietis, Benita Veisberga, Guntis Zarins, Imants Ziedonis
Estniska författare
Artur Alliksaar, Ivar Grünthal, Ilona Laaman, Enn Nöu, Helga Nöu, Jaan Kaplinsli, Raimond Kolk, Paul-Eerik Rummo, Elin Toona, Valev Uibopuu, Mati Unt, Enn Vetemaa

HORISONT Nr 3 Årgång 17 1970
BALTISKT SEXTIOTAL
Lenin fördömde imperialistiska metoder 1Harry Järv
Den röda stenen5Gunars Irbe
Baltiska språk och språken i Baltikum 100Velta Ruke-Dravina
Gunars Irbe
I medarbetarskaran 158
LETTISKT
Glödeld efter aska. Lettisk sextiotalsprosa 8Ojárs Krátins
Föds i rätt tid! 30Alberts Bels
Se dig inte om 43Guntis Zarins
Smultron 45Andrejs Irbe
Här57Benita Veisberga
Spårvagn i öknen 67Tálivaldis Kikauka
I Pommern 79Richards Ridzinieks
Flickan och pojken i gungan 80Alda Darbina
I natt skall det snöa 82Andris Jakubáns
Noter og betragtninger 92Lidija Dombrovska-Larsen
DIKTER: Vizma Belsevica 20
Maris Caklais 26
Ojárs Vácietis 34
Imants Ziedonis 41
Andrejs Irbe 49
Laima Livena63
Dina Rauna 63
Baiba Bicole64
Astride Ivaska65
Olafs Stumbrs72
Gunars Salins74
Linards Tauns76
Juris Kronbergs85
Pávils Johansons88
Monta Kroma90
LITAUISKT
Döden i exil. Litauiskt tema med variationer 103Rimvydas Silbajoris
ESTNISKT
Utvecklingslinjer i det estniska dramat 114Mardi Valgemäe
Ur »Mord på hotell» 124Mati Unt
Ur »Speleman» 133Enn Vetemaa
Sången och bomben142Enn Nöu
Sluträknat 144Elin Toona
Framtiden är min 148Ilona Laaman
De dubbla ridåerna 150Valev Uibopuu
Utlänningen154Helga Nöu
DIKTER: Artur Alliksaar, 121Paul-Eerik Rummo, 126,
Jaan Kaplinski, 130, Raimond Kolk, 135,
Ivar Grünthal, 138, Ilona Laaman 146

HORISONT
Nr 4 Årgång 17 1970

W. H. Auden om vårt missbruk av neutroner 
Thoreaus levnadskonst 
Babbe Enckells lyrik under 50- och 60-talen 
Joel Rondts diktning 
Bom-texter 
Svensk teater 1969/70 
Dikter av: Siw Alander, W. H. Auden, Romld Bates, Tomas Mikael Bäck, Kaj Hagman, Elin Herrgård, Arthur Rimbaud 
Prosa av: Sven 0. Bergkvist, Hans Fors, Henrik Tikkanen, Märta Tikkanen 

HORISONT Nr 4 Årgång 17 1970
utblick: Samstämmighet 1Kaj Hagman
ARTIKLAR, ESSÄER
Att missbruka oskyldiga neutroner 3W. H. Anden
Våga börja leva 11Johannes Salminen
Lyrikens seger — Rabbe Enckells lyrik under 50- och 60-taIen 18Håkan Andersson
Två Rom-texter 36 Matts Rying
Joel Rundts diktning 51Kaj Hagman
PROSA
Sista blicken mot horisonten 46Hans Fors
Här är några stycken ur en bok 56Henrik Tikkanen
Lift för Lumumba 65Märta Tikkanen
Att leva eller inte leva 78Sven O. Bergkvist
DIKTER
Till minne av W. B. Yeats7W. H. Anden
Gemenskap — Strö gråt —Min jord — Havsdans 17 Siw Alander
Mannen som fann en väg 35Ronald Bates
Vokaler 45Arthur Rimbaud
Diktaren — Till Stig Carlson 7. 8. 197055Kaj Hagman
1930-, 40-, 50- och 60-talen 68Elin Herrgård
Adagio — Ned 80 Tomas Mikael Bäck
TEATER
Konsolideringens år — Svensk teater 1969/7069Per Schwanbom
RECENSIONER
Böcker av Erik Ekelund, Lars Ekenborn, Maja Ekelöf, Gunnar Fredriksson, Vladimir Holan, Folke Isaksson/Stig T. Karlsson, Jevgenij Jevtjusjenko, Madeleine Kats, Arthur Koestler, Sara Lidman, Sven Lindqvist/Cecilia Lindqvist, Bo Sigvard Nilsson, Marcel Proust, Gunnar Rydström, Lennart Sjögren, Per Erik Wahlund, Sanna Vestin, Sonja Åkesson, stockholmer katalog der dortmunder gruppe -61 Recenserade av Tom Hedlund, Gunnar Hård, Olof Hågerstrand, Jan Mårtenson, Åke IJylinder, Hans Evert René

HORISONT
Nr 5/6 Årgång 17 1970

Boileau om diktkonsten
Ivar Lo om Münchhausen
Åländska profiler: Anni Blomqvist och Valdemar Nyman
Birger Norman porträtteras
Thor Vilhjahnsson och modernismen i Island
Cézanne-studie
»Svarta» zigenare
Dikter av:
Vilborg Dagbjardsdottir, Konstantmos Kavafis, Arto Kytöhonka, Birgitta Lönnroth, Kari Saviniemi,
J. 0. Tallquist, César Vallejo
Prosa av:
Margit Geijer, Fridjon Stefansson, Thor Vilhjalmsson, Bengt V. Wall

HORISONT Nr 5/6 Årgång 17 1970
Utblick: Rapport från liten stad 1 Wava Stürmer
ARTIKLAR, ESSÄER
Åland — en tredje dimension:
Besök hos Anni Blomqvist och Valdemar Nyman 4Gunars Irbe
»Allt djupare delaktighet» — Birger Norman 10M Matts Rying
Thor Vilhjalmsson och modernismen i Island 21Sveinn Skorri Höskuldsson
Hur skall det gå för Gupido? En Cézanne-studie 97Olle Bauman
PROSA
Trätan om mänskligheten och dess frälsning 15Thor Vilhjalmsson
Du ved ikke, Ella 25Fridjon Stefansson
Rapport från Zenotien 34Bengt V. Wall
Leendet 87Margit Geijer
En afton med herr Münchhausen 88Ivar Lo-Johansson
DIKTER
Två dikter 24Vilborg Dagbjartsdottir
På expeditionsministärens tid 27Vilborg Dagbjartsdottir
Jag — en som flög och mördade 31Årto Kytöhonka
Texter på två språk: Hommage å Lauri
Viljanen 6 IX 1970; Molnfrågor 32
32J. 0. Tallqvist
Diktkonsten (på svensk vers med inledning
och kommentar av Teddy Brunius)
45Boileau
fötter 68Birgitta Lönnroth
Alexandrinska kärleksdikter (tolkade av
Folke Sandgren)
71Konstantinos Kavafis
Tolv dikter (tolkade av Pierre Zekeli
och Marianne Sandels
75César Vallejo
RECENSIONER
Böcker av Anni Blomqvist, Walentin Chorell, Hans Fors, Erik Granvik, Lars Gyllensten, Sten Hagliden, Laurie Lee, Artur Lundkvist, Vladimir Majakovskij, Jan-Olof Olsson, Olaf Pedersen, Ebbe Reich, Peter Sandelin, Kurt Sanmark, Solveig von Schoultz, Åke G. Selin, Carl-Eric Thors, Herbert Tingsten samt diktantologin Rödan guld av Kaj Beckman och Solsjenitsyn-dokument Bestraft mit Weltruhm, red. av Elena Guttenberger Recenserade av Kaj Hagman, Elisabeth Hedlund, Tom Hedlund, Olof Hägerstrand, Harry Jårv, Emil Kaustinen, Jan Mårtenson, Åke Nylinder, Percival, Sven Willner