Utvalda

Gränna Jultidningar
och
Gränna Tidnings Jubileumsnummer

KLICKAR DU PÅ TIDNINGARNA KOMMER DU TILL BOKBÖRSEN
OCH KAN JÄMFÖRA PRISER

GRÄNNA-JUL

Gränna Tidnings Julläsning 1938,

Mittenuppslaget saknas – 7-8-9-10 – enl, tidigare ägaren fattades troligen detta redan vid utgivningen eftersom familjen ej märkt detta förrän vi på antikvariatet påpekade brister i pagineringen.

 • Krubbans halm och Korsets spikar. Av A. Lindgren.
 • Barnet som väntar. Av Kontraktsprosten, Teol. D:r Isak Krook
 • Kyrkobranden 1889 – ett 50-årsminne. (Anm. Den 28 januari ha 50 år förflutit sedan Gränna gamla kyrka härjades av eld. Här kan man läsa om försäkringar mm)
 • ÖGONVITTNEN skildra kyrkobranden.
 • Vid Gränna kyrkas brand. Dikt
 • Efter kyrkans brand. Dikt
 • Gränna kyrkas öden genom sekler som gått. — En återblick av gelbgjutaremästare V. Fong.
 • Hoppare-Jons julotta. Av Gerda Ghobe
 • Hembygdens jul. Av Werner Håkansson
 • Julekväll. Dikt av Albert Wester

Gränna – Jul 1942
Gränna Boktryckeri* Gränna 1942

 • Stora och rika gåvor — fulbetraktelse av Kontraktsprosten Gustaf Norrlin, Skärstad
 • Rotsoppa och ärtor var fattigmat i Gänna 1839. Utspisning med ett mål om dagen för förhindrande av tiggeri. Socker och kaffe var överflödsvaror. (Anm. For att få bort tiggeriet i staden ordnades i Gränna år 1839 fattigutspisning för 30 personer med ett mål om dagen. Kostnaden blygsam – endast 13 riksdaler pr vecka. (efter uppteckn. Av G. Kellner)
 • Den förste Gyllensvaan till Västanå. — Slöt siälv sin ätt men bildade fideikommiss för syskonbarnen.
 • Då galgspik och huvudskål stals från galgbacken. — En tragikomisk rättegång i Gränna på 1820-talet.

— Åtskillig vidskepelse knöts i gången tid kring avrättningen av förbrytare. Tron på galgspikens och huvudskålens förmåga att bota från svåra sjukdomar blev bakgrunden till en tragikomisk rättegång i Gränna på 1820-talet, vilken även ger en målande bild från rättegångsförfarandet vid samma tid.

 • ”Gränna, du del av mitt fosterlan kära” — Tidsenlig fotokavalkad med passande dikter.
 • Ett ”julakalas” på Visingsö vid sekelskiftet. Minnesanteckningar av Styrman Emil Carlsson.
 • För barnets skull. Av Carl Daning.(Dikt)
 • Krubbans halm och Korsets spikar. Av A. Lindgren.
 • Barnet som väntar. Av Kontraktsprosten, Teol. D:r Isak Krook
 • Kyrkobranden 1889 – ett 50-årsminne. (Anm. Den 28 januari ha 50 år förflutit sedan Gränna gamla kyrka härjades av eld. Här kan man läsa om försäkringar mm)
 • ÖGONVITTNEN skildra kyrkobranden.
 • Vid Gränna kyrkas brand. Dikt
 • Efter kyrkans brand. Dikt
 • Gränna kyrkas öden genom sekler som gått. — En återblick av gelbgjutaremästare V. Fong.
 • Hoppare-Jons julotta. Av Gerda Ghobe
 • Hembygdens jul. Av Werner Håkansson
 • Julekväll. Dikt av Albert Wester
 • När julljusen tindra. Skiss av Ulla-Britt.
 • En juldagsjakt. Av Nemo.
 • JULKLAPPEN. Av E. Wallnert

GRÄNNA-JUL
Gränna Tidnings julläsning 1943

 • Ringen I klockor Sv. Ps. 54, N. F. S. Grundtvig, N. Beskow.  Musik: Sture Petri, Tillägnad Gränna Sångsällskap julen 1943.
 • Ljuset i dödsskuggans dal. Julbetraktelse i av kyrkoherde Wallis Wendel
 • J. G. Granlund – den lille trygge vagnmakaren. En minnesteckning av Erik Granlund.
 •   En tidsbild från Gränna 1772. Kvällsträta hos sämskmakareåldermannen, förlikning inför prästen och dom av rådstuvurätten.  (Anm. De gamla rådstuvurättsprotokollen ha åtskilligt av intresse att berätta om livet i en småstad under gången tid och om rättens sätt att skipa rättvisa. Här en pikant historia, upptecknad av folkskollärare G. Kellner, som även kompletterat densamma med uppgift om var de agerande bodde.
 • Klockare Rossander – ett gammalt visingsöoriginal. Uppteckning från 1880-talet av styrman EMIL CARLSSON.
 • ”Stenbocks kurir”.  Några erinringar om Henrik Hammarberg till Viredaholm. Av Pehr Johnsson.
 • Pojken som stod utanför. Av Rudolf Värnlund.
 • ”Mylingen” Efter en småländsk sågen av BENGT BARRSKOG
 • Julstormen 1830. För Gränna Tidning av J. A. Göth
 • Undret. En iuldikt av lars Fredin.
 • Ute föll snön. Julberättelse av OSKAR RUNANDER.

Gränna-Jul 1946
Gränna Tidning n:r 100 b – 1946.

Gränna Boktryckeri, Gränna 1946

JUL — dikt av Oskar Levertin
Eder är född en frälsare — Julbetraktelse av pastor Bernhard Viberg.

 • Juldagspredikan i Gränna kyrka 1845
 • Ett par tidsbilder från 1833 – (Anm. Länsstyrelsernas 5-årsberättelser ge intressanta bilder av förhållandena tid efter annan. Här ett par utdrag ur den 1833 avgivna berättelsen för Jönköpings län.)
 • Johannes Nobelinus, ”den förarglige pedagogen i Gränna” av Paul Wilstadius
 • En herre till Broxvik unde4r 1600-talet. Hans Eriksson Ulfsparre var en mångbetrodd man. Av Pehr Johnsson.
 • Pekoralistens årsrevy 1946 av Japson & Co
 • Julafton för sextiofem år sedan. Av J. A. Göth
 • Paradisets lustgård av Emil Bönelycke
 • Sme-Antes sällsamma julgäst. Av Vilhelm Wederslöv.
 • EN JULRAPSODI Stycken och stämningar av Jules Ingelow

Gränna-Jul 1954

GRÄNNA TIDNINGS JULLÄSNING

 • Jungfru Maria i rosengård.   VIKTOR RYDBERG
 • Vallfart till barnet. Julbetraktelse av pastor Josef E. Olsson.
 • Ett författarhem i Gränna 1904.
  Anm. Författaren Axel Lundegård, känd bl. a. såsom författare till fosterlandssången ”Ej later och starka ord” bodde i början av 1900-talet i Gränna och intog därvid en uppmärksammad plats i vår stads offentliga liv.
  I tidningen Idun skildrade Frida Landsort i juli 1904 ett besök i Gränna och i författarhemmet. Artikeln är en intressant tidsbild från vår stad för 50 år sedan, varför den även i vår tid har ett bestående värde.
 • Ett märkligt stadssigill. Anm. Ur ”Ny Illustrerad Tidning 1892 återgiva vi följande av G. c. Witt signerade artikel om Gränna stads första sigill.  
 • Hur såg han ut? Av Björn Nihlén
 • Svenska Jular på andra breddgrader. Av Daniel Young
 • Julklappstyget. Av Sven O. Bergqvist.
 • VAD MAN MEST MINNS av förgångna julaftnar och jular. Av Johan Sewerin
 • Nisses tomteskägg.  – Julsaga av H. Linghard
 • En vecka med kungen. Teckning av Gunnar Brusewitz

GRÄNNA-JUL  1961

Gränna Tidnings Julläsning

 • Sv. Ps. V2: 1-3. Runeberg
 • Betlehems krubba – Julens tecken Julbetraktelse av komminister Ture Petersson.  
 • Första missionshuset i Gränna sattes på aktier
 • Fiske och fiskearter i Bunn på 1890-talet
 • Våra marknader – snart ett minne blott. Av TAGE EKELÖF
 • Jakobs dröm i Betel. Dikt
 • När vintermörkret kring oss står. Barndomsminnen berättade av Alarik Svensson
 • Tallen som blev julgran. Novell Sven 0.  Bergkvist
 • Kärlekens krokvägar. Novell av Sigge Stark
 • Gränna Boktryckeri – Gränna – 1961

GRÄNNA 300 år
GRÄNNA TIDNING
– Grundad 1857 –
Jubileumsnummer


Vi PER BRAHE, Grefve till Visingsborg……  Göre härmed för allom veterligt, att eftersom Vi fast gerna se vårt grefskaps märkeliga tilltagande i alla måtto, hvilket förmedelst Guds välsignelse, goda städers planteringar till att uppbringa uti ljuset, eftersom allmänt i verlden är oppfunnit och-hälmedskliga societet genom handel och vandel uti det gemena lefvernet med hvarandra kunna kristiliga rättighet en städ i Gränna……

INNEHÅLL

 • Hyllning till Gränna
 • Brahe-grevarna och Brahe-Gränna
 • Hur natur och kultur format bygden Strödda anteckningar från Grännabygdens historia.
 • Hundra år till sparandets fromma – Inför Grenna stads sparbanks sekeljubileum
 • Fruktodling i Gränna – en näring med traditioner.
 • ”Per Brahe kommer till Gränna” En sällsam händelse, berättad av Viktor Fong.

Exempel på fruktodlarnas sorter i mitten på 50-talet. (ur Gränna Tidnings jubileumsnummer 47 b 1952)
Päron:
1) Rödpäron,
2) Kanelpäron,
3) Winter-Bergamotter,
4) Sommar-Bergamotter,
5) Bergamotte d’Holland,
6) Keisariner,
7) Gråpäron,
8) Beurré Gris,
9) Beurré Blane,
10) Boncretien,
11) Utmärkt sort från Malmö,
12) Åtskilliga utan namn från Schönberga,
13) S:t Germain,
14) Martin Suerè från Bersaille,
15) Josephine chaire från Bersaille,
16) Augusti-päron,

 17) Swanhalsar.
Äpplen:

1) Hwit Astrachan,
2) Röd dito,
3) Winter dito,
4) Spanska Renätter,
5) Rosenhäger,
6) Hampus,
7) Winter-Gyllen,

8) Sommar-Gyllen,
9) Holländare,
10) Okänd, utmärkt sort från Westergötland,
11) Citronäpplen,
12) Bullerhus,
13) Smultron-äpplen,
14) Flera goda sorter utan namn.
Körsbär:
1) Klarbär,
2) Swarta dito,
3) Bigareau Napoleon,
4) Wanliga Bigareau,
5) Swarta dito,
6) Weisse Spanich,
7) Schwartze dito,
8) Ostheimer Wechsel,
9) Sarta Moreller,
10) Ljusa dito,
11) Spanska dito
12) Maj-Kirchen,
13) Hartz- Kirchen.
Plommon:
1) Flera sorter wita och röda,
2) Reine-Claud’s,
3) Äggplommon, hwita och röda,
4) Win-plommon,
5) Glory af Newyork m. fl.
Krusbär
flera hundra, dels med dels utan namn, Winbär och Hallon dito.  

Dessutom: 2:ne Walnötträd,
1 Persika på kall jord, och som burit frukt.

Berättelsen visar, att fruktodlingen i Gränna med omnejd har gamla anor, och att man redan under Eneroths tid och även tidigare hade uppmärksamheten riktad på de stora möjligheterna som fanns för en ekonomisk fruktodling i Vätterbygden och särskilt inom Gränna stad.

Sedan ett par plantskolor startats under 1880-talet, och fruktträd där förökades till försäljning, synes fruktodlingen ha tagit allt större omfattning, och i början av 1900-talet planterades bl. a. bigarrå- och äppleträd i stor utsträckning i Gränna. Under de svåra vintrarna på 1940-talet skadades eller bortfröso emellertid så gott som alla äldre bigarråträd

”DEN SVENSKA TÄNDSTICKS- INDUSTRIENS HISTORIA” och ”DE TÄNDE EN ELD” — industrihistoria på hög nivå… med intressant lokal historia…

INNEHÅLL i BOKEN ”DEN SVENSKA TÄNDSTICKSINDUSTRIENS HISTORIA
FÖRETAL
NLEDNING
TÄNDSTICKANS TILLKOMST
DE FÖRSTA TÄNDSTICKORNA I SVERIGE
JÖNKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIKS AKTIEBOLAG
Grundläggandet
Bröderna Johan Edvard och Carl Frans Lundström . .
Jönköpings fabrikens finansiella grundval
Fabrikslokaler
Råvaror
Arbetare
Tillverkning
Tillverkningskostnader
Varuslag och kvalitet
Försäljning
Hur tändstickstillverkningen i Jönköping blev storindustri
VARUMÄRKEN
VULCAN
UDDEVALLA TÄNDSTICKSFABRIK
JÖNKÖPINGS VÄSTRA TÄNDSTICKSFABRIK
KALMARFABRIKERNA
SÖDERTÄLTE TÄNDSTICKSFABRIK
LIDKÖPINGS TÄNDSTICKSFABRIKER
AKTIEBOLAGET SIEFVERT & FORNANDER, KALMAR
AKTIEBOLAGET GERH. AREHNS MEK. VERKSTAD
FÖRTECKNING ÖVER OSS KÄNDA TÄNDSTICKS- ASK- OCH SPLINTFABRIKER, SOM FUNNITS I SVERIGE MELLAN 1835 – 1945  

TÄNDSTICKS- ASK- OCH SPLINTFABRIKER, SOM FUNNITS I SVERIGE MELLAN 1835-1945
DEN SVENSKA TÄNDSTICKSINDUSTRIENS HISTORIA
G. Cederschiold — E. v. Feilitzen  (1945
)
svensk industrihistoria med stark anknytning till vår svenska lokal- och personhistoria – komplettera gärna med 
DE TÄNDE EN ELD – SVENSK TÄNDSTICKSINDUSTRI 1836 – 1996
Walter Loewe, Arne Jansson, Carl Magnus Rosell (1997)

Allbo splintfabrik
Annebergs tändsticksfabrik
Axebo tändsticksfabrik
Blombacka tändsticksfabrik
Borkhults tändsticksfabrik
Eksjö tändsticksfabrik
Enköpings tändsticksfabrik A. B.
Fahnhults trädtrådsfabrik
Tändsticks A. B. Scandinavia
Grantorpets splintfabrik
Grenna-Alboga tändsticksfabrik
Grönskåra splintfabrik tändsticksfabrik
F G Åbergs tändsticksfabrik
Gevle tändsticksfabrik
Göteborgs tändst.-fabr. A. B.
Haganäs tändsticksfabrik
Helgerums svavelsticksfabrik
Hernösands tändsticksfabrik
Jordbro tändsticksfabriks A. B
Jönköpings Västra tändsticksfabrik
C. J. Pihls Enkas spånaskfabrik
Junebro spånaskfabrik
J • P. Lindahls tändsticksfabrik
     (Vassmolösa)
Tidholm & Andersson, repslageri,
Carlstads tändsticksfabriks A. B.
Carlslunds tändsticksfabrik
Krokoms tändsticksfabrik
Venersvik
Lidköpings tändsticks & ångsågs A. B.
Södra tändsticksfabriken
Lidk. Norra tändsticksfabrik
Ellbo tändsticksfabrik
Linnebjörke egendom med
Lovers
Lovers tändsticksfabriks A. B.
Löfholmens tändsticksfabrik
Lövångers tändsticksfabrik
W M. Hasselquist
Fivma Malmö splintfabrik
Gerdts & Nielsen & Co. Splintfabrik, Malmö
Mariestads tändsticksfabrik
Motala tändsticksfabriks A. B.
Södertälje tändsticksfabrik
Mönsterås tändsticksfabriks A. B.
J. S. Svensson
Nyboholms splintfabrik
Nybro Säkerhetständsticksfabriks A. B.
Nässjö tändsticksfabrik Gisshult
Stenslunds tändsticksfabrik
Prinsfors tändsticksfabrik
Qvills spånaskfabrik
Rörshyttans tändsticksfabrik
Skoga splintfabrik
J. A. Ahlboms tändsticksfabrik
F. Cettis
E. Daeves tändsticksfabrik
C. W. Enbergs tändsticksfabrik
N. P. Lindströms tändsticksfabrik
L. E. Nordenmalms tändsticksfabrik
Ludv. Uddéns tändsticksfabrik
Stockholms tändsticksfabrik
A, B. Nya tändsticksfabriken
Strengnäs tändsticksfabriks A. B
Tunaholms tändsticksfabrik
Svärdsjö tändsticksfabrik
Skeppsgården
Södertelje tändsticksfabrik
Trollhättans tändsticksfabrik
Töfvehults svavelstickfabrik
Stensbergs tändsticksfabrik
Stensbergs tändsticksfabrik
Vetlanda spånaskfabrik
Wax Vesta
Venersborgs tändsticksfabrik
Vesterviks tändsticksfabriks intressenter
Västerås tändsticksfabrik
Vexiö tändsticksfabrik
Ystads tändsticksfabrik
Örnäs tändsticksfabrik
Örebro tändsticksfabrik
Vinnberg & Co.
Amundstorps tändsticksfabrik
Arboga tändsticksfabrik
Bjelkerums spånaskfabrik
Björkhults tändsticksfabrik
Bruzaholms spånaskfabrik
Emmaboda tändsticksfabrik
Eskilsryds splintfabrik A. B.
Falköpings tändsticksfabrik
Gnesta tändsticksfabrik
Gripens tändsticksfabrik
Grönskåra splintfabrik
Gevle tändsticksfabrik
Lötkens tändsticksfabrik
Göteborgs tändsticksfabriks Aktiebolag
Wax Vesta
Hellestads tändsticksfabrik
Hudiksvalls tändsticksfabrik
Carlbergs ländslicksfabrik
 Jönköpings tändsticksfabriks A. B
Nya tändsticksfabriken i Jönköping
Barnarps spånaskfabrik
Tabergs tändsticksfabrik
Strömsholms tändsticksfabrik
Blå portens tändsticksfabrik
      jerngjuteri o. tändsticksfabrik
Kristinehamns tändsticksfabrik
Nybo tändsticksfabrik
Landskrona tändsticksfabrik
Lidköpings tändsticksfabrik
A. B. Sirius tändsticksfabrik
A. B. Förenade Sv. Tändsticksfabr.
Lilla Edets tändsticksfabrik
Linköpings tändsticksfabrik
   tändsticks. fabrik.
Lovers tändsticksfabrik o. kvarn
Lundenholms tändsticksfabrik
Dianelunds tändsticksfabrik
Rohmell, Malmros, Carl Friis.
Malmö tändsticksfabrik
Svenska tändsticksfabriks A. B.
Eksjö-Marianelunds tändsticksfabriks AB
Mariestads tändsticksfabriks A. B.
Motala-Hälla tändsticksfabriks A. B.
Rosendahls tändsticksfabrik
Norrköpings tändsticksfabriks A. B
Norrköpings tändsticksfabriks A.B.
Nybro tändsticksfabrik
L udvigsdals tändsticksfabrik
Oskarshamns tändsticksfabrik
Tändsticksfabriken Kronan,
Qvarnö tändsticksfabrik
Ryssby tändsticksfabrik
Sala tändsticksfabrik
Skövde tändsticksfabrik
J. S. Bagge et Co. Kemiska fabrik,
C. A. Edman & Co.
P. Eldes tändsticksfabrik,
J. C. Fritz’ tändsticksfabrik
A. G. Loudons tändsticksfabrik
S. Rehnbergs tändsticksfabrik
E. P. Östbergs tändsticksfabrik
A. B. Stockholms Nya tändsticksfabrik,
Stockholms tändsticksfabriks A. B.
Sulegångs tändsticksfabrik
Sundsvall-Skjöle tändsticksfabrik
Sävsjö splintfabrik
Långrådna
Vulcans tändsticksfabrik
Tullgarns tändsticksfabrik
Uddevalla tändsticksfabrik
A. P. Zachau Uddevalla tändsticksfabrik
Carlslunds tändsticksfabrik
A. B. Vetlanda tändsticksfabrik
Visby Tändsticksfabriks A. B.
Västerviks tändsticksfabrik
Hellbergs tändsticksfabrik
Västerås tändsticksfabriks A. B.
The Swedish Match Company
Ystads splintfabrik
Örebro tändsticksfabrik
Östersunds tändsticksfabrik

GRÄNNA En byggnadshistorisk översikt av SIGURD WALLIN

Det trehundraåriga GRÄNNA

38 sidor text + 64 bilder, hel- och halvsides.

Textdelen innehåller utvalda situationsplaner, byggnadsplaner, ritningar på karakteristiska byggnader, byggnadssmide och stadsplaner. De övriga 64 bilderna är placerade i slutet av boken och utgör även de en unik samling historiska bilder/foton på byggnader och miljöer från Gränna. Förutom detta delges vi en värdefull litteraturlista för ev. vidare studier.

Utgiven 1952 av Kommittén för Gränna stads historia

Det-trehundraåriga-GRÄNNA