SVENSKA FÅGLAR efter Naturen och på Sten ritade af M och W von Wright

HISTORIK
Bröderna Magnus von Wright (1805 – 1868) och Wilhelm von Wright (1810–1887)  påbörjade 1828 bildverket Svenska Foglar.
Arbetet lär ha finansierats av greve  Nils Bonde.  Verket blev klart 1838 och omfattar 178 fantastiskt välgjorda bilder. Bilderna ritades på särskilt utvalda stenplattor för att klara av kravet på rätt färgåtergivning. Sk Stentryck. De bilder vi säljer har givetvis aldrig suttit i någon bok, utan kommer från lösa tryck  (ca: 27 x 37 cm) på kraftigt papper, vilka såldes genom förhandsbeställning sk. subskription i särskilda förpackningar med ca 7 st bilder/gång ( Se illustrationerna ovan och till vänster) Dessa orignaltryck var avsedda för privat inbindning hos lokala bokbindare. GIVETVIS saknas Antikvariat Citrons ”vattenstämpel” på Ditt exemplar!