Utvalda

JÖNKÖPINGS LÄNS
HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS
TIDNING
1875 – 1876 – 1877 – 1888

Ladda ner vår EXCELL-fil med tidningens samtliga 118 artiklar – som för 150 år sedan hjälpte våra mest drivna och framåtsträvande lantbrukare att lyckas i sitt yrkesutövande. Här har du stora möjligheter att hitta värdefulla tips för att underlätta ett självvalt och ekonomiskt självhushåll
OBSERVERA!
Om du godkänner redigering av EXCELL-filen kan du utnyttja SÖKFUNKTIONEN.

JÖNKÖPINGS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPS TIDNING – Köp den på BOKBÖRSEN

Utvalda

ÖSTRA SMÅLAND och ÖLAND
– läsebok för skola och hem –
utgiven av Hjalmar Bjurulf 1934

ANTIKVARIAT CITRONS EX. ÄR SÅLT – LÄS INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN UNDER VÅR BILD, SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR!

MEN – KÖP DEN PÅ BOKBÖRSEN – OCH DU HITTAR MER HEMBYGDSLITTERATUR HÄR – LÄS OCH LÄR OM DIN LOKALHISTORIA! (citron.biz) – EN ”GULDGRUVA” FÖR SLÄKTFORSKARE, VILKEN STÄNDIGT KOMMER ATT VÄXA, ALLT EFTERSOM VI HINNER LÄGGA UT MER LITTERATUR.

Östra Småland.

UR HÄVDERNA
Från förhistorisk tid.
Av folkskolinspektör 0. LIDEN
Sägner. Av överlärare HJ. BJURULF
Karl Knutssons och Arvid Horns Fåqelvik, Av fil. dr E. NYLEN
Fänrik Stål på Kallernäs. Av fil. dr E. NYLEN
Lagman Granschoug och Odensviholm. Fritt efter ADA RYDSTRÖM
Hammarskiöldarnas Tuna. Av fil. dr E. NYLEN
Kronobäcks kloster. Av fil. dr E. NYLEN
Kalmar slott. Fritt efter A. HAHR m. fl.
Gränslandet vid Brömsebäcken. Fritt efter kyrkoherde E. SANDGREN

FRÅN TJUST TILL MÖRE
Uknadalen, Tjusts vackraste dalgång.
Av folkskollärare S. JONSSON
I småländsk skärgård. Efter RAGNAR WISÉN
Ellen Key och Sundsholm, Av fil. dr E. NYLÉN
Västervik.
Av redaktör H. ÅKERMAN
Ankarsrums järnbruks historia. Av E. LEHMANN
Ur arbetslivet vid Ankarsrums järnbruk. Av E. LEHMANN   Smidda gravminnen från järnbrukstiden i Tjust Av E. LEHMANN
Vimmerby.
Av överlärare I. ÄNGQVISTHultsfred slätt och den indelte soldaten. Av fil. dr. E. NYLÉN
Oskarsh
amn. Av folkskolinspektör V. PETERSON
En konstnär i trä.
Av överlärare HJ. BJURULF
Mönsterås. Av folkskollärare A. SÖDERBÄCK
Kalmar. Av folkskolinspektör E. SVÄNSSON
Kalmar ångkvarn. Efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERGKalmarslätten. Av rektor T. BR: SON WENNERBERG
Ur »Kapellet”, Av C. J. L. ALMQUIST
Hemslöjd i Kalmar län. Av amanuensen E. VON WALTERSTORFF
Östra Smålands ortnamn. Av fil. dr N. ÖDÉEN

Öland.
Ölandssång. Av redaktör S. E. SJÖHOLM
Hur Öland bildades.
Av statsgeologen GÖSTA LUNDQVIST
1. Berggrunden
2. Jordlagren
Ur växt- och djurliv.
Av överlärare H.JALMAR BJURULF
Vid havsstranden
I orkidéernas rike
Lundar och lövängar
Alvaret
När flyttfåglarna sträcka vid Ölands södra udde
Bland forntidens minnen på Öland.
Av docenten M. STENBERGER
Historiska minnen. Av överlärare 0. NORDMARK
Från Kalmar till Borgholm. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG
Borgholm. Av överlärare 0. NORDMARK
Mörbylånga.
Av kantor JOSEF SVENSSON
Från Ölands södra udde till den norra.
Fritt efter GUSTAF AV GEIJERSTAM
Livet på ätandet. Fritt efter INGEBORG FORSBERG
Folkminnen från Öland.
Fritt efter THEKLA ENGSTRÖM                  
Alvarets lustgård.
Av folkskollärare B. DANIELSSON       
Erik Johan Stagnelius och Gärdslösa prästgård.
Efter Fr. BÖÖK
Utvandringen från Öland. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG