MATEMATIK-1800-talet MNEMONISK HUVUDRÄKNING

MNEMONISK HUFVUDRÄKNING
vid
förvandlingen
såväl från det Gamla till det Nya
som från det Nya till det Gamla
Systemet för Mynt, Mått och Vigt
af
J. A, W. Busch
Häft. I, Häft. II ,Häft. III, Tllägg
(sammanbundna med)
Försök
till
Lärobok i Räknekonsten
efter
den nya Indelningen
af
Mått Wigt och Mynt
för
Allmoge och folkskolor
af
P. J. Pihlstrand
Sammanlagt: 24s+32s+32s+96s
(sidorna 3-14 saknas i Philstrands bok – har troligen aldrig funnits med i inlagan)