Utvalda

ÖSTRA SMÅLAND och ÖLAND
– läsebok för skola och hem –
utgiven av Hjalmar Bjurulf 1934

ANTIKVARIAT CITRONS EX. ÄR SÅLT – LÄS INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN UNDER VÅR BILD, SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR!

MEN – KÖP DEN PÅ BOKBÖRSEN – OCH DU HITTAR MER HEMBYGDSLITTERATUR HÄR – LÄS OCH LÄR OM DIN LOKALHISTORIA! (citron.biz) – EN ”GULDGRUVA” FÖR SLÄKTFORSKARE, VILKEN STÄNDIGT KOMMER ATT VÄXA, ALLT EFTERSOM VI HINNER LÄGGA UT MER LITTERATUR.

Östra Småland.

UR HÄVDERNA
Från förhistorisk tid.
Av folkskolinspektör 0. LIDEN
Sägner. Av överlärare HJ. BJURULF
Karl Knutssons och Arvid Horns Fåqelvik, Av fil. dr E. NYLEN
Fänrik Stål på Kallernäs. Av fil. dr E. NYLEN
Lagman Granschoug och Odensviholm. Fritt efter ADA RYDSTRÖM
Hammarskiöldarnas Tuna. Av fil. dr E. NYLEN
Kronobäcks kloster. Av fil. dr E. NYLEN
Kalmar slott. Fritt efter A. HAHR m. fl.
Gränslandet vid Brömsebäcken. Fritt efter kyrkoherde E. SANDGREN

FRÅN TJUST TILL MÖRE
Uknadalen, Tjusts vackraste dalgång.
Av folkskollärare S. JONSSON
I småländsk skärgård. Efter RAGNAR WISÉN
Ellen Key och Sundsholm, Av fil. dr E. NYLÉN
Västervik.
Av redaktör H. ÅKERMAN
Ankarsrums järnbruks historia. Av E. LEHMANN
Ur arbetslivet vid Ankarsrums järnbruk. Av E. LEHMANN   Smidda gravminnen från järnbrukstiden i Tjust Av E. LEHMANN
Vimmerby.
Av överlärare I. ÄNGQVISTHultsfred slätt och den indelte soldaten. Av fil. dr. E. NYLÉN
Oskarsh
amn. Av folkskolinspektör V. PETERSON
En konstnär i trä.
Av överlärare HJ. BJURULF
Mönsterås. Av folkskollärare A. SÖDERBÄCK
Kalmar. Av folkskolinspektör E. SVÄNSSON
Kalmar ångkvarn. Efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERGKalmarslätten. Av rektor T. BR: SON WENNERBERG
Ur »Kapellet”, Av C. J. L. ALMQUIST
Hemslöjd i Kalmar län. Av amanuensen E. VON WALTERSTORFF
Östra Smålands ortnamn. Av fil. dr N. ÖDÉEN

Öland.
Ölandssång. Av redaktör S. E. SJÖHOLM
Hur Öland bildades.
Av statsgeologen GÖSTA LUNDQVIST
1. Berggrunden
2. Jordlagren
Ur växt- och djurliv.
Av överlärare H.JALMAR BJURULF
Vid havsstranden
I orkidéernas rike
Lundar och lövängar
Alvaret
När flyttfåglarna sträcka vid Ölands södra udde
Bland forntidens minnen på Öland.
Av docenten M. STENBERGER
Historiska minnen. Av överlärare 0. NORDMARK
Från Kalmar till Borgholm. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG
Borgholm. Av överlärare 0. NORDMARK
Mörbylånga.
Av kantor JOSEF SVENSSON
Från Ölands södra udde till den norra.
Fritt efter GUSTAF AV GEIJERSTAM
Livet på ätandet. Fritt efter INGEBORG FORSBERG
Folkminnen från Öland.
Fritt efter THEKLA ENGSTRÖM                  
Alvarets lustgård.
Av folkskollärare B. DANIELSSON       
Erik Johan Stagnelius och Gärdslösa prästgård.
Efter Fr. BÖÖK
Utvandringen från Öland. Fritt efter CECILIA BÅÅTH-HOLMBERG

ÖLAND

Utvalda

Passa på och komplettera din ”Ölandshylla”. Vi kommer ägna sista veckan i april med att presentera en del av vår litteratur om och från detta speciella landskap. Det kommer ”dyka upp” både sago- och faktaböcker, men allt vi lägger ut kommer hjälpa till med att förgylla tillvaron för både bofasta och tillfälliga besökare – – – och allt till väl avvägda priser, enhetsfrakt snabb leverans och betalning mot faktura!

ANTIKVARIAT CITRON – ÅTERANVÄNDNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

Våra vilda växter och hur man känner igen dem. Illustrerad fickbok Del II ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA VÄXTER. — De tre översta bilderna visar från vänster 1: Exempel på växtbeskrivningen (här Ölands landskapsblomma) 2: Växtplanschernas utseende. 3: Bokens exteriör. En 12 x 17,5 cm charmigt använd ”fickflora” från 1948 på 99 sidor. Kanske blir det sommarens Coffee-Table-Book – Vi har kunder som använt sitt exemplar till bl.a. detta ”uppdrag”.
PS. Förmodligen har det tillkommit en del fridlysningar under de 70 år som gått sedan boken var till salu för första gången. DS

ALVARET OCH STRANDÄNGEN Förf; Knut Hagberg; 1962- Häftad; En omsorgsfullt ”uppsprättad” bok 15 x 22 cm, 146 sidor. Fotoillustrerad med foton av både Hans Hammarskiöld och Gösta Lundqvist. Att boken varit uppskattad bevisar de medföljande tidningsurklippen. Ett kan du läsa eller i all fall se här på bilden. Det ena har pga trähalten i tidningspapperet färgat av sig på sidan 113 men eftersom urklippen finns kvar och verkligen förhöjer läsvärdet på denna välredigerade bok så gör de den ännu mer unik.
Pris 60 SEK Till BOKBÖRSEN

ALVARENS FOLK av ELIN HÖK
13 x 19,5 cm 158 sid och tryckt 1923, Häftad
En numera sällsynt bok. Detta exemplar har dessutom tillhört Författaren Alf Henrikson och bär hans enkla men vackra EXLIBRIS.
Så här presenterar Mats Rehnberg författarinnan Elin Hök i sin bok ”På Öland”:
Gammal övertro samt folkliga värderingar och levnadsnormer utgör viktiga inslag i de skildringar av olika livsöden, som återges i Elin Höks (född 1889) prosaberättelser. Författarinnan härstammar från Kläckeberga och bodde någon tid i Gärdslösa. Skildringen Gubb-Kitt-fäntans verklighetsbakgrund utspelades vid 1800-talets slut i Långlöt.
Genom en olyckshändelse i ungdomsåren blev Elin Hök blind och har? sedan utbildats till blindlärarinna, översättarinna och bibliotekarie i De blindas förenings bibliotek.
Elin Hök avled 1974 i Stockholm (Antikvariat Citrons anm.)