STOCKHOLMS STADSHUS Verner von Heidenstam och bröderna Aron och Gustaf Sandberg ”Skilda världar”

STOCKHOLMS STADSHUS 100 ÅR 1923 – 2023
Verner von Heidenstams
tal vid invigningen

TAL
I STOCKHOLMS
STADHUS
MIDSOMMARAFTON
1923

”DÄR bilades och timrades,
stenhuggarnas släggor hördes dundra, ställningar byggdes upp, skottkärrorna gnisslade och hisskranen sviktade och knakade av de tunga
tegelmassor som lyftes i höjden.

Denna dramatiska ögonblicksbild av arbetet på Stockholms stadshus år 1914 återfinns i en av Aron Sandbergs dagböcker. Han och brodern Gustaf var anställda konstnärer vid stadshusbygget. De har utfört många av de skulpturer och reliefer som bidrar till att göra Stadshuset till ett av Stockholms vackraste byggnadsverk.

”Bildhuggarna” lyfter fram två betydande konstnärer ur glömskan. I sin egen tid, första halvan av 1900-talet, var de kända och erkända som skulptörer framför allt för offentlig miljö; deras verk återfinns främst på Stadshuset och Rådhuset men även på en rad andra byggnader i Stockholm. De var även uppskattade lärare vid Tekniska skolan, nuvarande Konstfack. För dagens stockholmare är de okända, till stor del beroende på att de sällan signerade sina verk.

Skildringen bygger i hög grad på brödernas efterlämnade dagböcker, där de dokumenterat sitt arbete i text och bild. Maja Sandbergs fotografier lyfter fram det tidlösa och monumentala i Aron och Gustaf Sandbergs stenarbeten.

Eva Tivell är frilansjournalist, verksam inom dags- och veckopress. Hon

har även skrivit dramatik.

Maja Sandberg är frilansfotograf med inriktning på porträtt och dansfotografi. Hon är sondotter till Aron Sandberg.
Stockholmia Förlag
ISBN 91 7031 103 X