RÖDA NÄCKROSOR TIVEDEN

TIVEDENS RÖDA NÄCKROSOR,
En tidig dikt av Heidenstam heter »Den röda näckrosen»; inledningen skildrar sjön Fagertärn, de röda näckrosornas sjö:
Ur dess väglösa ro
skjuta näckrosor opp,
dess öppnade knopp
är som andras ej färgad i snö,
ty i Tivedens mo
är hon purprande röd,
där hon simmar i glöd
över vildmarkens nattsvarta sjö.

TILLBAKA TILL HEIDENSTAMS LANDSKAP