Verner von Heidenstams bok Diktarens exlibris

Verner von Heidenstams Exlibris konstruerades av tre av den tidens stora konstnärer dels han själv som stod för tanken dels av Oscar Gustaf Björk som utförde marken och Albert Engström som ritade himmelen vilket han berättat i ett brev till den finska konstnären Eva Acke (född Topelius) som då var gift med konstnären Johan Axel Gustaf (JAG ACKE)
TILLBAKA TILL HEIDENSTAMS LANDSKAP