Antikvariat CITRON på HALLSKA GÅRDEN i Gränna

Vi ”uppgraderar” Antikvariat CITRONS hemsida på vår andra domän www.CITRON.se. Det kommer förmodligen ta lite tid i anspråk, men som Ni vet når Ni oss alltid på info@CITRON.se eller med telefon på 0709 929 424.

Öppettider är som vanligt 11.00 till 14.00 på Lördagar

Ev. ändringar I ÖPPETHÅLLANDET kan Ni givetvis även se här på www.CITRON.biz.

Har Ni lång väg så ”slå gärna en signal” innan.

Ibland måste vi ta Lördagar till hjälp för att besöka Citrons ”bokleverantörer” det vill säga de  bokälskare/boksamlare som vill dela med sig av läsglädjen genom att låta Antikvariat CITRON förmedla sina böcker.