The TEDDY BEARS´ DAY Fun Around The Clock With The Little Bruins!

DU kan köpa den på vår BOKBÖRSENSIDA — KLICKA PÅ LÄNKEN HÄR NEDANFÖR!

https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=The%20TEDDY%20BEARS%C2%B4%20DAY%20Fun%20Around%20The%20Clock%20With%20The%20Little%20Bruins!

The TEDDY BEARS' DAY Fun around the Clock with the little Bruins
THE TEDDY BEARS´ DAY Fun Around The Clock With The Little Bruins! Boken är läst och använd, men utan fläckar och kladd. Stifthäftad (inga rostfläckar) Engelsk text med avsikt att lära ut dagens 12 timmar genom att de 12 charmiga helsidersbilderna (A4) visar teddybjörnsfamiljens olika dygnsrutiner. På varje bild är en klocka lämpligt placerad för att visa de olika klockslagen. M.a.o. boken kan sägas vara ”universiell”. Som vanligt finns inget årtal eller uppgifter på författare eller illustratörer angivna i dessa böcker från – The Children´s Press London and Glasgow – Printed in the Netherlands. Som du ser på avbildningarna från pärmens insidor kan man på den bakre läsa att följande titlar ingår i serien: A LITTLE HOUSE IN THE WOODS, THE ADVENTURES OF JILLY AND JOHNNY, THE CLEVER LITTLE ELEPHANT, THE TEDDY BEARS´ DAY.The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Främre PÄRMENS-INSIDA
The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Främre PÄRMENS-INSIDA

The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Bakre PÄRMENS INSIDA
The TEDDY BEARS DAY Fun around the Clock Bakre PÄRMENS INSIDA