På Öland av Mats Rehnberg

PÅ ÖLAND
Poesi och prosa från tre århundraden
En antologi sammanställd av Mats Rebnberg
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND; 1959
258 Sidor; 14,5 X 22 CM
Innehåll
Mats Rehnberg: Inledning .
Carl von Linnés öländska resa. .
August Strindberg : Nya vapen :
Nicolaus Wallinus: Om skogarnas Villebråd .
Knut Hagberg : Forntid och framtid på Öland
Abraham Ahlquist: Om ölänningarna • •
Daniel Brusenius: Bondlivet i Löt och Alböke på 1700-talet . .
Erik Johan Stagnelius : Spinnerskan
Erik Johan Stagnelius: Knibergs ölandsfärd . . .
Jonas Carl Linnerhjelm; Som resenär på Öland 1804
J. Ch. Åberg: En färd från Resmo till Högby . • •
Hugo Hammar ; I Räpplinge på 1870-talet. •
J. R. Johansson : Skonerten Primus .
Franck Andersson : Med ölänningar på sjöfyndsauktion
A T. Gellerstedt : På Alvaren .
Carl Areskog: Till lands längs östersjökusten
Elin Hök: Gubb-Kitt-fäntan
Erik Axel Karlfeldt : Arken . .
Erik Axel Karlfeldt: Zephyrs serenad till Ölands solvända . .
Anne-Marie Sturzen-Becker: Om öländska maträtter 155
Prins Wilhelm : En gammal ölandskvarn . . .
E. A. Zetterqvist : Backstugusittare och skördefolk .
Albert Eriksson: På Alvaret .
Isac Isberg : Om dryckenskap och lastbarhet .
Axel Lekander : Som tingshäst på Öland vid seklets början
Gustaf af Geijerstam ; Familjen på Skogerum . •
Helge Nelson; Emigrationen från Öland . . .
Gillis Hammar: Ölänningar i främmande land .
Sigurd Erixon : Som folklivsforskare i bondbyarna . . 2
Fredrik Böök: En bilfärd sommaren 1924
Sten Selander : Linnés Öland och vårt . .
Kjell Kolthoff : Uttrarnas lekplats . , .
LENART Sjögren : Havet . •
Litteraturförteckning • •
LÄS MER PÅ BOKBÖRSEN