Storklockan-och-Brudkronan

Storklockan och brudkronan Berättelser ock sägner från Småland och Öland
Av Alarik Svensson
Den grönskande minnesvården .
Storklockan och brudkronan
Vad säger de fredliga vårdar
En av utvandrarna
Då julljusen brann ned
Dömen icke!
Snödropparnas predikan
»En son bliver oss given …» ..
En gudsdom
Blinda-Tildas vittnesmål
Det stumma vittnesbördet
»Förlåt oss våra skulder …» .
Den stora trofastheten
Bara en bordslampa
En påskgudstjänst 1809
De nötta verktygen
När julklockor ringa
Ur en asylkyrkas minnen
»En av dessa minsta .. •» •
Blåklintens saga
Den siste i de dömdas skara
Valse pleurante ..
Den tysta bragdens man
Det stängda härbärget
Omslagsteckning av Gillis Dahlberg.
Ur Baksidestexten
» En enkel minnesvärd — ett föremål från gången tid eller ett träd, som med sin krona skuggar en grift — har mycket att berätta för den som varligt och med vaksam blick söker dess hemlighet. Händelser, som berättats från släktled till släktled och till slut fått något av overklig saga över sig, framstår i skakande realism för den som med aktsamma steg söker följa deras väg tillbaka genom åren…
En sådan pilgrim till svunna tider är komminister Alarik Svensson. I sin gärning som präst har han förmånen leva nära åldriga traditioner och minnen, och med lysande berättarkonst återgiver han sina upptäckter i det förgångnas land. I hans bok skymtar kärlekslösa män i prästdräkt och helgon i trasor, uppoffrande själasörjare och hänsynslösa girigbukar storvulna arbetsmänniskor och veka drömmare. Det är skildringar om kärlek och hat, nåd och dom, som läsaren aldrig glömmer…