Ölandsmålare

ÖLANDSMÅLARE, hundra år av öländskt måleri. REDAKTÖR ANDERS NILSON

ÖLANDSMÅLARE HUNDRA ÄR AV ÖLÄNDSKT MÅLERI
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Anders Nilson – Inledning
Ulf Abel – Öland och konsten – om begynnelsen, om konstnärerna i Vickleby samt om det öländska landskapets själ
Tore Ahnoff – Konstnärskolonien i Segerstad
Anders Nilson – Konstnärsbiografier
Bibliografi
Medarbetare