Ölandskarta

S M Å L A N D – Ö L A N D – EN LANDSKAPLIG ORIENTERING
Del av hel karta över Småland o Öland Kartans hela längd x höjd 44 x 42 cm

SMÅLAND-ÖLAND EN LANDSKAPLIG ORIENTERING PÅ UPPDRAG AV KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN Mårten Sjöbeck;
ANDRA FULLSTÄNDIGT OMARBETADE UPPLAGAN; A.-B. SEELIG & C:o;Februari 1946.
ÖLAND
Fredrik Böök har liknat Öland vid en väldig fregatt, där Borgholm bildar kommandobryggan. Jämförelsen är icke den sämsta. Det öländska fastlandet har verkligen formen av ett jättestort fartyg, som stävar fram utmed Smålands kust.
Detta motsvarar nära nog avståndet mellan Stockholm och Norrköping. Bredden uppgår till 15 kilometer, där den är som störst, söder om Borgholm. Invånarantalet belöper sig till något mera än 26.000 (1945). Det är betecknande, att Ölands högsta punkter bestämmas av fasta fornlämningar, nämligen Galgbacken, 57,4 meter över havet, och Mysinge 55,3 m. ö. h., båda belägna i Resmo socken. Ölands berggrund illustrerar ett skede i jordens historia, som benämnes det kambro-siluriska systemet. Detta har till större delen förstörts på Sveriges fastland.