Carl Linnæus Öländska och GOTLÄNDSKA RESA år 1741

Carl Linnæus Öländska och GOTLÄNDSKA RESA år 1741
Redigerad av Carl-Otto von Sydow
Illustrerad av Gunnar Brusewitz

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND STOCKHOLM
1975, 389 Sidor, ISBN 91—46—12468—3
16 x 23 cm