Johann Kankel

Uthtåg aff the mirakel, underwärck och några andra tänckwerdige ting, som ifrån keyser Antonini Pii intill Rvdolphi tijd, inclusive, sig tilldragit hafva 

Aff Christiani Matthiæ sammanfattadt, och på swenska språkat affsatt uthaff Æschillo S. Fabricio

Johann Kankel Antikvariat CITRON

Johann Kankel
Antikvariat CITRON