Joh. Ludw. von Greiff, Jagt och Djurfångst – Fiskeristadgan m.m – 5 unika tryck med flera utvikningsbara planscher i ett välvårdat privatinbundet band. — SÅLD —

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

 

Anteckningar
angående
Jagt och Djurfångst
i Swerige
af
Joh. Ludv. Greiff,
Förste Hof-Jägmästare, Ridd. af Kongl. Swärds-Orden
____________
Andra Upplagan,
tillökt med ett
Bihang:
Om Jagt och Djurfångst
i allmänhet;
samt
med ett Register
=============
STOCKHOLM, 1828.
Tryckt hos Direct. Henrik And. Nordström.
på eget förlag.

II

Om de tillförlitligaste medlen att utrota

Antikvariat CITRON

Jagdt och Djurfångst, von Greiff i Antikvariat CITRON

wåra skadligare rofdjur och roffoglar.
Af
Ch. Hahr
III

DUF- ELLER HÖNSHÖKEN
MED ALLA DESS KÄNNETECKEN
ett tillägg till
”JAGTSTADGAN MED BIHANG”
AF
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid
KONGL. SKOGSINSTITUTET.
________________
Åtföljes af en större plansch..von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_1von-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscer_2
_______________
Stockholm, 1866
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
KONGL. BOKTRYCKARE

IV

OM KONSTGJORDA FOGELBONvon-Greiff-Jagdt-mm_utvikbara-planscher_3von-Greiff-Jagdt-mm_konstgjorda-fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_fågelbon_1von-Greiff-Jagdt-mm_Fiskeristadga_1

von Greiff Jagdt

Anteckningar gjorda vid inbindningen

OCH DERAS INBYGGARE
Till nytta och nöje för ungdomen samt till
gagn för det allmänna
af
AUG. EMIL HOLMGREN,
lärare i naturvetenskaperna vid Kungl. Skogsinstitutet.
_____________
Stockholm 1870. P. A. Norstedt & söner.

V

Samling af Förordningar
beträffande
Fiskerierna i Riket
____
I.
Kongl. Maj:ts Nådiga
FISKERI-STADGA
af den 29 Juni 1852
öfriga i allmänna…

med upplysande
anmärkningar, hänvisningar och sakregister
utgifna af
HJALMAR WIDEGREN.
_______
STOCKHOLM, 1870
P. A. NORSTEDT&SÖNER
KONGL. BOKTRYCKARE

Fler bilder. Mer information och närmare upplysningar genom Antikvariat CITRON
Hallska Gården
i
GRÄNNA
info@CITRON.se