TABERGS BERGSLAG med Barnarp, Månsarp och Sandseryd

Årsskrifter för TABERGS BERGSLAG och de kring Taberg liggande socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd som sedan 1621 varit förenade i Tabergs Bergslag. Årsskrifterna är sedan 1929 utgivna av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län. Några av böckerna är utgivna i faksimilupplaga  pga för länge sedan slutsålda 1:a upplagor.
Kontakta oss per telefon: 0709 929 424, mail: info@citron.se  eller SMS.
eller vår hemsida på BOKBÖRSEN
Skanna QR-kod!

QR till Antikvariat Citrons Bokbörsensida!
https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=Antikvariat+Citron
och sök på Tabergs Bergslag

TABERGS BERGSLAG X No 10 -1974 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG X Utgiven av TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING Jönköpings län 1974 – INNEHÅLL –

TABERGS BERGSLAG X No 10 1974

TABERGS BERGSLAG X Utgiven av TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING Jönköpings län 1974

Följande text utgör innehållet i No VIII (8) eftersom denna Årsskrift saknar tryckt innehåll, men utgör en mycket intressant artikel om bergsbruket inom Tabergs Brergslag och bergsbruk i allmänhet.

Tabergs Bergslag VIII – Utgiven av TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING
Jönköpings län 1962

’DET SAGDA DET GLÖMMES,
MEN DET SKRIVNA DET GÖMMES!”
(Ordstäv från Barnarps socken)
Redaktionskommitté: SIGURD LINDGREN och HANS LUSTIG
Tabergs Boktryckeri, Taberg 1962

Studier över ängsbrukets omfattning i labergs bergslag vid storskiftet samt ängarnas nuvarande vegetation Av HANS LUSTIG

  • Ängsskötseln i Tabergs bergslag
  • Slåtterängarna i Tabergs bergslag vid tiden för storskiftet
  • Ängarnas nuvarande vegetation
  • LITTERATUR

Anteckningar ur Tabergs bergslags historia
Av SIGURD LINDGREN
III.
Kråkebo och Mobro hyttelag
UR KYRKOBÖCKERNA
BERGSMÄN OCH STATSMAKTER
HYTTELAGENS OMFATTNING, MASUGNSPLANERNA
BERGSMANSGÅRDARNE
UR MASUGNENS HISTORIA
BERGSMANSLIV PÅ 1700-TALET
Västra Ubbarp, östra Ubbarp, Konungsö, Kråkebo, Granö, Hyltna, Källarp, Norra Stigamo, Granarp, Barnarp, Odensjö, Bashult, Målen, Flahult, Läsäng, Stora Spånhult, Lilla Spånhult, Hökhult, Kråkebo hyttelag åren 1806—07,

HYTTEFOGDAR OCH HYTTESTÄMMOR
GRUVARBETET
Masmästare, Masugnsarbetare, Tackjärnspriserna, Stöpe (gjutgods),
Mobro hyttelag i början av 1800-talet
Nyare metoder
En blåsning i början av 1800-talet
Berättelse om Mobro Hyttelag år 1836.
Två hyttelag blir ett
Ur folklivet, ny masugn bygges
Det förenade hyttelaget
Från 1800-talets mitt
Förbättringar av masugnen
Bergsbruket nydanas
Beskrivning av masugnen 1866
Eldsvåda i masugnen
1870-talet
Sista blåsningen
Några tekniska siffror
Bergsmansliv
Bergsmanstiden slut
KÄLLOR
TRYCKT LITTERATUR
Bergslagskrönika För Åren 1956-1957-1958-1959-1960

TABERGS BERGSLAG VIII No 8 1962

TABERGS BERGSLAG VIII I962 Utgiven av TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING Jönköpings län

 

TABERGS BERGSLAG VII No 7 - 1956 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG VII UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1956

TABERGS BERGSLAG VII No 7 - 1956 -

TABERGS BERGSLAG VII UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1956

TABERGS BERGSLAG VI No 6 - 1949 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG VI 1949 Utgiven av TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING Jönköpings län INNEHÅLL

TABERGS BERGSLAG VI No 6 -1949 -

TABERGS BERGSLAG VII UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1949

TABERGS BERGSLAG V No 5 - 1946 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG V 1946 utgiven av Tabergs Bergslags Hembygdsförening Jönköpings län. INNEHÅLL

TABERGS BERGSLAG VI No 5 - 1956

TABERGS BERGSLAG V 1946 utgiven av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län.

TABERGS BERGSLAG IX No 9 1969 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG IX utgiven av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län. 1969

TABERGS BERGSLAG IX 1969 Utgiven av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län.

TABERGS BERGSLAG IX 1969 Utgiven av Tabergs Bergslags Hembygdsförening, Jönköpings län.

TABERGS BERGSLAG IV No 4 -1974 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG IV UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1942

TABERGS BERGSLAG IV No 4 1942

TABERGS BERGSLAG IV UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1942

TABERGS BERGSLAG III No 3 -1938 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG III UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1938

TABERGS BERGSLAG III No 3 1938

TABERGS BERGSLAG II UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1934

TABERGS BERGSLAG II No 2 -1934 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG II UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1934

TABERGS BERGSLAG II No 2 1934

TABERGS BERGSLAG III UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1938

TABERGS BERGSLAG I No 1 -1929 - INNEHÅLL -

TABERGS BERGSLAG I UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1929

TABERGS BERGSLAG 1 No 1 1929

TABERGS BERGSLAG I UTGIVEN AV TABERGS BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENING JÖNKÖPINGS LÄN 1929