Uncle Ivar’s Lapponian N. Testament — Åtå Testamenta 1903 med unik kyrklig proveniens från Glasgow och Jockmock

Notes to uncle Ivar's Lapponian N.testament
Ådå Testamennta_Åtå Testamenta 1903 med tillhörande unik proveniens från Glasgow. 1913-14 Jockmock 1915

DU HITTAR DEN PÅ BOKBÖRSEN KLICKA HÄR!