BOKTRYCKERI-KALENDERN 1921

BOKTRYCKERI-KALENDERN 1921
Här nedan följer ett ytterst litet urval av den rikligt illustrerade boken.

Du hittar den på Bokbörsen

KÖP DEN PÅ VÅR BOKBÖRSENSIDA

Detta exemplar av Boktryckeri-Kalendern 1921 är på frampärmens insida försedd med vackert utförd etikett med texten:
   ”Minne av Svenska Bokhandelsskolans besök hos WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI A.-B. — Wezäta — i GÖTEBORG Juli J925”.

Efter Kung Gustaf den V:s Fontespis (innanför ett felfritt skyddspapper) läser du som inledningsord och förord:
Boktryckeri-Kalendern 1921. Under medverkan av framstående fackmän, utgiven av Wald. Zachrisson, 16:de årgången.

— Förord: Tiden mellan den förra Boktryckeri-Kalendern och denna årgång utmärkes av den högsta utveckling inom de grafiska facken. Oavbrutet framkommo nya uppfinningar, nya metoder och förbättringar av dem, som redan voro i användning. Otaliga, ja, alldeles för många voro de olika typsnitten, tryckfärgerna fulländades, nya maskinkonstruktioner sågo dagen och nya typer avtryckmaskiner tillkommo. På pappersfabrikationens område fingo vi allt bättre kvaliteter, vilka voro anpassade för de olika tryckmetoderna.
Som en blixt från en klar himmel kom kriget och slog förstörande ned i den storartade position som med flit och möda skapats i alla länder inom vårt fack. Allt efter som kriget varade togo råvarorna slut och fabrikanterna måste söka ersättningsmaterial. Sålunda fingo vi dålig färg, dåligt papper, och de maskiner som inköptes voro av »krigskvalitet». Tiden till noggrant utförande blev i regel icke given, — allt måste forceras. Det var så krigstidsmanér.
Ifrån den vackra, höga ståndpunkten inom facket kommo vi sålunda med eller mot vår vilja att bevittna ett återfall till det mindervärdiga arbetet, och tvingades tillbaka till en nivå, som vi väl alla trodde vara övervunnen.
Man kan med skalden säga om krigets sorgliga inflytande:
»Himmelhoch jauchzend
zum Tode betrübt».
Sky högt skrikande, bedrövad till döds. (Goethe)
Detta gäller i samma grad de ekonomiska förhållandena. Efter några år av högkonjunktur äro vi inne i så »dåliga tider» som aldrig förr. Men även om utsikterna till bättre förhållanden äro ringa, så måste de ju dock en gång komma. Även i Pandoras ask, som ju innehöll alla olyckor och sjukdomar, vilka kringspredos bland människorna, fanns dock hoppet kvar. »Arbeta och förtvivla icke», säger Carlyle.

Visst är det en storslagen och gripande inledning för att vara en ”Företagskalender”, men faktum är att de övriga 300 sidorna + 80 annonssidorna är minst lika gripande. Vi  rekommenderar en studie av innehålls- och annonsregistret och glöm bort eller glöm inte bort att denna bok är 100 år – tillkommen mindre än 2 år efter 1:a världskrigets slut. – vi önskar att vi på Antikvariat Citron hade fler än detta exemplar att förmedla. Det är och förblir en klassiskl uppslags-, inspirations-, ide- och lärobok för alla som älskar ”böcker om böcker”! — En Klassiker!
Klicka på INNEHÅLLSLÄNKEN och ANNONSLÄNKEN nedan!

Boktryckeri-Kalendern 1921 INNEHÅLLSLISTA:

Boktryckeri-Kalendern Annonsörer_Komplett lista

DU HITTAR DEN PÅ VÅR BOKBÖRSENSIDA TILL FÖRDELAKTIGT PRIS