LUDENDORFF Mina minnen från kriget 1914 – 1919 INNEHÅLL Del 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Entente offensiven under första halvåret 1917
Återtåget till Siegfriedställningen.
Grundvalarna för försvaret i väster.
Den ryska revolutionen.
Amerikas krigsförklaring.
Slaget vid Arras och dubbelslaget vid Aisne och i Champagne.
Strider i Wytschaetebågen och tyska lokala angrepp.
Strider i öster.
Rikskanslern v. Bethmann och greve Czernin.
Kanslerskifte och fredsresolution.
Fosterländska upplysningsverksamheten och krigsinvalidernas försörjning.
Den litauiska, storpolska och elsass-lothringska frågan.
Slaget i Flandern och Rysslands sammanstörtande sommaren och hösten 1917
Strider i Flandern, framför Verdun,
11. isonzoslaget,
Rigas intagning.
Förberedelser för angreppet i Italien.
Tredje flandernslaget.
Slaget vid Laffauxhörnet och vid Cambrai.
Fälttåget i Italien 1917.
Den macedoniska och den turkiska krigsskådeplatsen.
Företaget mot de baltiska öarna och vapenstilleståndet i öster.
Fredsfrågor.
Tysklands inre förhållanden.
Grunder för fredsförhandlingarna i öster.
Förberedelserna för angreppet i väster 1918
Beslutet att företaga en offensiv.
Fredsförhandlingarna i Brest-Litowsk.
Bolsjevismen;
Freden med Ukrajna och ultimatum till Trotzki.
Rådplägningar i Homburg.
Återupptagande av fientligheterna i öster.
Fredsslutet i Brest-Litowsk och preliminärfreden i Buftea.
Truppernas utrustning och utbildning för offensiven.
Understöd av bundsförvanterna, vår ersättningsfråga.
Stämningen inom hären.