LUDENDORFF Mina minnen från kriget INNEHÅLL Del 1

Offensiven på västfronten 1918
Planen för offensiven.
Den stora drabbningen i Frankrike.
Slaget vid Armentières och vid Kemmel.
Inför nya beslut.
Läget vid de andra fronterna.
Fälttåget till Finland.
Slaget vid Soissons och Reims och den österrikisk-ungerska-offensiven i Italien.
Den andliga stridsduglighetens förfall.
Vår politik i öster.
Offensiven vid Marne och i Champagne.
Fochs motoffensiv sydväst om Soissons.
Slutstriden sommaren och hösten 1918
Den 8 augusti och dess följder.
Lägets tillspetsning, återtåg till Siegfriedställningen.
Greve Burians fredssteg.
Förlängning av de fientliga angreppen i väster och Bulgariens sammanstörtande.
H. K. L:s beslut om vapenstilleståndsanbud.
Införandet av det parlamentariska systemet i Tyskland.
Den första noten till Wilson.
Regeringen och vapenstilleståndsanbudet.
President Wilsons svar.
Stridens vidare förlopp.
Återtåget till Hermann- och Hunding-Brunhildställningarna.
Krigskabinettets sammankomst den 17 oktober.
Slutet på min militära bana.
Slutord