LUDENDORFF Mina minnen från kriget INNEHÅLL Del 1

Sommarfälttåget mot Ryssland 1915
Planen för en avgörande strid på ostfronten.
Framstöten mot Litauen och Kurland.
Genombrottet i Galizien.
Anfallet över Narew.
Striderna öster om Weichsel.
Intagandet av Novo Georgiewsk.
Framryckningen i östra Polen.
Övergången av Njemen.
Njemenarméns anfall.
Utgången av sommarfälttåget.
Högste befälhavarens på ostfronten högkvarter i Kowno
oktober 1915–juli 1916
Den lugna tiden.
Världsläget hösten 1915.
Historiska intryck.
Frontens befästande.
Land och folk.
Förvaltningens uppgifter.
Förvaltningsområdet.
Förvaltningens ordnande.
Striden och krisen på ostfronten.
Beslut rörande fälttåget 1916.
Strider vid Narotschsjön.
Krigföringen till sjöss.
Ryssarnas offensiv.
Överläggningar i stora högkvarteret.
Det utvidgade befälet över ostfronten augusti 1916
Hos de nytillkomna armékvarteren.
Förnyade anfall av ryssarna.
SOM FÖRSTE GENERALKVARTERMÄSTARE
29 augusti 1916–26 oktober 1918.
Ententoffensiven på hösten 1916
Tyskland och dess bundsförvanter.
Betingelserna för fälttåget mot Rumänien
Bulgariens krigföring.
Turkiets krigföring.
Den gemensamma krigsledningen.
Tyska rikets militära och politiska ledning.
Intryck vid västfronten.
Sommeslaget och de första striderna mot Rumänien.
Före avgörandet i Rumänien.
Fälttåget i Valakiet.
Läget vid årsskiftet 1916-17
Fiendens överlägsenhet i folk och krigsmateriel.
Fredsfrågan.
Frågan om U-båtskriget.
President Wilsons fredsmedling.
Kejsar Karl och hans rådgivare.
Grundvalen för den fortsatta krigföringen och krigsapparaten.
Den civila värnpliktslagen.
Hinderburgprogrammet.
Råvarutillförseln.
Förplägnadsfrågan.
Rumäniens betydelse för krigföringen.
Striden mot hemortsfronten.
Folkstämningens förfall och pressens ledning.
Propagandan.
Trupp och befäl.
Polska frågan.