Antikvariat Citron – Erich Ludendorff; MINA MINNEN FRÅN KRIGET

ERICH LUDENDORFF
MINA MINNEN FRÅN KRIGET
1914-1918

MED TALRIKA SKISSER OCH PLANER
BEMYNDIGAD
ÖVERSÄTTNING
AV
MAJOR E. BRUSEWITZ
BIBLIOTEKARIE VID SVENSKA GENERALSTABEN
FÖRRA OCH SENARE DELEN
ANDRA UPPLAGAN

FÖRORD.
Under de fyra krigsåren kunde jag icke göra några anteckningar. Därtill felades mig tid. Då jag nu år ledig. tager jag igen det förlorade och skriver mina krigsminnen huvudsakligen ur minnet.
Livet har fört mig till ledande befattningar. Generalfältmarskalk n. Hindenburg och jag kallades att i förening med andra män leda fäderneslandets försvarsstrid.
Krigsminnena skola förtälja om det tyska folkets och den tyska hårens bragder, med vilka mitt namn för alla tider kommer att vara förenat. De skildra mina strävanden och sprida upplysning om allt, vad jag under folkkriget upplevat: detta det tyska folkets oförlikneliga strid, dess tålamod och dess lamslående.
Ännu har tysken icke funnit tid titt besinning och självprövning. Det vilar för mycket på honom. Och dock kän han stolt resa sig vid minnet av sin härs väldiga bragder och hemortens storslagna prestationer. Men han har ingen tid att förlora för att av det skedda, som tett till havs ofärd. draga lärdomar, ty världshistorien skrider obevekligt framåt och nedtrampar de folk, som i oenighet söndra sig inom sig själva.
Skrivet i Sverige, på Hessleholms gård från november 1918 till februari 1919; kompletterat i Berlin till och med den 28 juni, dagen för — fredsvillkorens antagande
Ludendorff