LUDENDORFF Mina minnen från kriget ”Kartor”

KARTOR.
I. Tannenberg 1914 1:800.000
II. Slaget vid Masuriska sjöarna 1:800.000
III. Fälttåget i Sydpolen hösten 1914 1:800.000
IV. Fälttåget i Nordpolen hösten 1914 1:800.000
V. Vinterslaget i Masuren 1:800.000
VI. Sommarfälttåget mot Ryssland 1915 1:2.250.000
VII. Översiktskarta över världskriget 1:15.000.000
VIII. Fälttåget mot Rumänien 1916 1:3.000.000
IX. Den tyska offensiven i väster 1918 1:1000.000
X. Tyska återtågsrörelser 1918 1:1000.000