Visingsö Gastronomi – Ingrid Larsson Haglund – Konstnär, Gastronom, Matskribent

Du hittar den på Bokbörsen – Sök på GREVARNA BRAHES VINTERBOK
Vintern är den perfekta tiden för goda historier, den rätta tiden för gamla traditioner och den bästa tiden att i lugn och ro njuta av bordets fröjder. I Vinterboken förenas de tre ingredienserna historia, traditioner och mat från grevarna Brahes tid. Ön Visingsö i Vättern var centrum i Braharnas grevskap. Visingsö är också navet runt vilket Vinterboken spinner sin berättelse. Jag själv har förmånen att bo granne med Visingsborgs slott. Där börjar Vinterboken med ett besök i grevarnas slottsbibliotek en kulen novemberkväll just när hösten går över i vinter.
Välkomna Ingrid Larsson Haglund

Du hittar den på Bokbörsen – Sök på PER BRAHE DEN YNGRES VISINGSBORG
Ingrid Larsson Haglund är inredningsarkitekt SIR/MSA utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm. Sedan 1972 har hon egen verksamhet med inriktning på offentlig miljö. Tillsammans med sin man driver hon konferens och restaurangrörelse på Visingsö och arbetar även med matlagning efter historiska recept ur 1600-talets kokböcker. Hon har studerat historia och arkeologi vid Göteborgs Universitet. Ingrid Larsson Haglund har tidigare skrivit och illustrerat böckerna ”1600-tals recept ur Greve Pers kokbok” och ”Grevarna Brahes Vinterbok”.
Boken om Visingsborg bygger till stor del på arkivstudier av slottets inredning och utrustning. Spåren av en svunnen storhetstid blottas i alla de inventarieförteckningar, brev och räkenskaper som slottsherren Per Brahe d.y. lämnat efter sig. Även de berömda Visingsborgsträdgårdarna och arbetet i slottsköket beskrivs ingående. Välkomna att följa med på en spännande vandring i spåren efter grevens tid.

Du hittar den på Bokbörsen – Sök på GREVE PERS KOKBOK
I Greve Pers Kokbok gör vi ett besök i ett grevligt slottskök som det kunde te sig på 1600-talet. Till grund för vårt besök ligger en vacker handskriven receptsamling som enligt gammal tradition tillhört Brahesläkten. Vi börjar dock vår berättelse med en liten presentation av historien om Visingsö och Visingsborgs grevskap. Därefter får vi följa greve Per Brahe den yngres omväxlande och händelserika liv i maktens centrum. Greve Pers Kokbok ges ett eget kapitel där också dåtidens mattrender belyses. Slutligen följer ett urval 1600-tals recept, 42 stycken, som försiktigt omarbetats för att kunna tillagas i ett modernt kök. Recepten ackompanjeras av kommentarer om ingredienser och företeelser med anknytning till 1600-talets kokkonst.