VISINGSÖ SVENSKA FORNMINNESPLATSER av Wilhelm Nisser 1932

SVENSKA FORNMINNESPLATSER
Vägledningar utgivna genom Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien
No 17
VISINGSÖ av Wilhelm Nisser
Med ett tillägg om de förhistoriska minnesmärkena av
K.-A. GUSTAWSSON
STOCKHOLM 1932
LÄGE OCH HISTORIA
Redan från de dominerande utsiktsplatserna på den urgamla färdevägen mellan ödeshög och Gränna väcker Visingsö uppmärksamhet såväl genom sin säregna form som sitt under soliga vår- och sommardagar fascinerande, nästan medelhavsartade färgspel.
Med sina branta otillgängliga stränder, som stolt resa sig ur Vätterns klarblå vatten, bjuder den en i vårt land enastående anblick. En 300 m. mäktig lagerserie av gråvacka och sandsten samt grön, röd och mörk skiffer bildar dess berggrund.
Visingsö har enligt den moderna forskningen i likhet med ett flertal orter på Vis och Vist erhållit sitt namn på grund av sitt läge vid vatten. En tidigare lancerad teori att namnet uppkommit, enär en Vising, son till en konung, skulle bebott ön, har numera lämnats åt sitt värde.

INNEHÅLL
Läge och historia..
Visingsborgs slottsruin
översikt av ruinen 8. Material 9. Västra längan 9. Södra längan ii. Grundkaraktär ii. Exteriör 14. Interiör 15. Östra längan 17. Norra längan 18.
Brahekyrkan
Medeltidskyrkan 20. Tornet 20. 1600-talskyrkan 22. Exteriör 22. Interiör 23. Grundkaraktär 23. Vapenhuset 24 Långkyrkan. Valvmålningarna 25. Läktare 27. Predikstol och korbänkar 31. Brahegraven 33. Korskranket 36. Enhornet 37. Altartavlan 38.
Kumlaby kyrka
Material 44. Exteriör 45. Portaler 45. Interiör 45. Tornet 45. Målningar 46.
Fornlämningar och fornfynd
Förklaringar till kartan å omslagets baksida
Du hittar den på BOKBÖRSEN – VISINGSÖ SVENSKA FORNMINNESPLATSER – BOKBÖRSEN