Visingsö-FornminnenJ.H.Stagner_1919

VISINGSÖ-FORNMINNEN
av J. H: SON STAGNER
MED 28 ILLUSTRATIONER OCH TVENNE PLANSCHER
LUND, C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG. 1919
INNEHÅLL.
Förord
Inledning
Kumlaby ödekyrka
Historik
Arkitektur och skulptur
Målningar
Greve Brahes skola
Brahekyrkan

ILLUSTRATIONSFÖRTECKNING
Planscher
Pl. 1. Ängel Valvmålning
» 2. Greve Per Brahe d y

Avbildningar i texten
Lämningar efter Magnus Ladulås’ slott
Visingsborgs slottruin
Visingsö-vy
Kumlaby ödekyrka
Del av Kumlabykyrkan
Kumlabykyrkan (interiör)
Gravvård
Kumlabykyrkan
Gravvård
Sakristian
Petrusskölden
Medeltida kalkmålningar
Konsekrationskors
Fåvitska jungfrur
Östra långhusvalvet
Greve Brahes skola i vinterskrud
Runsten
Dito
Braheska släkttavlan (detalj)
Brahestenen
Brahekyrkans portal (detalj)
Brahekyrkan
Portalen
Valvmålning
Detalj från grevinnans bänk
Brahekyrkan (interiör)
Kristusbild
Braheska gravkoret

INNEHÅLL.
Förord
Inledning.
Kumlaby ödekyrka
Historik
Arkitektur och skulptur
Målningar
Greve Brahes skola
Brahekyrkan
Du hittar den på BOKBÖRSEN – VISINGSÖ-FORNMINNEN – BOKBÖRSEN