Häckar deras Anläggande och Skötsel av Tage Hjern

Häckar deras Anläggande och Skötsel
På dessa 119 sidor har Seminarieträdgårdsmästare Tage Hjern fått med allt som har att göra med anläggning och skötsel av häckar. I stället för nutidens stora färgglada bilder hänvisar denne genuine pedagog till verkliga försök och egna gjorda erfarenheter och instruktiva skisser och tydliga svart/vita foton som han ansåg att hans trädgårdsmästarelever måste känna till om häckar för att kunna examineras i trädgårdsmästaryrket. Jordmån, markförberedelser, planteringsdjup, gödning, klippning, växtslag, årliga åtgärder – inget tycks ha gått denne yrkesman och pedagog förbi i sitt kunskapsförmedlande. Detta är vårt sista ex och är fortfarande osprättat.