VISINGSÖ Av Wilhelm Nisser och Erik Lundberg

SVENSKA FORNMINNESPLATSER
Vägledningar utgivna genom
Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets
Akademien
N:o 17
VISINGSÖ
Av
Wilhelm Nisser
Erik Lundberg
Tredje upplagan
STOCKHOLM 1953
INNEHÅLL
Läge och historia
Kumlaby kyrka
Brahekyrkan
Medeltidskyrkan 19. Sextonhundratalskyrkan 22. Exteriör 23. Interiör 24. Grundkaraktär 24. Vapenhuset 25. Långkyrkan.
Valvmålningarna 26. Läktare 26. Predikstol och korbänkar 32. Brahegraven 34. Korskranket 36. Enhornet 38. Altartavlan 39. Klockstapeln 44.
Medeltidsborgen ”Näs”
Visingsborgs slottsruin
Västra längan 50. Södra längan 52. Exteriör 54. Interiör 56. östra längan 59. Norra längan 60.
Förklaringar till kartan å omslagets baksida
Du hittar den på BOKBÖRSEN – VISINGSÖ Av Wilhelm Nisser och Erik Lundberg – BOKBÖRSEN