VATTEN, VÄTTERN OCH VETENSKAPSSOCIETETEN TORGNY HAG

TORGNY HAG
VATTEN, VÄTTERN OCH VETENSKAPSSOCITETEN 49 sidor
Kring Daniel Tiselius’ beskrivningar av sjön Vättern
FÖRENINGEN FÖR VÄSTGÖTALITTERATUR
JULGÅVA 1982
Omslagsbilden: Vätternkarta graverad av Sigismund Vogel; den ingår i J. G. Örnewinge, Genealogia Brahaea . . . Holmiae 1647. Obs. att den som graverat namnen haft plåten felvänd. Västergötland och Östergötland ha därför till synes bytt plats.
Du hittar den på BOKBÖRSEN – VATTEN, VÄTTERN OCH VETENSKAPSSOCIETETEN – BOKBÖRSEN