KUMLABY KYRKA och KYRKOGÅRD på VISINGSÖ 1929

KUMLABY KYRKA OCH KYRKOGÅRD PÅ VISINGSÖ.
HISTORIK OCH BESKRIVNING
MED 72 AVBILDNINGAR.
AV
J. M. DANIELSSON.
VÄXJÖ 1929.
SMÅLANDSPOSTENS BOKTRYCKERI A.-B.
Författardedikation till
Karl-Johan Larsén
INNEHÅLL
I. Historik
Församlingskyrka
Skola
Materialbod.
Missionshus,
Åter ödekyrka
Restaureringen
II. Beskrivning …
Arkitektur och dimensioner
Portalerna Tornet och klockorna
Långhuset
Koret med absiden
Sakristian
III. Målningarna
Koret med absiden
Korets korsvalv
Norra korväggen
Absiden
Södra korväggen
Västra korväggen omkring triumfbågen.
Triumfbågens undersida
Nedre väggpartiet
Långhuset
Östra väggen omkring triumfbågen
Valven
Överkalkade medeltidsmålningar
Äldre medeltidsmålningar.
Tornrummet
Östra väggen
Tunnvalvet
Språkbandet
Västra väggen över språkbandet
Väggarne nedanför språkbandet
Konsekrationskorsen
IV. Kyrkogården
Bortförda medeltidsstenar
Kvarvarande gravstenar

Du hittar den på BOKBÖRSEN – KUMLABY KYRKA och KYRKOGÅRD på VISINGSÖ – BOKBÖRSEN