I DET OFRIA ORDETS TID Vilhelm Moberg

I det Ofria Ordets tid
VILHELM MOBERG
Redaktör Anna-Karin Carlstoft
© 1996 Vilhelm Mobergs dödsbo, Vilhelm Moberg-sällskapet och Carlsson Bokförlag
ISBN 91 7203121 2

Baksidestext
”När hakkorsets skugga föll tung och mörk över Sverige inskränktes tryckfriheten och samlingsregeringen accepterade en mängd eftergifter åt nazi-Tyskland i strid med neutralitetspolitiken. Moberg var en av få som ägde modet att gång på gång opponera sig högljutt.
Hans intensiva opinionsbildande verksamhet de här åren manifesterade sig i en mängd tidningsartiklar, i tal och broschyrer och i romanen Rid i natt!. Ett brett urval ur Mobergs journalistik 1940–1945 ingår i denna volym. Bland de ämnen som tas upp märks tryckfriheten, försvaret, eftergiftspolitiken och Sveriges hållning gentemot Finland och Norge. Avslutningsvis följer fem artiklar, tillkomna efter krigsslutet, som belyser Mobergs ställningstaganden.”
Så skriver Anna-Karin Carlstoft i bokens informativa förord. Att Moberg var en orädd skribent, aktuell i de flesta situationer, framgår tydligt.
Anna-Karin Carlstoft är litteraturvetare i Lund och arbetar på en avhandling om Vilhelm Moberg. Boken utges i samarbete med Vilhelm Moberg-sällskapet.

Förord av Anna-Karin Carlstoft
I
Litteraturen i bombkällaren
Natten till den 13 mars
Våra offer för landet
Vad hedern kräver
Jorden och Friheten
Tystnad råder i landet!
Litteraturen i propagandatjänst
Sveriges sak är vår!
Rid i natt!
”Jeg håper … vi mötes”
Hälsning från svenska sidan
”Varför väljer vi riksdagsmän?”
Protest-Ministären
Ofromma nyårsönskningar
Regeringen upptäcker neutraliteten
Norrman och svensk 82
Minne av Segerstedt
Det obefriade Sverige
II
Diktaren och samhället
Omprövning under 30-talet
Författarnas uppbåd 39
Tillbaka i vapenrocken:
När tystnaden rådde i Sverige. Ett Eskilstuna-minne från det Ofria Ordets tid