Därför är jag REPUBLIKAN Vilhelm Moberg

“Därför är jag republikan” är en kampskrift, riktad emot Sveriges statsskick och därmed också emot den del av Sveriges folk, som vill behålla detta statsskick. Den är skriven i avsikt att såra monarkisterna. Den vill komma åt den undersåtlighetens anda, som alltjämt tar sig så starka uttryck hos en mängd svenskar. Den vill förlöjliga servilismen och kryperiet, som frodas I atmosfären kring den kungliga tronen. Den vill fånga in och visa fram de andliga oarter som det monarkistiska statsskicket alstrar. Skriften vill angripa kungafjäsket och hovmannamentaliteten – allt detta som vi skulle befrias ifrån, om kungligheten och hovet finge avflytta till sin naturliga hemvist: Museet.
Vilhelm Moberg i förordet
BOKBÖRSEN