Det gamla riket Vilhelm Moberg

Det gamla riket – titeln alluderar på Strindbergs blodiga gyckel med den offentliga lögnen i Nya riket – ger i den satiriska romanens form en förtätad bild av byråkrati- och sekretess-Sverige … Det är en lysande bok.
Stig Ahlgren i Vecko-Journalen
Det märkliga är, att denna pamflett samtidigt är oberoende av det tillfälliga – boken lever sitt eget liv som satirisk roman, är allmängiltig i sitt angrepp på byråkratism, förljugenhet, rättsförfall.
Sigvard Mårtensson i Skånska Dagbladet
En ny Schück kommer om femtio år också att kunna tillfoga slutvärderingen klassisk satir.
Gunnar Helén i Stockholms-Tidningen
Läs, eller läs om, Det nya riket, och läs Det gamla riket! Roligare timmar än med dessa böcker är det svårt att finna.
Herbert Tingsten i Dagens Nyheter