Fiskare och fångstmetoder i Vättern; Göran Sjögård

Fiskare och fångstmetoder i Vättern
Göran Sjögård
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1985
INNEHÅLL
Mete, Långrev, Lakmete. Nätfiske, Strö, Not, Ryssjor, mjärdar, Notdragning, Storryssjor, Dragfiske, Utterfiske, Ljuster, Fiskeläge, yrkesfiske, binäringsfiske, Fiskhandel, Källor och litteratur,
Du hittar den på BOKBÖRSEN – Fiskare och fångstmetoder i Vättern – BOKBÖRSEN