BRAHESKOLAN under fyra sekler

INNEHÅLL
Gunnar T. Westin Fyra sekler
Nils Runeby Ett fostrat folk
Gunnar T. Westin Braheskolans tillkomst
Torsten Gardeman Visingsö skolegodsfond
Tage Grennfelt Högre folkskolan
Per Eckerberg Visingsö högre folkskola, en tidsbild
Peter Hammarberg Gunnar T. Westin Visingsö folkhögskola, Braheskolan
Jan Lövenvald Braheskolan 1980
Litteraturanvisningar
Styrelsen för stiftelsen Braheskolan och för folkhögskolan
Kursverksamheten vid Stockholms universitet
Omslagsbilder:
Gamla Braheskolan. Uppfördes 1663 som tingshus. Sedan 1693 använd som skollokal.

Münchenskolan, där i två våningsplan vid Neuhausser Strasse Braheskolans Münchenavdelning har sina lokaler.

Institut Franco-Scandinave, Aix-en-Provence, där Braheskolans Aix-avdelning är inrymd.

Loxdale, fastighet i Portslade, förvärvad 1979 för Braheskolans Brightonavdelning.

Visingsö sigill
Du hittar den på BOKBÖRSEN – BRAHESKOLAN under fyra sekler – BOKBÖRSEN