Av och om Vilhelm Moberg Stig Tornehed

Av och om Vilhelm Moberg

Av och om Vilhelm Moberg

Av och Om Vilhelm Moberg innehåller som titeln anger texter både av och om denna stora och folkkära författare. Här finns hans första tryckta text, “En drömmare”, publicerad 1916 liksom hans första journalistiska opus. Moberg var vid denna “dubbla debut” bara 17 år gammal.
Boken rymmer bland de många överraskande och spännande bidragen även det första akademiska arbetet om för fattarskapet, Thorsten Peterssons tidigare opublicerade kandidatuppsats “Hur Ville i Momåla blev Vilhelm Moberg” (1955)
Mobergs egen penna har producerat hela fem avsnitt i boken, bl. a. “Författarskapet blev mitt livsöde”, “Vårt ursprung – hembygden” och “Amerika i torpstugan”.
Bokens redaktör, den mångkunnige Moberg-kännaren Stig Tornehed har själv skrivit såväl inledning som tre andra studier i boken.
Sammantaget blir denna volym något av en högtidsstund för varje Moberg-läsare. Boken är illustrerad.
Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, svarar för bokens förord.
INNEHÅLL
Ingrid Nettervik, Förord 7
Stig Tornehed, Inledning 10
Vilhelm Moberg, Författarskapet blev mitt livsöde 15
Vilhelm Moberg, Vårt ursprung – hembygden 22
Vilhelm Moberg, Författaren och hans hembygd 26
Stig Tornehed, ”En drömmare” i Moshult 34
Vilhelm Moberg, En drömmare 40
Vilhelm Moberg, Amerika i torpstugan 48
Vilhelm Moberg, AMERIKA – smålänningarnas fostermor 60
Thorsten Petersson, Hur Ville i Momåla blev Vilhelm Moberg 70
Stig Tornehed, Vilhelm Moberg och radion 103
Bertil Nygren, Raskens i radio 131
Stig Tornehed, Brudarnas källa – ett dansdrama 135
Henning Hellvi, Med Ville i Momåla på ålafiske 148